မီးသၿဂႋဳလ္ခဲ့ၿပီး တစ္လအၾကာ မိသားစုကို လာေတြ႕တဲ့ ကြယ္လြန္သူ…

မီးသၿဂႋဳလ္ခဲ့ၿပီး တစ္လအၾကာ မိသားစုကို လာေတြ႕တဲ့ ကြယ္လြန္သူ…

Written by admin