ကင္ဆာေရာဂါသတိေပးေခါင္းေလာင္းသံမ်ား…

ကင္ဆာေရာဂါသတိေပးေခါင္းေလာင္းသံမ်ား…

#ကင္ဆာေရာဂါသတိေပးေခါင္းေလာင္းသံမ်ား

*ကင္ဆာေရာဂါတြင္ အသိေပးလကၡဏေတြ ရွိႏိုင္၊ ျပႏိုင္ သည္။ ထို႔အတူ လူမ်ားကင္ဆာေရာဂါျဖစ္ရျခင္းသည္ အႏၱရယ္ျဖစ္ႏိုင္မွန္းသိလ်က္ အလိုလိုက္မိုက္မွားကာ အႏၱရာယ္ႏွင့္ကစားမိသည္မ်ားလည္းရွိႏိုင္သည္။ ကတ္ထရီနာအဲလစ္စ္ ျပဳစုထားေသာဇယားကို လူတိုင္းသိရွိ ႏိုင္ရန္ေရးသားလိုက္ပါသည္။ တတ္လို႔သိလို႔ေရးထားတာေတာ့မဟုတ္ပါဘူး၊ ဖတ္မိတဲ့ေဆာင္းပါးတစ္ခုက အေၾကာင္းအရာေလးကို လူတိုင္းဗဟုသုတအေနနဲ႔သိထား၊ မွတ္ထားရေအာင္ ေရးသားလိုက္ျခင္းျဖစ္ပါ ေၾကာင္း ……

#ကင္ဆာအားလံုး

*အႏၱရယ္ျဖစ္ေစသည့္အရာမ်ား။ ကင္ဆာျဖစ္ေစေသာအရာမ်ား၊ စိတ္ခံစားမႈဆိုင္ရာကိစၥမ်ား၊ အဆိပ္အေတာက္စသျဖင့္။

#သတိေပးလကၡဏာမ်ား။

က်က္ခဲသည့္ပံုမွန္မဟုတ္ေသာေသြး၊ သနံရည္၊ အရိအရြဲတို႔ထြက္ေနသည့္အနာမ်ား၊ အေရျပားေပၚ(သုိ႔) အေရ ျပားေအာက္တြင္ေပၚလာသည့္ စမ္းမိသည့္ အက်ိတ္၊ အဖုမ်ား၊ ၾကြက္ႏို႔(သို႔) မွဲ႔က သိသိသာသာၾကီးလာျခင္း၊ အဖ်ားတာရွည္ျခင္း၊ အေၾကာင္းမဲ့အေရျပားေပၚတြင္ေသြးျခည္ဥကဲ့သို႔ နီရဲညိဳမည္းလာျခင္း၊ ၀မ္းမွန္ရာက ၀မ္း ပ်က္၀မ္းခ်ဳပ္လာျခင္း၊ ပိန္လာျခင္း၊ အစာေရစာမ်ိဳရခက္လာျခင္း၊ မၾကာမၾကာအစာမေၾကျခင္း၊ ေခ်ာင္းေျခာက္ ဆိုးျခင္း၊ ေခ်ာင္းဆိုးျပီး အသံ၀င္ျခင္း။

===========================

#ဦးေႏွာက္အက်ိတ္ကင္ဆာ

အႏၱရယ္ျဖစ္ေစသည့္အရာမ်ား။

လူတို႔ဖန္တီးသည့္ လွ်ပ္စစ္၊ သံလိုက္စက္ကြင္းအားသံုးစက္ကိရိယာမ်ားကို ေရရွည္ကိုင္တြယ္အသံုးျပဳရျခင္း၊ ဓာတ္ေရာင္ျခည္သင့္ျခင္း၊ ဓာတုေဖ်ာ္ရည္၊ ပုိးသတ္ေဆး၊ စည္သြပ္ဘူး၊ ျပဳျပင္စီရင္ထားေသာ အသားမ်ားထဲ တြင္ပါေလ့ရွိသည့္ ႏိုက္ထရိုဆိုေအမင္းန္စသည့္ ဓာတုပစၥည္းမ်ားႏွင့္ထိေတြ႔မႈရွိျခင္း။

#သတိေပးလကၡဏာမ်ား။

ေခါင္းအျပင္းအထန္ကိုက္ျခင္း၊ ေန႔စဥ္ရက္ဆက္ေခါင္းကိုက္ျခင္း၊ မူးေ၀ျခင္း၊ ႏံူးေညာင္းျခင္း၊ ကိုယ္ခႏၵာအစိတ္ အပိုင္းတစ္ရပ္ရပ္အေၾကာင္းမဲ့ခ်ည့္နဲ႔ျခင္း၊ အျမင္အာရံုေ၀၀ါးျခင္းအပါအ၀င္ အျမင္အာရံုျပႆနာမ်ားရွိျခင္း၊ အန္ျခင္း၊ ပ်ိဳ႕ျခင္း၊ တက္ျခင္း၊ စိတ္မမွန္ျခင္း၊ စကားေျပာမမွန္ျခင္း၊ ေလဖ်န္းျခင္း၊ ေလျဖတ္ျခင္း။

============================

#ေသြးကင္ဆာ

အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစသည့္အရာမ်ား။

မ်ိဳးရိုးဗီဇ၊ ဓာတ္ေရာင္ျခည္သင့္ျခင္း၊ မဟာဓာတ္အားလိုင္းမ်ား၊ ပိုးသတ္ေဆးမ်ား၊ ေရရွည္ဗိုင္းရပ္စ္ပိုး၀င္ေရာဂါ မ်ားျဖစ္ျခင္း၊ ဘဲန္ဇင္းန္၊ ကလိုရဲဖ္ဖင္နီေကာလ္ ပ႗ီဇီ၀ေဆး။

#သတိေပးလကၡဏာမ်ား။

ျဖဴေဖ်ာ့ေသြးအားနည္းျခင္း၊ ေျခကုန္လက္ပန္းက်ျခင္း၊ ကိုယ္အေလးခ်ိန္မ်ားျခင္း၊ ခဏခဏဖ်ားျခင္း၊ ေသြးျခည္ ဥလြယ္ျခင္း၊ အရိုးအဆစ္နာျခင္း၊ ႏွာေခါင္းေသြးလွ်ံျခင္း၊ အျခားေသြးယို၊ ေသြးထြက္ျခင္းမ်ား၊ အဖ်ား၊ ေသြးအား နည္း၊ ေဘလံုး(သရက္ရြက္)(သုိ႔)အသည္း(သို႔)ျပန္ရည္အက်ိတ္မ်ားႀကီးျခင္း၊ ေရာင္ျခင္း၊ ညဘက္ေခၽြးျပန္ျခင္း၊ ေသြးဥမႊားအေရအတြက္ေလ်ာ့က်လာျခင္း။

==============================

#ရိုးတြင္းျခင္ဆီကင္ဆာ

အႏၱရယ္ျဖစ္ေစသည့္အရာမ်ား။

၉၀ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္သည့္အသက္၄၀ေက်ာ္ အမ်ိဳးသားမ်ားတြင္အျဖစ္မ်ားျခင္း၊ ဓာတုပစၥည္းမ်ား(ဒိုင္ေအာက္ ဆင္၊ ဓာတုေပ်ာ္ရည္၊ ေၾကးခၽြတ္သန္႔စင္ဓာတုပစၥည္း)ႏွင့္ထိေတြ႔မႈရွိျခင္း၊ ဓာတ္ေရာင္ျခည္သင့္ျခင္း၊ အိပ္ခ်္အိုင္ ဗီပိုး၊ အသည္းေရာင္အသား၀ါပိုး၊ ေရယုန္ပိုး၊ အက္ပ္စတိန္းဘားဗိုင္းရပ္စ္ဆိုက္တိုမက္ဂလိုဗိုင္းရပ္စ္စသည့္ ဗုိင္း ရပ္စ္ပုိးမ်ား ၀င္ေရာက္ေရာဂါရႏိုင္ေျခရွိျခင္း။ မ်ိဳးရုိး၊ ကိုယ္တြင္းခုခံအားညံ့ျခင္း၊ ျပဒါး(သို႔)ပီဗြီစီႏွင့္အထိအေတြ႔ ဗို္င္းရပ္စ္ပိုး၀င္ျခင္းႏွင့္အဆက္အစပ္မကင္း။

#သတိေပးလကၡဏာမ်ား။

ေက်ာဘက္အရိုးထဲကနာျခင္းသည္ ပထမဆံုးလကၡဏာ။ ကိုယ္အေလးခ်ိန္က်ျခင္း၊ အားနည္းအားယုတ္သကဲ့သုိ႔ ခံစားရျခင္း၊ မၾကာမၾကာပုိး၀င္၍ ဖ်ားျခင္း၊ ေသြးအားနည္းျခင္း။

==============================

#အေရျပားကင္ဆာ

အႏၱရယ္ျဖစ္ေစသည့္အရာမ်ား။

အေရျပားေနေရာင္ၾကာၾကာခံျခင္း၊ အလားတူမီးလံုးမ်ားျဖင့္ အသားညိဳရန္ျပဳလုပ္ျခင္း၊ အထူးသျဖင့္ အသားျဖဴ၊ အသား၀ါမ်ား၊ မွဲ႔မ်ားေသာရာဇ၀င္ရွိျခင္း၊ ေျခေထာက္(သို႔)အ၀တ္အစားႏွင့္အပြတ္အတုိက္မ်ားေသာေနရာမ်ား တြင္မွဲ႔ရွိျခင္း၊ ေနေလာင္အမာရြတ္မ်ားရွိျခင္း၊ အေရျပားကင္ဆာျဖစ္ဖူးသူ မိသားစုထဲမွာရွိျခင္း၊ မီးေခ်ာင္း၊ မိုက္ခ ရိုေ၀့ဖ္မ်ားႏွင့္အထိအေတြ႔မ်ားျခင္း၊ ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္သင့္ျခင္း၊ အရက္မ်ားျခင္း၊ သေႏၵတားေဆး တာရွည္ သံုးျခင္း၊ (ငါးႏွစ္ေက်ာ္)သမင္ျဖဴ၊ ခရုသင္းထြက္ျခင္း၊ ကိုယ္တြင္းခုခံအားက်ျခင္း။

#သတိေပးလကၡဏာမ်ား။

အေရးျပားေပၚတြင္ ၾကြက္ႏို႔ႏွင့္တူေသာအဖုအပိမ့္ထြက္ျခင္း၊ က်က္ခဲေသာအနာေပါက္ျခင္း၊ မွဲ႔မ်ားရွိပါက အရြယ္ အစားၾကီးလာျခင္း၊ အနာျဖစ္လာျခင္း အနာက်က္ခဲျခင္း၊ အနာရြတ္မ်ားမွ အနာျဖစ္လာျခင္း၊ မွ႔ဲမ်ား၏ အနား၀ိုင္း ပံုမွန္မဟုတ္ျခင္း၊ မွဲ႔နက္ႀကီးမ်ားေပၚျခင္း၊ မွဲ႔မွေသြးထြက္ျခင္း။

=============================

#လည္ေခ်ာင္းကင္ဆာ

အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစသည့္အရာမ်ား။

အရက္၊ ေဆးလိပ္ အလြန္အကၽြံေသာက္ျခင္း။

#သတိေပးလကၡဏာမ်ား။

ေခ်ာင္းဆက္တိုက္ဆိုးျခင္း၊ အသံ၀င္ျခင္း၊ မည္သို႔ပင္ကုကုေပ်ာက္ခဲေသာလည္ေခ်ာင္းေရာဂါမ်ားျဖစ္ျခင္း။

====================

#ပါးစပ္ခံတြင္းႏွင့္လည္ေခ်ာင္းကင္ဆာ

အႏၱရယ္ျဖစ္ေစသည့္အရာမ်ား။
ခံတြင္းထဲတြင္သရိုးသရီျဖစ္ျခင္း၊ သြားက်ိဳးျခင္း၊ အံကပ္၊ သြားတုမ်ားမေတာ္ေတာ့ျခင္း၊ ပ်က္စီးျခင္း၊ အရက္မ်ား ျခင္း၊ ေဆးလိပ္မ်ားျခင္း၊ ေဆးရြက္ႀကီးငံု၀ါးျခင္း။

#သတိေပးလကၡဏာမ်ား။

ပါးစပ္၊ လည္ေခ်ာင္း၊ လွ်ာ၊ အနာျဖစ္ပါက က်က္ခဲျခင္း၊ အသံ၀င္ျခင္း။

======================

#အသည္းကင္ဆာ

အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစသည့္အရာမ်ား။

ေျမပဲ၊ ေျမပဲေထာပတ္၊ ေျပာင္း၊ ဆန္တို႔ေပၚရွိ မႈိပိုးမွထြက္ေသာအဖလာအဆိပ္ကို စားမိျခင္း၊ အရက္အေသာက္ မ်ားျခင္း၊ ပိုင္ရိုလစ္ဇစ္ဒင္းန္ အယ္လ္ကလြိဳက္မ်ား၊ ေပၚလီဗီႏိုင္းလ္ကလိုရိုဒ္၊ တေမာ့က္စီဖဲန္ စသည္တို႔ႏွင့္ အထိ အေတြ႔ရွိျခင္း၊ ေသာက္မိျခင္း၊ အသည္းေရာင္အသား၀ါဘီပိုး၊ စီပုိး၊ အသည္းေျခာက္ျခင္း၊ သိုရီယမ္ဒိုင္ေအာက္ ဆိုဒ္၊ သေႏၵတားေဆးလံုး၊ အဲန္နာေဘာလစ္စတီးရြိဳက္အာဆင္းနစ္၊ ေဆးလိပ္၊ ေဆးရြက္ႀကီး၊ သံဓာတ္မ်ားျခင္း။

#သတိေပးလကၡဏာမ်ား။

ေနာက္ဆံုးအဆင့္တြင္ေတြ႔ရေသာလကၡဏာမ်ား။ ညာဘက္နံရုိးေအာက္ဘက္တြင္နာျခင္း၊ အသည္းႀကီးျခင္း၊ အသား၀ါျခင္း၊ ေနမထိထိုင္မသာျဖစ္ျခင္း၊ အားအင္ကုန္ခန္းျခင္း၊ အေၾကာင္းမဲ့ပိန္လာျခင္း၊ ပ်ိဳ႕အန္ျခင္း၊ ဗိုက္နာ ျခင္း၊ ေလခ်ဳပ္၀မ္းကယ္ျခင္း၊ ေသြးအားနည္းျခင္း။

==============================

#အဆုတ္ကင္ဆာ

အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစသည့္အရာမ်ား။

ေဆးလိပ္၊ အက္စ္ဘက္စ္ေတာ့စ္။

မီးခံေက်ာက္ျပားပါ ေက်ာက္ဂြမ္းမွ်င္၊ နစ္ကယ္လ္၊ ကက္ဒ္မီယမ္(သို႔)ေရဒီယိုသတၱိၾကြပစၥည္းမ်ား၊(ေရဒြန္ေငြ႕)နာတာရွည္ ေလျပြန္ေရာင္ျခင္း၊ တီဘီျဖစ္ဖူးျခင္း၊ ပိုးသတ္ေဆး၊ ေပါင္းသတ္ေဆး၊ ပီဗြီစီမ်ားႏွင့္ထိေတြ႔မႈရွိျခင္း၊ တစ္ေန႔ေကာ္ဖီငါးခြက္ထက္ပိုေသာက္ျခင္း၊ ကဖင္းန္ပါ၀င္ေသာ အစားအေသာက္မ်ား မ်ားမ်ားမွီ၀ဲျခင္း၊ အရက္ မ်ားျခင္း၊ ဘလီယိုမိုင္စင္၊ ဆိုက္ကလိုေဖာ့စ္မာမိုက္ဒ္ စသည့္ကင္ဆာေဆးမ်ားသြင္းရျခင္း၊ မာဂ်ရင္းန္ေထာပတ္၊ အဆီအစားမ်ားျခင္း။

#သတိေပးလကၡဏာမ်ား။

ေခ်ာင္းဆိုးမေပ်ာက္ျခင္း၊ ေခ်ာင္းဆိုးလွ်င္ေသြးပါျခင္း၊ ရင္ဘတ္ေအာင့္ျခင္း၊ ေျခကုန္လက္ပန္းက်ျခင္း၊ ႏံုးျခင္း၊ အသက္ရႈမ၀ျခင္း၊ ရင္က်ပ္ျခင္း၊ ရင္ညြန္႔ရိုးေအာင့္နာျခင္း၊ အသံေျပာင္းျခင္း၊ အသံ၀င္ျခင္း၊ အားနည္းျခင္း၊ ပိန္ လာျခင္း။

=============================

#ရင္သားကင္ဆာ

အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစသည့္အရာမ်ား။

အသက္(၃၅)ႏွစ္ေက်ာ္မွသားဦးကုိယ္၀န္ေဆာင္ျခင္း၊ သားသမီးမထြန္းကားျခင္း။ ညီအကိုေမာင္ႏွမအရင္းအခ်ာ မ်ားထဲတြင္ ရင္သားကင္ဆာျဖစ္ဖူးေသာ ရာဇ၀င္ရွိျခင္း။ အသက္(၃၀)မေက်ာ္မီက ဓာတ္ေရာင္ျခည္၊ ပိုးသတ္ ေဆး စသည္တို႔ျဖင့္ထိေတြ႔ဖူးျခင္း၊ ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္း၊ ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားမႈနညး္ပါးျခင္း၊ ပိုးသတ္ေဆးမ်ား အမ်ားအျပားထိေတြ႔ကိုင္တြယ္ရျခင္း၊ ဓမၼတာေနာက္က်ျခင္း(သို႔)ေစာေစာလာျခင္း၊ ေသြးဆံုးေနာက္က်ျခင္း၊ ေကာ္ဖီ၊ အရက္ အလြန္အကၽြံေသာက္သံုးျခင္း၊ အဆီအဆိမ့္၊ အခ်ိဳအစားမ်ားျခင္း၊ ဆီးခ်ိဳရွိျခင္း၊ သေႏၵတားေဆး စား၍ ကာလရွည္ၾကာစြာ သေႏၵတား၊ သားဆက္ျခားျခင္း၊ ေဟာ္မုန္းအစားထိုးကုသမႈခံယူျခင္း၊ ကိုယ္ခႏၵာက အီစထရိုဂ်င္ေဟာ္မုန္းအထုတ္မ်ားျခင္း(သို႔)အီစထရိုဂ်င္ပါေသာေဆးမ်ားစားျခင္း၊ အ၀လြန္ျခင္း။

#သတိေပးလကၡဏာမ်ား။

အက်ိတ္၊ အဖု၊ ရင္သားအေရျပားထူအမ္းလာျခင္း၊ ႏို႔သီးေခါင္းခ်ိဳင့္၀င္ျခင္း၊ ႏို႔သီးေခါင္းေရာင္ရမ္းထူအမ္းလာ ျခင္း၊ ႏို႔မတိုက္ပဲႏွင့္ႏို႔သီးေခါင္းယားျခင္း၊ နီရဲျခင္း(သို႔)ယားယံနီရဲကာအနာျဖစ္လာျခင္း၊ ႏို႔သီးေခါင္းမွ ေသြး၊ ျပည္၊ သနံရည္ စသည့္ႏို႔ရည္မဟုတ္ေသာ အရည္မ်ားထြက္ျခင္း။

============================

#အစာအိမ္ကင္ဆာ

အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစသည့္အရာမ်ား။

ေသြးအားနည္းျခင္း၊ အစာေျခရည္အထြက္နည္းျခင္း၊ အသား၊ အဆီအစားမ်ားကာ အသီးအရြက္အစားနည္းျခင္း၊ အစာအိမ္အနာၾကာၾကာျဖစ္ျခင္း၊ အစာအိမ္ေပါလစ္ပ္(ညွာတံပါအက်ိတ္)ထြက္ျခင္း၊ အပူအစပ္ အစားမ်ားျခင္း၊ အသားေခ်ာင္း၊ အသားျပား အစားမ်ားသျဖင့္ တာရွည္ခံရန္ထည့္သည့္ယမ္းစိမ္း(ဆိုဒီယမ္ႏုိက္ထရိတ္)ႏိုက္ထ ရိုဆိုေအမင္း စသည့္ဓာတုပစၥည္းမ်ား ၀မ္းထဲေရာက္ျခင္း၊ အကင္စာ အစားမ်ားျခင္း။ ငါးဆားနယ္၊ အသားဆား စိမ္ အစားမ်ားျခင္း၊ အရက္၊ ေဆးလိပ္မ်ားျခင္း၊ အိပ္ခ်္ပိုင္လိုရိုင္ပို အစာအိမ္ထဲေရာက္ျခင္း၊ အစာအိမ္အေျမွးပါး ေရာင္ျခင္း။

#သတိေပးလကၡဏာမ်ား။

အစာမေၾကျခငး္၊ အစာစားျပီးဗိုက္နာျခင္း၊ ခံတြင္းပ်က္ျခင္း၊ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ေလ်ာ့က်ျခင္း၊ ခံတြင္းပ်က္ျခင္း၊ ဗိုက္ေအာင့္၊ ဗိုက္နာျခင္း၊ ရင္ျပည့္ရင္ကယ္ျခင္း၊ ရင္ပူျခင္း၊ ပ်ိဳ႕အန္ျခင္း၊ အစာအိမ္ေရာင္ျခင္း၊ မ်ားေသာအားျဖင့္ လကၡဏာထူးထူးျခားျခားမျပပါ။ ေႏွာင္းမွ၊ လြန္မွသိၾကရသည္။

=============================

#အစာေရမ်ိဳကင္ဆာ

အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစသည့္အရာမ်ား။

အသက္၄၅ႏွစ္ႏွင့္၇၀ၾကားဇရာ၊ ေဆးလိပ္၊ ေဆးရြက္ႀကီး၊ အရက္စြဲ၊ ဗီတာမင္စီ၊ ေအ၊ ဘီ၂ မပါသည့္ အာဟာရ စားျခင္း၊ ဟင္းသီးဟင္းရြက္၊ သစ္သီးအစားနည္းျခင္း၊ အစာမေၾကျခင္း။

#သတိေပးလကၡဏာမ်ား။

အစာမ်ိဳရခက္ျခင္း၊ ခံတြင္း၊ လည္ေခ်ာင္းထဲတြင္အစာနင္ျခင္း၊ ရင္ျပည့္ျခင္း၊ ရင္ဘတ္နာျခင္း၊ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ က်ျခင္း။

=============================

#အူမႀကီးႏွင့္မစင္အိမ္ကင္ဆာ

အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစသည့္အရာမ်ား။

အမွ်င္ဓာတ္၊ ထံုးဓာတ္ပါ၀င္ေသာ အစားအစာမ်ားအစားနည္းျခင္း၊ အသီးအရြက္ထက္စာလွ်င္ အသားအစား မ်ားျခင္း။ ေပါလစ္ပ္ အလံုးအက်ိတ္ရွိျခင္း။ မိသားစုအတြင္း အူမၾကီးကင္ဆာျဖစ္သူရွိဖူးသည့္ရာဇ၀င္ရွိျခင္း။ ၀မ္းခ်ဳပ္လြန္းျခင္း(သို႔) ၀မ္းပ်က္လြယ္ျခင္း၊ အူထဲတြင္အဆိပ္အေတာက္မ်ား မ်ားေနျခင္း၊ အဆီအဆိမ့္ အသားအ စားမ်ားျခင္း။ အစားၾကဴးျခင္း၊ အရက္အေသာက္မ်ားျခင္း၊ သည္းေျခရည္မထြက္ျခင္း(သို႔)အထြက္မ်ားျခင္း၊ နာ တာရွည္အူေရာင္ေရာဂါျဖစ္သည့္အူမႀကီးတြင္အနာျဖစ္ေရာင္ရမ္းေသာေရာဂါျဖစ္ဖူးျခင္း၊ ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားမႈ နည္းျခင္း၊ စိတ္တို၊ ေဒါသထြက္လြယ္ကာ အဆုိးျမင္ခံစားမႈျပင္းထန္ျခင္း၊ ေမြးရာပါေရာဂါရွိျခင္း၊ အသက္၅၀ေက်ာ္တြင္ အျဖစ္မ်ားျခင္း။

#သတိေပးလကၡဏာမ်ား။

စအိုမွေသြးယုိျခင္း၊ ၀မ္းထဲတြင္ေသြးမည္းမည္းပါျခင္း၊ ၀မ္းထဲတြင္ ခၽြဲ၊ ေသြးမ်ား၀မ္းႏွင့္အတူပါလာျခင္း(သို႔)သီးျခားစီပါ လာတတ္ျခင္း၊ ၀မ္းသြားသည့္အေလ့အက်င့္ေျပာင္းလာျခင္း၊ ၀မ္းပ်က္ပ်က္ေနျခင္း၊ ၀မ္းေဖာလိုက္ ၀မ္းခ်ဳပ္လိုက္ျဖစ္လာ ျခင္း(သို႔)၀မ္းဆက္တိုက္ခ်ဳပ္ေနျခင္း၊ ၀မ္းသြားခ်င္စိတ္ျဖစ္ေပၚေနျခင္း၊ ၀မ္းသြားရသည့္ အခါ ၀မ္းက်န္သကဲ့သို႔ခံစားရျခင္း၊ အျမဲလိုလိုဗိုက္ေအာင့္၊ ဗိုက္နာေနျခင္း၊ ခံတြင္းပ်က္ျခင္း၊ ေျခကုန္လက္ပန္း က်ျခင္း၊ လူပိန္လိုက္လာျခင္း၊ ပ်ိဳ႕အန္ျခင္း၊ ဗိုက္ေရာင္လာျခင္း၊ ဗိုက္နာျခင္း(သို႔)မအီမသာျဖစ္ျခင္း။

=============================

#သားအိမ္အတြင္းသားႏွင့္သားအိမ္ကင္ဆာ

အႏၱရယ္ျဖစ္ေစသည့္အရာမ်ား။
တစ္ခါမွ ကိုယ္၀န္မေဆာင္ဖူးျခင္း၊ ေသြးဆံုးျပီးခ်ိန္ေနာက္ပိုင္းကာလသို႔ေရာက္ေနျခင္း၊ မိသားစု၀င္မ်ားထဲတြင္ သားအိမ္ကင္ဆာျဖစ္ဖူးေသာရာဇ၀င္ရွိျခင္း၊ ဆီးခ်ိဳ၊ ေသြးခ်ိဳရွိျခင္း၊ အ၀လြန္ျခင္း၊ ေသြးတိုးေရာဂါရွိျခင္း၊ ဓမၼတာ မမွန္ျခင္း၊ အဆီ အသားအစားမ်ားျခင္း၊ သားျမံဳျခင္း(သို႔)သားသမီးမရျခင္း၊ တေမာက္ဆီဖဲန္(ကင္ဆာေဆး)ေသာက္ရျခင္း၊ အီစထရိုဂ်င္ေဟာ္မုန္းအစားထိုးကုထံုးျဖင့္ တာရွည္ကုသေနရျခင္း၊ ပံုမွန္မဟုတ္ေသာ ေဟာ္မုန္း ပမာဏၾကာရွည္ေနျခင္း။

#ကနဦးလကၡဏာမ်ား။

ဓမၼတာလာစဥ္မနာမက်င္ပဲ ေသြးအဆင္းမ်ားျခင္း၊ ပံုမွန္မဟုတ္ေသာ အရိအရြဲဆင္းျခင္း၊ ဓမၼတာလာစဥ္နာက်င္ ကုိက္ခဲျခင္း၊ ဓမၼတာအဆင္းမ်ား၊ ေသြးသြန္ျခင္း၊ တင္ပါးဆံုတစ္၀ိုက္ကိုက္ခဲျခင္း၊ ပိန္လာျခင္း၊ ခံတြင္းပ်က္ျခင္း၊ ေျခကုန္လက္ပန္းက်ျခင္း။

#ေနာက္က်မွသိရေသာလကၡဏာမ်ား။

ၾကြက္တတ္ျခင္း၊ လိင္ဆက္ဆံျပီးတုိင္း ေသြးဆင္းျခင္း၊ ၀မ္းဗိုက္ေအာက္ပိုင္းေလးလံျခင္း၊ ျပန္ရည္က်ိတ္မ်ား ေရာင္ရမ္းျခင္း။

==============================

#သားအိမ္ေခါင္းကင္ဆာ

အႏၱရယ္ျဖစ္ေစသည့္အရာမ်ား။

ငါးၾကိမ္ေက်ာ္ကိုယ္၀န္ေဆာင္သားေမြးျခင္း၊ ငယ္ငယ္ရြယ္ရြယ္ႏွင့္လိင္ဆက္ဆံျခင္း၊ ဆီးပူေညာင္းက် (သို႔) လိင္ အဂၤါၾကြက္ႏို႔ျဖစ္ဖူးေသာ ရာဇ၀င္ရွိျခင္း၊ အိမ္ေထာင္ဖက္(သို႔)လိင္ဆက္ဆံဖက္မ်ားျခင္း၊ သားျမံဳျခင္း၊ အီစထရို ဂ်င္ေဟာ္မုန္းမ်ားၾကာရွည္အသံုးျပဳျခင္း။ သေႏၵတားေဆး၊ ေဆးလိပ္အေသာက္မ်ားျခင္း(သို႔)ေဆး ေျခာက္ရႈျခင္း၊ သားအိမ္ေခါင္းေရယုန္ဗိုင္းရပ္စ္ပိုးႏွင့္ သားအိမ္ေခါင္းတြင္တြယ္တတ္ေသာပက္ပစ္လိုးမားဗိုင္းရပ္စ္ပိုး၀င္ျခင္း၊ နာတာရွည္ေဖာလစ္အက္စစ္ခ်ိဳ႕တဲ့မႈျဖစ္ျခင္း၊ ဗီတာမင္(ေအ)ႏွင့္(စီ)ခ်ိဳ႕တဲ့ျခင္း၊ အဆီအဆိမ့္အစားမ်ားျခင္းႏွင့္ အ၀လြန္ျခင္း(သားအိမ္ကင္ဆာပါျဖစ္ႏိုင္)။

#သတိေပးလကၡဏာမ်ား။

ကနဦးပိုင္း၊ လကၡဏာမျပ။ ဓမၼတာေပၚစဥ္ေသြးအဆင္းမ်ားျခင္း၊ အျဖဴ၊ အနီမဟုတ္ပဲသမားရိုးက်မဟုတ္သည့္ အရိအရြဲဆင္းျခင္း၊ ဓမၼတာလာစဥ္ နာက်င္ကိုက္ခဲျခင္း၊ ေသြးမ်ားမ်ားဆင္းသည့္လမ်ား မ်ားလာျခင္း၊ လိင္ဆက္ ဆံသည့္အခါ နာက်င္ျခင္း၊ ဆက္ဆံျပီးသည့္အခါေသြးဆင္းျခင္း၊ ပကပ္စမီးယားေခၚသားအိမ္ေခါင္းမွ အရိအရြဲ မ်ားရယူကာဓာတ္ခြဲစမ္းသပ္ၾကည့္သည့္အခါ ပံုမွန္မဟုတ္ေသာဆဲလ္မ်ားေတြ႔ရျခင္း၊ ေျခကုန္လက္ပန္းက်ျခင္း၊ ဗိုက္နာျခင္း၊ ဗိုက္ကယ္ေလပြျခင္း။

==============================

#မမ်ိဳးဥအိမ္ကင္ဆာ

အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစသည့္အရာမ်ား။

ကေလးမရျခင္း၊ တိရစၧာန္အဆီအစားမ်ားျခင္း၊ ေသြးဆံုးခ်ိန္တြင္ အျဖစ္မ်ားျခင္း၊ ကေလးရေစေသာေဆးမ်ား၊ ကလိုမီဖင္းန္စစ္ၾတိတ္၊ အပ်ိဳေဖာ္အ၀င္ေစာျခင္း၊ အသက္၃၀ေက်ာ္မွသားဦးရျခင္း၊ တဲလ္ကမ္ေပါင္ဒါ၊ မ်ိဳးရိုးရာဇ၀င္ သားျမံဳျခင္း၊ ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္း၊ ေက်ာက္ဂြမ္းႏွင့္ထိေတြ႕ျခင္း၊ ေအာ္ဂဲႏိုကလိုရင္းန္၊ ခရီအိုဆုတ္၊ ဆာလ ဖိတ္ကေလာ္ဒိန္း၊ လင္ဒိန္း၊ ထရိုရာဇင္းန္၊ ေပါင္းသတ္ေဆးစသည့္ပိုးသတ္ေဆးမ်ားႏွင့္အထိအေတြ႔မ်ားျခင္း။

