တိုင္းျပည္အက်ိဳဳးကို က်ရာက႑မွ ဆက္လက္ ထမ္းေဆာင္သြားမယ္ ဆိုတဲ့ ဖိုးလျပည့္

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊ (ၿငိမ္း)၏ ေျမးျဖစ္သူ ေနေရႊေသြးေအာင္က တိုင္းျပည္အက်ိဳးကို ဆက္လက္ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားပါမည္ဟု ေျပာဆိုသည္။

ယေန႔ (စက္တင္ဘာလ ၁ဝ ေန႔)တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြက္ တပ္မေတာ္မွ တစ္ဆင့္လွဴဒါန္းၾကသူမ်ားကို တပ္မေတာ္မွ ဂုဏ္ျပဳသည့္ပဲြအၿပီးတြင္ ေနေရႊေသြးေအာင္က စာသားအခခ်ိဳ႕တင္ကာ ေဖ့စ္ဘြက္လူမႈကြန္ယက္တြင္ ေရးသားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

‘’ ယေန႔ညေန ၃ နာရီတြင္ တပ္မေတာ္မွ ရခိုင္ေဒသသို႔ကူညီလႉဒါန္းေသာအလႉရွင္မ်ားအား အခမ္းအနားျဖင့္လက္ခံဂုဏ္ျပဳပါသည္။

အလႉရွင္မ်ား၏ယေန႔စုစုေပါင္းအလႉေငြမွာ ေငြက်ပ္ ၄ ဘီလီယံေက်ာ္ျဖစ္ၿပီး နယ္စပ္ျခံစည္း႐ိုးအရွည္ ၇ မိုင္ကာရန္လည္းပါဝင္ပါသည္။ တိုင္းျပည္အက်ိဳးက်ရာက႑မွ ဆက္လက္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္လည္း ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားပါမည္။’’ ဟု သူက ေရးသားထားသည္။

ဓာတ္ပံုတစ္ခုႏွင့္အတူ တင္ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္ေအာင္လိႈင္က ဂုဏ္ျပဳလက္ေဆာင္ ေပးအပ္ေနသည့္ ပံုျဖစ္သည္။

ေနေရႊေသြးေအာင္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႈးႀကီးသန္းေရႊ(ၿငိမ္း)၏ ခ်စ္ေသာ ေျမးတစ္ဦးျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ ျမန္မာတစ္ျပည္လံုးကလည္း သတင္အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္အတူ သူ႔ကို သိလာၾကသည္။

ယခင္ စစ္အာဏာရွင္ လက္ထက္မွာသာမဟုတ္ပဲ သမၼတဦးသိန္းစိန္ လက္ထက္တြင္လည္း သတင္းအခ်ိဳ႕ႏွင့္အတူ နာမည္ႀကီးခဲ့သည္။ ေနာက္ဆံုး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ပါ ေတြ႔ဆံုစကားေျပာခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္

PannPwint

Written by admin

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *