ဇက်ကြောတက်တာကို သဘာဝနည်းလမ်းနဲ့ပျောက်ကင်းစေတဲ့နည်းလမ်း
Health_star

ဇက်ကြောတက်တာကို သဘာဝနည်းလမ်းနဲ့အမှန်တကယ်ပျောက်ကင်းစေတဲ့နည်းလမ်း