#သတိေပးလကၡဏာမ်ား။

ေႏွာင္းပိုင္းကာလမ်ားေရာက္သည္အထိ လကၡဏာတိတိက်က်မျပျခင္း၊ တင္ပါးဆံုအရိုးတြင္းတစ္၀ိုက္ေနမထိ ထိုင္မသာရွိျခင္း၊ မမ်ိဳးဥအိမ္ေရာင္ျခင္း၊ ေျခေထာက္နာျခင္း၊ ဓမၼတာလာစဥ္ေသြးသြန္ျခင္း၊ ဗိုက္ေရာင္ျခင္း၊ ေလပြျခင္း၊ ၀မ္းခ်ဳပ္ျခင္း၊ နာတာရွည္အစာအိမ္နာျခင္းစသည့္အစာမေၾကသည့္ ျပႆနာမ်ားရွိျခင္း။

==============================

#ေယာနိ(မိန္းမကိုယ္)ကင္ဆာ

အႏၱရယ္ျဖစ္ေစသည့္အရာမ်ား။
ဒိုင္အီသိုင္းစတင္လ္ဘက္စ္ေၾတာလ္၊ ေယာနိတြင္းအက်ိတ္ထြက္ျခင္း၊ ပက္ပ္ပီလိုးမားဗိုင္းရပ္စ္၊ သားအိမ္ေခါင္း ကင္ဆာ၊ ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္း။

#သတိေပးလကၡဏာမ်ား။

ေသြးသြန္ျခင္း၊ အရိအရြဲဆင္းျခင္း၊ လိင္ဆက္ဆံရာတြင္နာက်င္ျခင္း၊ တင္ပါးဆံုအရိုးခြင္တြင္း ဆက္တိုက္နာက်င္ ကိုက္ခဲျခင္း။

==============================

#ဆီးအိမ္ႏွင့္ေက်ာက္ကပ္ကင္ဆာ

အႏၱရယ္ျဖစ္ေစသည့္အရာမ်ား။

ဘဲန္ဇီဒင္းန္၊ အဲန္လင္းဆိုးေဆး(ေရာ္ဘာမွာပါ)၊ နက္ဖ္သလင္းန္(အစီခံမပါေသာစီးကရက္မ်ား)စသည့္ ဓာတု ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႔ျခင္း။ ေဆးလိပ္၊ ကဖင္းန္(သို႔)ေဆးသၾကားအလြန္အၾကဴးစားေသာက္ျခင္း။ ရွစ္စတိုဆို မီေယးဆစ္စ္ ဟူေသာကပ္ပါးေရာဂါရဖူးေသာ ရာဇ၀င္ရွိဖူးျခင္း။ ၀ျခင္း။ ဆီးလမ္းေၾကာင္းပိုး၀င္ေသာ ေရာဂါ ခဏခဏျဖစ္ျခင္း။ ေက်ာက္ကပ္ေဆးရျခင္း။

#သတိေပးလကၡဏာမ်ား။

ဆီးထဲေသြးပါျခငး္၊ ဆီးသြားသည့္အခါနာျခင္း၊ ပူျခင္း၊ က်ဥ္ျခင္း၊ ခဏခဏဆီးသြားျခင္း၊ အေၾကာင္းခံမည္မည္ရ ရမရွိပဲ ခဏခဏဖ်ားျခင္း၊ ေသြးအားနည္းျခင္း၊ ေျခကုန္လက္ပန္းက်ျခင္း၊ အားနည္းျခင္း၊ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ေလ်ာ့ က်လာျခင္း။

==============================

#ဆီးက်ိတ္ကင္ဆာ

အႏၱရယ္ျဖစ္ေစသည့္အရာမ်ား။

ဆီးက်ိတ္ေရာင္ ဆီးက်န္၍ခဏခဏဆီးလမ္းေၾကာင္းပိုး၀င္ျခင္း၊ ကာလသားေရာဂါရာဇ၀င္ရွိျခင္း၊ အသား၊ ႏို႔၊ ေကာ္ဖီအစားအေသာက္မ်ားျခင္း၊ မ်ိဳးရိုး။ လိင္အေပ်ာ္အၾကဴးမ်ားျခင္း၊ အသက္၅၀ေက်ာ္ကက္ဒ္မီယမ္၊ ေရာ္ဘာ တို႔ ကိုင္တြယ္ရျခင္း၊ ေရရွည္အာဟာရခ်ိဳ႕တဲ့မႈ(အထူးသျဖင့္ လိုင္ကိုပီးန္)၊ ဗီတာမင္အီးႏွင့္ဒီ၊ ဆယ္လီနီယမ္၊ ႏွစ္ရွည္ကိုလက္စထေရာမ်ားေနျခင္း။

#သတိေပးလကၡဏာမ်ား။

ဆီးသြားခ်င္ပါက မေအာင့္ႏိုင္ျခင္း။ ဆီးအသြားခက္ျခင္း။ ဆီးေတာက္ေလွ်ာက္မသြားျခင္း။ ဆီးက်င္၊ ဆီးပူျခင္း၊ ဆီးထဲတြင္ ေသြးပါျခင္း၊ အရိုးနာျခင္း၊ ေျခေထာက္ေရာင္ျခင္း၊ ခါးေအာက္ပိုင္းေတာက္ေလွ်ာက္ကိုက္ခဲျခင္း၊ တင္ ပါးဆံုအရိုးခြင္၊ ေပါင္အထက္ပိုင္းကိုက္ျခင္း၊ ညဘက္ဆီးခဏခဏသြားျခင္း။

==============================

#မုန္႔ခ်ိဳအိတ္(ပန္ကရိယ)ကင္ဆာ

အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစသည့္အရာမ်ား။
အရက္၊ ေဆးလိပ္မ်ားျခင္း၊ ဆီးခ်ိဳ၊ တစ္ရက္ေကာ္ဖီႏွစ္ခြက္ထက္ပိုေသာက္ျခင္း၊ အသည္းၾကြပ္ေရာဂါရာဇ၀င္ရွိ ျခင္း၊ နာတာရွည္မုန္႔ခ်ိဳအိတ္ေရာင္ေရာဂါရွိျခင္း၊ ဓာတ္ဆီ၊ ပိုးသတ္ေဆး စသည့္ဓာတုပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕ေန ရျခင္း။

#သတိေပးလကၡဏာမ်ား။

ေက်ာဘက္တြင္ ကန္႔လန္႔ျဖတ္နာျခင္း၊ အေၾကာင္းမဲ့အသား၀ါျခင္း၊ ကိုယ္အေလးခ်ိန္က်ျခင္း၊ ေျခေထာက္ေသြး ေၾကာပိတ္ျခင္း၊ ေသြးအားနည္းျခင္း၊ ေျခကုန္လက္ပန္းက်ျခင္း၊ ပ်ိဳ႕အန္ျခင္း။

==============================

#ကပ္ပယ္အိတ္(ေ၀ွးေစ့)ကင္ဆာ

အႏၱရယ္ျဖစ္ေစသည့္အရာမ်ား။

ေမြးရာပါေ၀ွးေစ့၊ ကပ္ပယ္အိတ္အတြင္းမေရာက္ျခင္း၊ ေကဖီးန္အစားမ်ားျခင္း၊ ေဆးေျခာက္ၾကာၾကာသံုးျခင္း၊ ေ၀ွးေစ့ မၾကာမၾကာေရာင္ျခင္း၊ သားေၾကာျဖတ္ျခင္း၊ မိသားစုထဲတြင္ ေ၀ွးေစ့ကင္ဆာျဖစ္ဖူးေသာ ရာဇ၀င္ရွိပါ ကျဖစ္ႏိုင္ေျခပိုမ်ားျခင္း၊ ဓာတုပစၥည္းအခ်ိဳ႕ကို ကိုင္တြယ္ထိေတြ႔ရျခင္း၊ ဆီ၊ ဓာတ္ေငြ႔ႏွင့္ထိေတြ႕ရေသာလုပ္ သားမ်ား၊ မို္င္းတြင္း၊ သတၱဳတြင္းလုပ္သားမ်ား၊ ယႏၱရားလုပ္သားမ်ားတြင္ အေတြ႔ရမ်ားသည္။ အသက္၁၅ႏွစ္မွ၄၀ၾကားအျဖစ္မ်ားသည္။

#သတိေပးလကၡဏာမ်ား။

အက်ိတ္၊ ေ၀ွးေစ့ၾကီးျခင္း၊ ကပ္ပယ္အိတ္ထူလာျခင္း၊ ကပ္ပယ္အိတ္အတြင္းရုတ္တရက္အရည္မ်ားစုလာျခင္း၊ ကပ္ပယ္အိတ္ေ၀ွးေစ့တင္းျခင္း၊ နာျခင္း၊ ဗိုက္ေအာင့္ျခင္း၊ ေပါင္ရင္းတြင္နာျခင္း၊ ရင္သားၾကီးတင္းကာနာလာ ျခင္း၊ ဆီးသြားပံုေျပာင္းလာျခင္း၊ ေညာင္းျခင္း၊ ႏံုးျခင္း။

================-=============

#လင္မ္ဖိုးမား(ေဟာ့ခ်္ကင္းေရာဂါ)ကင္ဆာ

အႏၱရယ္ျဖစ္ေစသည့္အရာမ်ား။
မ်ိဳးရိုးဗီဇ၊ ကိုယ္တြင္းခုခံအားအလုပ္မလုပ္ျခင္း၊ ျပဒါး(သို႔)ပီဗီစီႏွင့္ထိေတြ႔မႈရွိျခင္း၊ အခ်ိဳ႕ကဗိုင္းရပ္စ္ပုိးႏွင့္ဆက္ ႏြယ္မႈရွိျခင္း၊ (ဥပမာ-အီဘိုလာဗိုင္းရပ္စ္(သို႔)အိပ္ခ်္အိုင္ဗြီ)

#သတိေပးလကၡဏာမ်ား။

ျပန္ၾကည္က်ိတ္မ်ား မနာမက်င္ပဲေရာ္ဘာတံုးကဲ့သုိ႔ပံုစံႏွင့္ေရာင္ျခင္း၊ ယားယံျခင္း၊ ညဘက္ေခၽြးျပန္ျခင္း၊ အေၾကာင္းမဲ့ဖ်ားျခင္း၊ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ေလ်ာ့က်ျခင္း၊ စအိုယားျခင္း၊ ေသြးအားနည္းျခင္း၊ သရက္ရြက္(ေဘလံုး) ႏွင့္အသည္းၾကီးျခင္း၊ မၾကာခဏပိုး၀င္၍ ဖ်ားျခင္း၊ ေသြးဥမႊားအေရအတြက္ေလ်ာ့ျခင္း၊ ေျခကုန္လက္ပန္းက်ျခင္း ။ ပါးစပ္၊ လည္ေခ်ာင္း၊ လွ်ာ၊ အနာျဖစ္ပါက က်က္ခဲျခင္း၊ အသံ၀င္ျခင္း။

