သုံးဘီးဆိုင်ကယ်အစုတ်လေးကိုသာမောင်းနှင်ပြီး သားဖြစ်သူကိုဆရာဝန်ဖြစ်လာအောင် ကျောင်းထားပေးနိုင်ခဲ့သည့် လေးစားဖွယ်ရာဖခင်
Knowledge_star

သုံးဘီးဆိုင်ကယ်အစုတ်လေးကိုသာမောင်းနှင်ပြီး သားဖြစ်သူကိုဆရာဝန်ဖြစ်လာအောင် ကျောင်းထားပေးနိုင်ခဲ့သည့် လေးစားဖွယ်ရာဖခင်