” အိပ္သည္ျဖစ္ေစ..မအိပ္သည္ျဖစ္ ေစ “

” အိပ္သည္ျဖစ္ေစ..မအိပ္သည္ျဖစ္ ေစ “

ဘ၀အေမာေတြ ေျပေပ်ာက္ႏိုင္ပါေစ. . . .:) ကိုယ္ပိုင္ကားနဲ႔ ခရီးေဝးသြားတဲ႔ အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦးဟာ.. ပင္ပန္းလို႔ ဟိုတယ္တစ္ခုမွာ ဝင္တည္းတယ္။ သူမအေနနဲ႔ ခဏအိပ္စက္အနား ယူျပီး.. ခရီးဆက္သြားရမွာျဖစ္တယ္။ ေလးနာရီေလာက္အိပ္ျပီးေနာက္.. ေအာက္ဆင္းလာျပီး ဟိုတယ္ တည္းခိုခ ရွင္းပါတယ္။ တည္းခိုခရွင္းေတာ့.. ေဒၚလာ ၄ ေထာင္ ေတာင္ကုန္က်ပါတယ္။ ဒီေတာ့.. ဒါကို မေက်နပ္တဲ႔အတြက္ မန္ေနဂ်ာကို…Read more →