============================

#ေဟာ့ခ်္ကင္းေရာဂါမဟုတ္ေသာ(လင္ဖိုးမား)ကင္ဆာ

အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစသည့္အရာမ်ား။

ဗိုင္းရပ္စဆိုက္တိုမက္ဂလိုဗိုင္းရပ္စ္စသည့္ ဗိုင္းရပ္စ္ပိုးမ်ား၀င္ေရာက္ေရာဂါရႏိုင္ေျခရွိျခင္း။ မ်ိဳးရိုး၊ ကိုယ္တြင္းခု ခံအားညံ့ျခင္း၊ ျပဒါး(သို႔)ပီဗီစီႏွင့္အထိအေတြ႔ဗိုင္းရပ္စ္ပိုး၀င္ျခင္းႏွင့္အဆက္အစပ္မကင္း။

#သတိေပးလကၡဏာမ်ား။

လကၡဏာ၊ ေ၀ဒနာမ်ား ေဟာ့ခ်္ကင္းႏွင့္တူ။ တစ္ခုသာကြာသည္။ ခံတြင္းႏွင့္လည္ေခ်ာင္း၊ အာေခါင္တစ္သွ်ဴး မ်ားတြင္ ေရာဂါအရေစာျခင္း၊ ထုိ႔အတူအေရျပား၊ ရိုးတြင္းျခင္ဆီႏွင့္အစာေျခအဖြဲ႔တို႔တြင္လည္းအျဖစ္ေစာျခင္း။

ေမတၱာျဖင့္…

#TKW ( 7 Mar 2017 )

#CREDIT_ႏွင္းဆီနက္

#ကင်ဆာရောဂါသတိပေးခေါင်းလောင်းသံများ

*ကင်ဆာရောဂါတွင် အသိပေးလက္ခဏတွေ ရှိနိုင်၊ ပြနိုင် သည်။ ထို့အတူ လူများကင်ဆာရောဂါဖြစ်ရခြင်းသည် အန္တရယ်ဖြစ်နိုင်မှန်းသိလျက် အလိုလိုက်မိုက်မှားကာ အန္တရာယ်နှင့်ကစားမိသည်များလည်းရှိနိုင်သည်။ ကတ်ထရီနာအဲလစ်စ် ပြုစုထားသောဇယားကို လူတိုင်းသိရှိ နိုင်ရန်ရေးသားလိုက်ပါသည်။ တတ်လို့သိလို့ရေးထားတာတော့မဟုတ်ပါဘူး၊ ဖတ်မိတဲ့ဆောင်းပါးတစ်ခုက အကြောင်းအရာလေးကို လူတိုင်းဗဟုသုတအနေနဲ့သိထား၊ မှတ်ထားရအောင် ရေးသားလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါ ကြောင်း ……

#ကင်ဆာအားလုံး

*အန္တရယ်ဖြစ်စေသည့်အရာများ။ ကင်ဆာဖြစ်စေသောအရာများ၊ စိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာကိစ္စများ၊ အဆိပ်အတောက်စသဖြင့်။

#သတိပေးလက္ခဏာများ။

ကျက်ခဲသည့်ပုံမှန်မဟုတ်သောသွေး၊ သနံရည်၊ အရိအရွဲတို့ထွက်နေသည့်အနာများ၊ အရေပြားပေါ်(သို့) အရေ ပြားအောက်တွင်ပေါ်လာသည့် စမ်းမိသည့် အကျိတ်၊ အဖုများ၊ ကြွက်နို့(သို့) မှဲ့က သိသိသာသာကြီးလာခြင်း၊ အဖျားတာရှည်ခြင်း၊ အကြောင်းမဲ့အရေပြားပေါ်တွင်သွေးခြည်ဥကဲ့သို့ နီရဲညိုမည်းလာခြင်း၊ ၀မ်းမှန်ရာက ၀မ်း ပျက်ဝမ်းချုပ်လာခြင်း၊ ပိန်လာခြင်း၊ အစာရေစာမျိုရခက်လာခြင်း၊ မကြာမကြာအစာမကြေခြင်း၊ ချောင်းခြောက် ဆိုးခြင်း၊ ချောင်းဆိုးပြီး အသံဝင်ခြင်း။

===========================

#ဦးနှောက်အကျိတ်ကင်ဆာ

အန္တရယ်ဖြစ်စေသည့်အရာများ။

လူတို့ဖန်တီးသည့် လျှပ်စစ်၊ သံလိုက်စက်ကွင်းအားသုံးစက်ကိရိယာများကို ရေရှည်ကိုင်တွယ်အသုံးပြုရခြင်း၊ ဓာတ်ရောင်ခြည်သင့်ခြင်း၊ ဓာတုဖျော်ရည်၊ ပိုးသတ်ဆေး၊ စည်သွပ်ဘူး၊ ပြုပြင်စီရင်ထားသော အသားများထဲ တွင်ပါလေ့ရှိသည့် နိုက်ထရိုဆိုအေမင်းန်စသည့် ဓာတုပစ္စည်းများနှင့်ထိတွေ့မှုရှိခြင်း။

#သတိပေးလက္ခဏာများ။

ခေါင်းအပြင်းအထန်ကိုက်ခြင်း၊ နေ့စဉ်ရက်ဆက်ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ မူးဝေခြင်း၊ နူံးညောင်းခြင်း၊ ကိုယ်ခန္ဒာအစိတ် အပိုင်းတစ်ရပ်ရပ်အကြောင်းမဲ့ချည့်နဲ့ခြင်း၊ အမြင်အာရုံဝေဝါးခြင်းအပါအဝင် အမြင်အာရုံပြဿနာများရှိခြင်း၊ အန်ခြင်း၊ ပျို့ခြင်း၊ တက်ခြင်း၊ စိတ်မမှန်ခြင်း၊ စကားပြောမမှန်ခြင်း၊ လေဖျန်းခြင်း၊ လေဖြတ်ခြင်း။

============================

#သွေးကင်ဆာ

အန္တရာယ်ဖြစ်စေသည့်အရာများ။

မျိုးရိုးဗီဇ၊ ဓာတ်ရောင်ခြည်သင့်ခြင်း၊ မဟာဓာတ်အားလိုင်းများ၊ ပိုးသတ်ဆေးများ၊ ရေရှည်ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးဝင်ရောဂါ များဖြစ်ခြင်း၊ ဘဲန်ဇင်းန်၊ ကလိုရဲဖ်ဖင်နီကောလ် ပဋ္ဋီဇီဝဆေး။

#သတိပေးလက္ခဏာများ။

ဖြူဖျော့သွေးအားနည်းခြင်း၊ ခြေကုန်လက်ပန်းကျခြင်း၊ ကိုယ်အလေးချိန်များခြင်း၊ ခဏခဏဖျားခြင်း၊ သွေးခြည် ဥလွယ်ခြင်း၊ အရိုးအဆစ်နာခြင်း၊ နှာခေါင်းသွေးလျှံခြင်း၊ အခြားသွေးယို၊ သွေးထွက်ခြင်းများ၊ အဖျား၊ သွေးအား နည်း၊ ဘေလုံး(သရက်ရွက်)(သို့)အသည်း(သို့)ပြန်ရည်အကျိတ်များကြီးခြင်း၊ ရောင်ခြင်း၊ ညဘက်ချွေးပြန်ခြင်း၊ သွေးဥမွှားအရေအတွက်လျော့ကျလာခြင်း။

==============================

#ရိုးတွင်းခြင်ဆီကင်ဆာ

အန္တရယ်ဖြစ်စေသည့်အရာများ။

၉၀ရာခိုင်နှုန်းကျော်သည့်အသက်၄၀ကျော် အမျိုးသားများတွင်အဖြစ်များခြင်း၊ ဓာတုပစ္စည်းများ(ဒိုင်အောက် ဆင်၊ ဓာတုပျော်ရည်၊ ကြေးချွတ်သန့်စင်ဓာတုပစ္စည်း)နှင့်ထိတွေ့မှုရှိခြင်း၊ ဓာတ်ရောင်ခြည်သင့်ခြင်း၊ အိပ်ချ်အိုင် ဗီပိုး၊ အသည်းရောင်အသားဝါပိုး၊ ရေယုန်ပိုး၊ အက်ပ်စတိန်းဘားဗိုင်းရပ်စ်ဆိုက်တိုမက်ဂလိုဗိုင်းရပ်စ်စသည့် ဗိုင်း ရပ်စ်ပိုးများ ၀င်ရောက်ရောဂါရနိုင်ခြေရှိခြင်း။ မျိုးရိုး၊ ကိုယ်တွင်းခုခံအားညံ့ခြင်း၊ ပြဒါး(သို့)ပီဗွီစီနှင့်အထိအတွေ့ ဗို်င်းရပ်စ်ပိုးဝင်ခြင်းနှင့်အဆက်အစပ်မကင်း။

#သတိပေးလက္ခဏာများ။

ကျောဘက်အရိုးထဲကနာခြင်းသည် ပထမဆုံးလက္ခဏာ။ ကိုယ်အလေးချိန်ကျခြင်း၊ အားနည်းအားယုတ်သကဲ့သို့ ခံစားရခြင်း၊ မကြာမကြာပိုးဝင်၍ ဖျားခြင်း၊ သွေးအားနည်းခြင်း။

==============================

#အရေပြားကင်ဆာ

အန္တရယ်ဖြစ်စေသည့်အရာများ။

အရေပြားနေရောင်ကြာကြာခံခြင်း၊ အလားတူမီးလုံးများဖြင့် အသားညိုရန်ပြုလုပ်ခြင်း၊ အထူးသဖြင့် အသားဖြူ၊ အသားဝါများ၊ မှဲ့များသောရာဇဝင်ရှိခြင်း၊ ခြေထောက်(သို့)အဝတ်အစားနှင့်အပွတ်အတိုက်များသောနေရာများ တွင်မှဲ့ရှိခြင်း၊ နေလောင်အမာရွတ်များရှိခြင်း၊ အရေပြားကင်ဆာဖြစ်ဖူးသူ မိသားစုထဲမှာရှိခြင်း၊ မီးချောင်း၊ မိုက်ခ ရိုဝေ့ဖ်များနှင့်အထိအတွေ့များခြင်း၊ ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်သင့်ခြင်း၊ အရက်များခြင်း၊ သန္ဒေတားဆေး တာရှည် သုံးခြင်း၊ (ငါးနှစ်ကျော်)သမင်ဖြူ၊ ခရုသင်းထွက်ခြင်း၊ ကိုယ်တွင်းခုခံအားကျခြင်း။

#သတိပေးလက္ခဏာများ။

အရေးပြားပေါ်တွင် ကြွက်နို့နှင့်တူသောအဖုအပိမ့်ထွက်ခြင်း၊ ကျက်ခဲသောအနာပေါက်ခြင်း၊ မှဲ့များရှိပါက အရွယ် အစားကြီးလာခြင်း၊ အနာဖြစ်လာခြင်း အနာကျက်ခဲခြင်း၊ အနာရွတ်များမှ အနာဖြစ်လာခြင်း၊ မှဲ့များ၏ အနားဝိုင်း ပုံမှန်မဟုတ်ခြင်း၊ မှဲ့နက်ကြီးများပေါ်ခြင်း၊ မှဲ့မှသွေးထွက်ခြင်း။

=============================

#လည်ချောင်းကင်ဆာ

အန္တရာယ်ဖြစ်စေသည့်အရာများ။

အရက်၊ ဆေးလိပ် အလွန်အကျွံသောက်ခြင်း။

#သတိပေးလက္ခဏာများ။

ချောင်းဆက်တိုက်ဆိုးခြင်း၊ အသံဝင်ခြင်း၊ မည်သို့ပင်ကုကုပျောက်ခဲသောလည်ချောင်းရောဂါများဖြစ်ခြင်း။

====================

#ပါးစပ်ခံတွင်းနှင့်လည်ချောင်းကင်ဆာ

အန္တရယ်ဖြစ်စေသည့်အရာများ။
ခံတွင်းထဲတွင်သရိုးသရီဖြစ်ခြင်း၊ သွားကျိုးခြင်း၊ အံကပ်၊ သွားတုများမတော်တော့ခြင်း၊ ပျက်စီးခြင်း၊ အရက်များ ခြင်း၊ ဆေးလိပ်များခြင်း၊ ဆေးရွက်ကြီးငုံဝါးခြင်း။

#သတိပေးလက္ခဏာများ။

ပါးစပ်၊ လည်ချောင်း၊ လျှာ၊ အနာဖြစ်ပါက ကျက်ခဲခြင်း၊ အသံဝင်ခြင်း။

======================

#အသည်းကင်ဆာ

အန္တရာယ်ဖြစ်စေသည့်အရာများ။

မြေပဲ၊ မြေပဲထောပတ်၊ ပြောင်း၊ ဆန်တို့ပေါ်ရှိ မှိုပိုးမှထွက်သောအဖလာအဆိပ်ကို စားမိခြင်း၊ အရက်အသောက် များခြင်း၊ ပိုင်ရိုလစ်ဇစ်ဒင်းန် အယ်လ်ကလွိုက်များ၊ ပေါ်လီဗီနိုင်းလ်ကလိုရိုဒ်၊ တမော့က်စီဖဲန် စသည်တို့နှင့် အထိ အတွေ့ရှိခြင်း၊ သောက်မိခြင်း၊ အသည်းရောင်အသားဝါဘီပိုး၊ စီပိုး၊ အသည်းခြောက်ခြင်း၊ သိုရီယမ်ဒိုင်အောက် ဆိုဒ်၊ သန္ဒေတားဆေးလုံး၊ အဲန်နာဘောလစ်စတီးရွိုက်အာဆင်းနစ်၊ ဆေးလိပ်၊ ဆေးရွက်ကြီး၊ သံဓာတ်များခြင်း။

#သတိပေးလက္ခဏာများ။

နောက်ဆုံးအဆင့်တွင်တွေ့ရသောလက္ခဏာများ။ ညာဘက်နံရိုးအောက်ဘက်တွင်နာခြင်း၊ အသည်းကြီးခြင်း၊ အသားဝါခြင်း၊ နေမထိထိုင်မသာဖြစ်ခြင်း၊ အားအင်ကုန်ခန်းခြင်း၊ အကြောင်းမဲ့ပိန်လာခြင်း၊ ပျို့အန်ခြင်း၊ ဗိုက်နာ ခြင်း၊ လေချုပ်ဝမ်းကယ်ခြင်း၊ သွေးအားနည်းခြင်း။

==============================

#အဆုတ်ကင်ဆာ

အန္တရာယ်ဖြစ်စေသည့်အရာများ။

ဆေးလိပ်၊ အက်စ်ဘက်စ်တော့စ်။

မီးခံကျောက်ပြားပါ ကျောက်ဂွမ်းမျှင်၊ နစ်ကယ်လ်၊ ကက်ဒ်မီယမ်(သို့)ရေဒီယိုသတ္တိကြွပစ္စည်းများ၊(ရေဒွန်ငွေ့)နာတာရှည် လေပြွန်ရောင်ခြင်း၊ တီဘီဖြစ်ဖူးခြင်း၊ ပိုးသတ်ဆေး၊ ပေါင်းသတ်ဆေး၊ ပီဗွီစီများနှင့်ထိတွေ့မှုရှိခြင်း၊ တစ်နေ့ကော်ဖီငါးခွက်ထက်ပိုသောက်ခြင်း၊ ကဖင်းန်ပါ၀င်သော အစားအသောက်များ များများမှီဝဲခြင်း၊ အရက် များခြင်း၊ ဘလီယိုမိုင်စင်၊ ဆိုက်ကလိုဖော့စ်မာမိုက်ဒ် စသည့်ကင်ဆာဆေးများသွင်းရခြင်း၊ မာဂျရင်းန်ထောပတ်၊ အဆီအစားများခြင်း။

#သတိပေးလက္ခဏာများ။

ချောင်းဆိုးမပျောက်ခြင်း၊ ချောင်းဆိုးလျှင်သွေးပါခြင်း၊ ရင်ဘတ်အောင့်ခြင်း၊ ခြေကုန်လက်ပန်းကျခြင်း၊ နုံးခြင်း၊ အသက်ရှုမဝခြင်း၊ ရင်ကျပ်ခြင်း၊ ရင်ညွန့်ရိုးအောင့်နာခြင်း၊ အသံပြောင်းခြင်း၊ အသံဝင်ခြင်း၊ အားနည်းခြင်း၊ ပိန် လာခြင်း။

=============================

#ရင်သားကင်ဆာ

အန္တရာယ်ဖြစ်စေသည့်အရာများ။

အသက်(၃၅)နှစ်ကျော်မှသားဦးကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်း၊ သားသမီးမထွန်းကားခြင်း။ ညီအကိုမောင်နှမအရင်းအချာ များထဲတွင် ရင်သားကင်ဆာဖြစ်ဖူးသော ရာဇဝင်ရှိခြင်း။ အသက်(၃၀)မကျော်မီက ဓာတ်ရောင်ခြည်၊ ပိုးသတ် ဆေး စသည်တို့ဖြင့်ထိတွေ့ဖူးခြင်း၊ ဆေးလိပ်သောက်ခြင်း၊ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုနညး်ပါးခြင်း၊ ပိုးသတ်ဆေးများ အများအပြားထိတွေ့ကိုင်တွယ်ရခြင်း၊ ဓမ္မတာနောက်ကျခြင်း(သို့)စောစောလာခြင်း၊ သွေးဆုံးနောက်ကျခြင်း၊ ကော်ဖီ၊ အရက် အလွန်အကျွံသောက်သုံးခြင်း၊ အဆီအဆိမ့်၊ အချိုအစားများခြင်း၊ ဆီးချိုရှိခြင်း၊ သန္ဒေတားဆေး စား၍ ကာလရှည်ကြာစွာ သန္ဒေတား၊ သားဆက်ခြားခြင်း၊ ဟော်မုန်းအစားထိုးကုသမှုခံယူခြင်း၊ ကိုယ်ခန္ဒာက အီစထရိုဂျင်ဟော်မုန်းအထုတ်များခြင်း(သို့)အီစထရိုဂျင်ပါသောဆေးများစားခြင်း၊ အဝလွန်ခြင်း။

#သတိပေးလက္ခဏာများ။

အကျိတ်၊ အဖု၊ ရင်သားအရေပြားထူအမ်းလာခြင်း၊ နို့သီးခေါင်းချိုင့်ဝင်ခြင်း၊ နို့သီးခေါင်းရောင်ရမ်းထူအမ်းလာ ခြင်း၊ နို့မတိုက်ပဲနှင့်နို့သီးခေါင်းယားခြင်း၊ နီရဲခြင်း(သို့)ယားယံနီရဲကာအနာဖြစ်လာခြင်း၊ နို့သီးခေါင်းမှ သွေး၊ ပြည်၊ သနံရည် စသည့်နို့ရည်မဟုတ်သော အရည်များထွက်ခြင်း။

============================

#အစာအိမ်ကင်ဆာ

အန္တရာယ်ဖြစ်စေသည့်အရာများ။

သွေးအားနည်းခြင်း၊ အစာခြေရည်အထွက်နည်းခြင်း၊ အသား၊ အဆီအစားများကာ အသီးအရွက်အစားနည်းခြင်း၊ အစာအိမ်အနာကြာကြာဖြစ်ခြင်း၊ အစာအိမ်ပေါလစ်ပ်(ညှာတံပါအကျိတ်)ထွက်ခြင်း၊ အပူအစပ် အစားများခြင်း၊ အသားချောင်း၊ အသားပြား အစားများသဖြင့် တာရှည်ခံရန်ထည့်သည့်ယမ်းစိမ်း(ဆိုဒီယမ်နိုက်ထရိတ်)နိုက်ထ ရိုဆိုအေမင်း စသည့်ဓာတုပစ္စည်းများ ၀မ်းထဲရောက်ခြင်း၊ အကင်စာ အစားများခြင်း။ ငါးဆားနယ်၊ အသားဆား စိမ် အစားများခြင်း၊ အရက်၊ ဆေးလိပ်များခြင်း၊ အိပ်ချ်ပိုင်လိုရိုင်ပို အစာအိမ်ထဲရောက်ခြင်း၊ အစာအိမ်အမြှေးပါး ရောင်ခြင်း။

#သတိပေးလက္ခဏာများ။

အစာမကြေခြငး်၊ အစာစားပြီးဗိုက်နာခြင်း၊ ခံတွင်းပျက်ခြင်း၊ ကိုယ်အလေးချိန်လျော့ကျခြင်း၊ ခံတွင်းပျက်ခြင်း၊ ဗိုက်အောင့်၊ ဗိုက်နာခြင်း၊ ရင်ပြည့်ရင်ကယ်ခြင်း၊ ရင်ပူခြင်း၊ ပျို့အန်ခြင်း၊ အစာအိမ်ရောင်ခြင်း၊ များသောအားဖြင့် လက္ခဏာထူးထူးခြားခြားမပြပါ။ နှောင်းမှ၊ လွန်မှသိကြရသည်။

