You are here
Home > Horo > ဆရာၾကီးမင္းသိခၤ ရဲ႕ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း (၁၀.၃.၂၀၁၉ မွ ၁၆.၃.၂၀၁၉ ထိ)

ဆရာၾကီးမင္းသိခၤ ရဲ႕ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း (၁၀.၃.၂၀၁၉ မွ ၁၆.၃.၂၀၁၉ ထိ)

ဆရာၾကီး မင္းသိခၤ ရဲ႕ (၇) ရက္သားသမီးမ်ားအတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း (၂၀၁၉ မတ္လ ၁၀ ရက္ မွ မတ္လ ၁၆ ရက္ ထိ)

“တနဂၤေႏြ သားသမီးမ်ား”

“တနလၤာ သားသမီးမ်ား”

“အဂၤါ သားသမီးမ်ား”

“ဗုဒၶဟူး သားသမီးမ်ား”

“ၾကာသပေတး သားသမီးမ်ား”

“ေသာၾကာ သားသမီးမ်ား”

“စေန သားသမီးမ်ား”

ေလးစားစြာျဖင့္ – Credit

Top
//potsaglu.net/4/3018672