သင့္မွာ အရမ္းခ်စ္တဲ႔မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ရွိေနျပီဆိုရင္ သူ႕စိတ္ထဲမွာရွိတဲ႔ ဒီအခ်က္(၂၀)ကို သိထားသင့္ပါတယ္

“ဖြင့္မေျပာေပမယ့္ မိန္းကေလးေတြျဖစ္ခ်င္ ေသာ အရာမ်ား”
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

1-Goodmorning/Goodnight messageေတြ

2-Sefile ပံုေလးေတြတူတူ႐ိုက္တာ

3-Surpriseေလးေတြ အႀကီးႀကီးမဟုတ္ေတာင္ ေသးငယ္တာေလးေတြ

4-သူမ ႀကိဳက္တဲ့ အစားအစာေတြတူတူသြားစားတာ/ဒါမွမဟုတ္သူမအတြက္ဝယ္လာေပးတာ

5-သင့္ရဲ႕ ကိုယ္သင္းနံေလးေတြ

6-သူမ ကို ခ်ီးက်ဴးတာေလးေတြ

7-သူမအႀကိဳက္ဆံုးသီခ်င္းကိုဆိုျပတာ

8-သူမ အိပ္ရင္ဖက္ဖို႔ အ႐ုပ္ေလးေတြ

9-အျပင္မွာေတြ႔ရလည္း Facebook ေပၚမွာအေရးေပး Status/mention လုပ္ေပးဖ္ုိ႔/စကားစေျပာဖို႔

10-ဟာသေလးေတြေျပာေပးဖို႔

11-သပ္သပ္ရပ္ရပ္ေနထိုင္ဖို႔/ဝတ္ဆင္ဖို့္

12-သူငိုတဲ့အခါ စိ္တ္႐ွည္ သည္းခံ ေပ်ာ့ေပ်ာ့ေျပာင္းေျပာင္းေခ်ာ့ဖို႔

13-သူမကိုအရမ္းခ်စ္ေၾကာင္းေျပာဖို့္

14-စာေမးပြဲနီးရင္ သူ႔ကို အားေပးစကားေျပာဖို႔/ဖုန္းဆက္ဖို႔/သူ႔အတြက္စိတ္ပူဖို႔

15-သူစိတ္ညစ္တိုင္း ဆိုးႏြဲ႔တာကိုခံဖို႔/ျပန္ေခ်ာဖ့ို႔

16-သင့္အနာဂါတ္ရည္မွန္းခ်က္ကို သူ႔ကိုေျပာျပဖို႔

17-သင္ႀကိဳးစားဖို႔

18-ေဝးေနတဲ့ အခါ သူ႔ကို အေလးထားမူေတြမေလ်ာ့သြားဖို႔/အခ်စ္မေလ်ာ့ဖို႔

19-ဘာကိစၥပဲရ္ိွရိွ သူ႔ဘက္မွာသင္ရပ္တည္ေပးဖို႔

20-သူကေလးဆန္ေနတဲ့အခါ လူႀကီးတစ္ေယာက္လိုဆံုးမေပးဖို႔….

သင့္မွာ အရမ္းခ်စ္တဲ႔မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ရွိေနျပီဆိုရင္ သူ႕စိတ္ထဲမွာရွိတဲ႔ ဒီအခ်က္(၂၀)ကို သိထားသင့္ပါတယ္ …

Written by admin