=============================

#အစာရေမျိုကင်ဆာ

အန္တရာယ်ဖြစ်စေသည့်အရာများ။

အသက်၄၅နှစ်နှင့်ရ၀ကြားဇရာ၊ ဆေးလိပ်၊ ဆေးရွက်ကြီး၊ အရက်စွဲ၊ ဗီတာမင်စီ၊ အေ၊ ဘီ၂ မပါသည့် အာဟာရ စားခြင်း၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်၊ သစ်သီးအစားနည်းခြင်း၊ အစာမကြေခြင်း။

#သတိပေးလက္ခဏာများ။

အစာမျိုရခက်ခြင်း၊ ခံတွင်း၊ လည်ချောင်းထဲတွင်အစာနင်ခြင်း၊ ရင်ပြည့်ခြင်း၊ ရင်ဘတ်နာခြင်း၊ ကိုယ်အလေးချိန် ကျခြင်း။

=============================

#အူမကြီးနှင့်မစင်အိမ်ကင်ဆာ

အန္တရာယ်ဖြစ်စေသည့်အရာများ။

အမျှင်ဓာတ်၊ ထုံးဓာတ်ပါ၀င်သော အစားအစာများအစားနည်းခြင်း၊ အသီးအရွက်ထက်စာလျှင် အသားအစား များခြင်း။ ပေါလစ်ပ် အလုံးအကျိတ်ရှိခြင်း။ မိသားစုအတွင်း အူမကြီးကင်ဆာဖြစ်သူရှိဖူးသည့်ရာဇဝင်ရှိခြင်း။ ၀မ်းချုပ်လွန်းခြင်း(သို့) ၀မ်းပျက်လွယ်ခြင်း၊ အူထဲတွင်အဆိပ်အတောက်များ များနေခြင်း၊ အဆီအဆိမ့် အသားအ စားများခြင်း။ အစားကြူးခြင်း၊ အရက်အသောက်များခြင်း၊ သည်းခြေရည်မထွက်ခြင်း(သို့)အထွက်များခြင်း၊ နာ တာရှည်အူရောင်ရောဂါဖြစ်သည့်အူမကြီးတွင်အနာဖြစ်ရောင်ရမ်းသောရောဂါဖြစ်ဖူးခြင်း၊ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှု နည်းခြင်း၊ စိတ်တို၊ ဒေါသထွက်လွယ်ကာ အဆိုးမြင်ခံစားမှုပြင်းထန်ခြင်း၊ မွေးရာပါရောဂါရှိခြင်း၊ အသက်၅၀ကျော်တွင် အဖြစ်များခြင်း။

#သတိပေးလက္ခဏာများ။

စအိုမှသွေးယိုခြင်း၊ ၀မ်းထဲတွင်သွေးမည်းမည်းပါခြင်း၊ ၀မ်းထဲတွင် ချွဲ၊ သွေးများဝမ်းနှင့်အတူပါလာခြင်း(သို့)သီးခြားစီပါ လာတတ်ခြင်း၊ ၀မ်းသွားသည့်အလေ့အကျင့်ပြောင်းလာခြင်း၊ ၀မ်းပျက်ပျက်နေခြင်း၊ ၀မ်းဖောလိုက် ၀မ်းချုပ်လိုက်ဖြစ်လာ ခြင်း(သို့)၀မ်းဆက်တိုက်ချုပ်နေခြင်း၊ ၀မ်းသွားချင်စိတ်ဖြစ်ပေါ်နေခြင်း၊ ၀မ်းသွားရသည့် အခါ ၀မ်းကျန်သကဲ့သို့ခံစားရခြင်း၊ အမြဲလိုလိုဗိုက်အောင့်၊ ဗိုက်နာနေခြင်း၊ ခံတွင်းပျက်ခြင်း၊ ခြေကုန်လက်ပန်း ကျခြင်း၊ လူပိန်လိုက်လာခြင်း၊ ပျို့အန်ခြင်း၊ ဗိုက်ရောင်လာခြင်း၊ ဗိုက်နာခြင်း(သို့)မအီမသာဖြစ်ခြင်း။

=============================

#သားအိမ်အတွင်းသားနှင့်သားအိမ်ကင်ဆာ

အန္တရယ်ဖြစ်စေသည့်အရာများ။
တစ်ခါမှ ကိုယ်ဝန်မဆောင်ဖူးခြင်း၊ သွေးဆုံးပြီးချိန်နောက်ပိုင်းကာလသို့ရောက်နေခြင်း၊ မိသားစုဝင်များထဲတွင် သားအိမ်ကင်ဆာဖြစ်ဖူးသောရာဇဝင်ရှိခြင်း၊ ဆီးချို၊ သွေးချိုရှိခြင်း၊ အဝလွန်ခြင်း၊ သွေးတိုးရောဂါရှိခြင်း၊ ဓမ္မတာ မမှန်ခြင်း၊ အဆီ အသားအစားများခြင်း၊ သားမြုံခြင်း(သို့)သားသမီးမရခြင်း၊ တမောက်ဆီဖဲန်(ကင်ဆာဆေး)သောက်ရခြင်း၊ အီစထရိုဂျင်ဟော်မုန်းအစားထိုးကုထုံးဖြင့် တာရှည်ကုသနေရခြင်း၊ ပုံမှန်မဟုတ်သော ဟော်မုန်း ပမာဏကြာရှည်နေခြင်း။

#ကနဦးလက္ခဏာများ။

ဓမ္မတာလာစဉ်မနာမကျင်ပဲ သွေးအဆင်းများခြင်း၊ ပုံမှန်မဟုတ်သော အရိအရွဲဆင်းခြင်း၊ ဓမ္မတာလာစဉ်နာကျင် ကိုက်ခဲခြင်း၊ ဓမ္မတာအဆင်းများ၊ သွေးသွန်ခြင်း၊ တင်ပါးဆုံတစ်ဝိုက်ကိုက်ခဲခြင်း၊ ပိန်လာခြင်း၊ ခံတွင်းပျက်ခြင်း၊ ခြေကုန်လက်ပန်းကျခြင်း။

#နောက်ကျမှသိရသောလက္ခဏာများ။

ကြွက်တတ်ခြင်း၊ လိင်ဆက်ဆံပြီးတိုင်း သွေးဆင်းခြင်း၊ ၀မ်းဗိုက်အောက်ပိုင်းလေးလံခြင်း၊ ပြန်ရည်ကျိတ်များ ရောင်ရမ်းခြင်း။

==============================

#သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာ

အန္တရယ်ဖြစ်စေသည့်အရာများ။

ငါးကြိမ်ကျော်ကိုယ်ဝန်ဆောင်သားမွေးခြင်း၊ ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်း၊ ဆီးပူညောင်းကျ (သို့) လိင် အင်္ဂါကြွက်နို့ဖြစ်ဖူးသော ရာဇဝင်ရှိခြင်း၊ အိမ်ထောင်ဖက်(သို့)လိင်ဆက်ဆံဖက်များခြင်း၊ သားမြံုခြင်း၊ အီစထရို ဂျင်ဟော်မုန်းများကြာရှည်အသုံးပြုခြင်း။ သန္ဒေတားဆေး၊ ဆေးလိပ်အသောက်များခြင်း(သို့)ဆေး ခြောက်ရှုခြင်း၊ သားအိမ်ခေါင်းရေယုန်ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးနှင့် သားအိမ်ခေါင်းတွင်တွယ်တတ်သောပက်ပစ်လိုးမားဗိုင်းရပ်စ်ပိုးဝင်ခြင်း၊ နာတာရှည်ဖောလစ်အက်စစ်ချို့တဲ့မှုဖြစ်ခြင်း၊ ဗီတာမင်(အေ)နှင့်(စီ)ချို့တဲ့ခြင်း၊ အဆီအဆိမ့်အစားများခြင်းနှင့် အဝလွန်ခြင်း(သားအိမ်ကင်ဆာပါဖြစ်နိုင်)။

#သတိပေးလက္ခဏာများ။

ကနဦးပိုင်း၊ လက္ခဏာမပြ။ ဓမ္မတာပေါ်စဉ်သွေးအဆင်းများခြင်း၊ အဖြူ၊ အနီမဟုတ်ပဲသမားရိုးကျမဟုတ်သည့် အရိအရွဲဆင်းခြင်း၊ ဓမ္မတာလာစဉ် နာကျင်ကိုက်ခဲခြင်း၊ သွေးများများဆင်းသည့်လများ များလာခြင်း၊ လိင်ဆက် ဆံသည့်အခါ နာကျင်ခြင်း၊ ဆက်ဆံပြီးသည့်အခါသွေးဆင်းခြင်း၊ ပကပ်စမီးယားခေါ်သားအိမ်ခေါင်းမှ အရိအရွဲ များရယူကာဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်ကြည့်သည့်အခါ ပုံမှန်မဟုတ်သောဆဲလ်များတွေ့ရခြင်း၊ ခြေကုန်လက်ပန်းကျခြင်း၊ ဗိုက်နာခြင်း၊ ဗိုက်ကယ်လေပွခြင်း။

==============================

#မမျိုးဥအိမ်ကင်ဆာ

အန္တရာယ်ဖြစ်စေသည့်အရာများ။

ကလေးမရခြင်း၊ တိရစ္ဆာန်အဆီအစားများခြင်း၊ သွေးဆုံးချိန်တွင် အဖြစ်များခြင်း၊ ကလေးရစေသောဆေးများ၊ ကလိုမီဖင်းန်စစ်တြိတ်၊ အပျိုဖော်အဝင်စောခြင်း၊ အသက်၃၀ကျော်မှသားဦးရခြင်း၊ တဲလ်ကမ်ပေါင်ဒါ၊ မျိုးရိုးရာဇဝင် သားမြံုခြင်း၊ ဆေးလိပ်သောက်ခြင်း၊ ကျောက်ဂွမ်းနှင့်ထိတွေ့ခြင်း၊ အော်ဂဲနိုကလိုရင်းန်၊ ခရီအိုဆုတ်၊ ဆာလ ဖိတ်ကလော်ဒိန်း၊ လင်ဒိန်း၊ ထရိုရာဇင်းန်၊ ပေါင်းသတ်ဆေးစသည့်ပိုးသတ်ဆေးများနှင့်အထိအတွေ့များခြင်း။

#သတိပေးလက္ခဏာများ။

နှောင်းပိုင်းကာလများရောက်သည်အထိ လက္ခဏာတိတိကျကျမပြခြင်း၊ တင်ပါးဆုံအရိုးတွင်းတစ်ဝိုက်နေမထိ ထိုင်မသာရှိခြင်း၊ မမျိုးဥအိမ်ရောင်ခြင်း၊ ခြေထောက်နာခြင်း၊ ဓမ္မတာလာစဉ်သွေးသွန်ခြင်း၊ ဗိုက်ရောင်ခြင်း၊ လေပွခြင်း၊ ၀မ်းချုပ်ခြင်း၊ နာတာရှည်အစာအိမ်နာခြင်းစသည့်အစာမကြေသည့် ပြဿနာများရှိခြင်း။

==============================

#ယောနိ(မိန်းမကိုယ်)ကင်ဆာ

အန္တရယ်ဖြစ်စေသည့်အရာများ။
ဒိုင်အီသိုင်းစတင်လ်ဘက်စ်တြောလ်၊ ယောနိတွင်းအကျိတ်ထွက်ခြင်း၊ ပက်ပ်ပီလိုးမားဗိုင်းရပ်စ်၊ သားအိမ်ခေါင်း ကင်ဆာ၊ ဆေးလိပ်သောက်ခြင်း။

#သတိပေးလက္ခဏာများ။

သွေးသွန်ခြင်း၊ အရိအရွဲဆင်းခြင်း၊ လိင်ဆက်ဆံရာတွင်နာကျင်ခြင်း၊ တင်ပါးဆုံအရိုးခွင်တွင်း ဆက်တိုက်နာကျင် ကိုက်ခဲခြင်း။

==============================

#ဆီးအိမ်နှင့်ကျောက်ကပ်ကင်ဆာ

အန္တရယ်ဖြစ်စေသည့်အရာများ။

ဘဲန်ဇီဒင်းန်၊ အဲန်လင်းဆိုးဆေး(ရော်ဘာမှာပါ)၊ နက်ဖ်သလင်းန်(အစီခံမပါသောစီးကရက်များ)စသည့် ဓာတု ပစ္စည်းများနှင့် ထိတွေ့ခြင်း။ ဆေးလိပ်၊ ကဖင်းန်(သို့)ဆေးသကြားအလွန်အကြူးစားသောက်ခြင်း။ ရှစ်စတိုဆို မီယေးဆစ်စ် ဟူသောကပ်ပါးရောဂါရဖူးသော ရာဇဝင်ရှိဖူးခြင်း။ ၀ခြင်း။ ဆီးလမ်းကြောင်းပိုးဝင်သော ရောဂါ ခဏခဏဖြစ်ခြင်း။ ကျောက်ကပ်ဆေးရခြင်း။

#သတိပေးလက္ခဏာများ။

ဆီးထဲသွေးပါခြငး်၊ ဆီးသွားသည့်အခါနာခြင်း၊ ပူခြင်း၊ ကျဉ်ခြင်း၊ ခဏခဏဆီးသွားခြင်း၊ အကြောင်းခံမည်မည်ရ ရမရှိပဲ ခဏခဏဖျားခြင်း၊ သွေးအားနည်းခြင်း၊ ခြေကုန်လက်ပန်းကျခြင်း၊ အားနည်းခြင်း၊ ကိုယ်အလေးချိန်လျော့ ကျလာခြင်း။

==============================

#ဆီးကျိတ်ကင်ဆာ

အန္တရယ်ဖြစ်စေသည့်အရာများ။

ဆီးကျိတ်ရောင် ဆီးကျန်၍ခဏခဏဆီးလမ်းကြောင်းပိုးဝင်ခြင်း၊ ကာလသားရောဂါရာဇဝင်ရှိခြင်း၊ အသား၊ နို့၊ ကော်ဖီအစားအသောက်များခြင်း၊ မျိုးရိုး။ လိင်အပျော်အကြူးများခြင်း၊ အသက်၅၀ကျော်ကက်ဒ်မီယမ်၊ ရော်ဘာ တို့ ကိုင်တွယ်ရခြင်း၊ ရေရှည်အာဟာရချို့တဲ့မှု(အထူးသဖြင့် လိုင်ကိုပီးန်)၊ ဗီတာမင်အီးနှင့်ဒီ၊ ဆယ်လီနီယမ်၊ နှစ်ရှည်ကိုလက်စထရောများနေခြင်း။

#သတိပေးလက္ခဏာများ။

ဆီးသွားချင်ပါက မအောင့်နိုင်ခြင်း။ ဆီးအသွားခက်ခြင်း။ ဆီးတောက်လျှောက်မသွားခြင်း။ ဆီးကျင်၊ ဆီးပူခြင်း၊ ဆီးထဲတွင် သွေးပါခြင်း၊ အရိုးနာခြင်း၊ ခြေထောက်ရောင်ခြင်း၊ ခါးအောက်ပိုင်းတောက်လျှောက်ကိုက်ခဲခြင်း၊ တင် ပါးဆုံအရိုးခွင်၊ ပေါင်အထက်ပိုင်းကိုက်ခြင်း၊ ညဘက်ဆီးခဏခဏသွားခြင်း။

==============================

#မုန့်ချိုအိတ်(ပန်ကရိယ)ကင်ဆာ

အန္တရာယ်ဖြစ်စေသည့်အရာများ။
အရက်၊ ဆေးလိပ်များခြင်း၊ ဆီးချို၊ တစ်ရက်ကော်ဖီနှစ်ခွက်ထက်ပိုသောက်ခြင်း၊ အသည်းကြွပ်ရောဂါရာဇဝင်ရှိ ခြင်း၊ နာတာရှည်မုန့်ချိုအိတ်ရောင်ရောဂါရှိခြင်း၊ ဓာတ်ဆီ၊ ပိုးသတ်ဆေး စသည့်ဓာတုပစ္စည်းများနှင့် ထိတွေ့နေ ရခြင်း။

#သတိပေးလက္ခဏာများ။

ကျောဘက်တွင် ကန့်လန့်ဖြတ်နာခြင်း၊ အကြောင်းမဲ့အသားဝါခြင်း၊ ကိုယ်အလေးချိန်ကျခြင်း၊ ခြေထောက်သွေး ကြောပိတ်ခြင်း၊ သွေးအားနည်းခြင်း၊ ခြေကုန်လက်ပန်းကျခြင်း၊ ပျို့အန်ခြင်း။

==============================

#ကပ်ပယ်အိတ်(ဝှေးစေ့)ကင်ဆာ

အန္တရယ်ဖြစ်စေသည့်အရာများ။

မွေးရာပါဝှေးစေ့၊ ကပ်ပယ်အိတ်အတွင်းမရောက်ခြင်း၊ ကေဖီးန်အစားများခြင်း၊ ဆေးခြောက်ကြာကြာသုံးခြင်း၊ ဝှေးစေ့ မကြာမကြာရောင်ခြင်း၊ သားကြောဖြတ်ခြင်း၊ မိသားစုထဲတွင် ဝှေးစေ့ကင်ဆာဖြစ်ဖူးသော ရာဇဝင်ရှိပါ ကဖြစ်နိုင်ခြေပိုများခြင်း၊ ဓာတုပစ္စည်းအချို့ကို ကိုင်တွယ်ထိတွေ့ရခြင်း၊ ဆီ၊ ဓာတ်ငွေ့နှင့်ထိတွေ့ရသောလုပ် သားများ၊ မို်င်းတွင်း၊ သတ္တုတွင်းလုပ်သားများ၊ ယန္တရားလုပ်သားများတွင် အတွေ့ရများသည်။ အသက်၁၅နှစ်မှ၄၀ကြားအဖြစ်များသည်။

#သတိပေးလက္ခဏာများ။

အကျိတ်၊ ဝှေးစေ့ကြီးခြင်း၊ ကပ်ပယ်အိတ်ထူလာခြင်း၊ ကပ်ပယ်အိတ်အတွင်းရုတ်တရက်အရည်များစုလာခြင်း၊ ကပ်ပယ်အိတ်ဝှေးစေ့တင်းခြင်း၊ နာခြင်း၊ ဗိုက်အောင့်ခြင်း၊ ပေါင်ရင်းတွင်နာခြင်း၊ ရင်သားကြီးတင်းကာနာလာ ခြင်း၊ ဆီးသွားပုံပြောင်းလာခြင်း၊ ညောင်းခြင်း၊ နုံးခြင်း။

================-=============

#လင်မ်ဖိုးမား(ဟော့ချ်ကင်းရောဂါ)ကင်ဆာ

အန္တရယ်ဖြစ်စေသည့်အရာများ။
မျိုးရိုးဗီဇ၊ ကိုယ်တွင်းခုခံအားအလုပ်မလုပ်ခြင်း၊ ပြဒါး(သို့)ပီဗီစီနှင့်ထိတွေ့မှုရှိခြင်း၊ အချို့ကဗိုင်းရပ်စ်ပိုးနှင့်ဆက် နွယ်မှုရှိခြင်း၊ (ဥပမာ-အီဘိုလာဗိုင်းရပ်စ်(သို့)အိပ်ချ်အိုင်ဗွီ)

#သတိပေးလက္ခဏာများ။

ပြန်ကြည်ကျိတ်များ မနာမကျင်ပဲရော်ဘာတုံးကဲ့သို့ပုံစံနှင့်ရောင်ခြင်း၊ ယားယံခြင်း၊ ညဘက်ချွေးပြန်ခြင်း၊ အကြောင်းမဲ့ဖျားခြင်း၊ ကိုယ်အလေးချိန်လျော့ကျခြင်း၊ စအိုယားခြင်း၊ သွေးအားနည်းခြင်း၊ သရက်ရွက်(ဘေလုံး) နှင့်အသည်းကြီးခြင်း၊ မကြာခဏပိုးဝင်၍ ဖျားခြင်း၊ သွေးဥမွှားအရေအတွက်လျော့ခြင်း၊ ခြေကုန်လက်ပန်းကျခြင်း ။ ပါးစပ်၊ လည်ချောင်း၊ လျှာ၊ အနာဖြစ်ပါက ကျက်ခဲခြင်း၊ အသံဝင်ခြင်း။

============================

#ဟော့ချ်ကင်းရောဂါမဟုတ်သော(လင်ဖိုးမား)ကင်ဆာ

အန္တရာယ်ဖြစ်စေသည့်အရာများ။

ဗိုင်းရပ်စဆိုက်တိုမက်ဂလိုဗိုင်းရပ်စ်စသည့် ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးများဝင်ရောက်ရောဂါရနိုင်ခြေရှိခြင်း။ မျိုးရိုး၊ ကိုယ်တွင်းခု ခံအားညံ့ခြင်း၊ ပြဒါး(သို့)ပီဗီစီနှင့်အထိအတွေ့ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးဝင်ခြင်းနှင့်အဆက်အစပ်မကင်း။

#သတိပေးလက္ခဏာများ။

လက္ခဏာ၊ ဝေဒနာများ ဟော့ချ်ကင်းနှင့်တူ။ တစ်ခုသာကွာသည်။ ခံတွင်းနှင့်လည်ချောင်း၊ အာခေါင်တစ်သျှူး များတွင် ရောဂါအရစောခြင်း၊ ထို့အတူအရေပြား၊ ရိုးတွင်းခြင်ဆီနှင့်အစာခြေအဖွဲ့တို့တွင်လည်းအဖြစ်စောခြင်း။

မေတ္တာဖြင့်…

#TKW ( 7 Mar 2017 )

#CREDIT_နှင်းဆီနက်