You are here
Home > KNOWLEDGE > ဘယ္လို…လႉေနၾကလဲ? ဒီေန႔ကစၿပီး ..ဒီလိုပဲလႉ” (ပါခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီး)

ဘယ္လို…လႉေနၾကလဲ? ဒီေန႔ကစၿပီး ..ဒီလိုပဲလႉ” (ပါခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီး)

ၿမတ္စြာဘုရားက လႉတဲ့အခါ ကိုယ္လႉတဲ့ပုဂၢိဳလ္အေပၚကို စိတ္မေရာက္ေစနဲ႔တဲ့

သံဃာကိုပဲ စိတ္ေရာက္ေအာင္ရည္စူးၿပီးလႉတဲ့

ဒါျဖင့္ သံဃာကိုစိတ္ေရာက္ရမယ္ဆိုရင္ကိုယ့္အိမ္မွာဆြမ္းေလာင္းတယ္ဆိုပါစို႔..

ဆြမ္းေလာင္းတယ္ဆိုတာ ဘယ္ပုဂၢိဳလ္ပဲႂကြႂကြ ေဩာ္ဒါဟာ

ဘုရားလက္ထက္က သံဃာေတြရဲ႕အဆက္အႏြယ္

အဲဒီ ဘုရားလက္ထက္ကသံဃာေတြထိေအာင္ အာရုံျပဳၿပီးေတာ့ လႉလိုက္တာ..

သူ႔ကိုမၾကည့္ဘူး ပုဂၢိဳလ္ကိုမၾကည့္ဘူး

သံဃာဆိုတဲ့အေနနဲ႔ပဲၾကည့္တာ ဒီလိုျဖစ္ရမယ္..

အခုႂကြလာတာဟာ အဲဒီသံဃာေတြရဲ႕ကိုယ္စားလွယ္ပဲလို႔ပဲ စိတ္ထဲမွာထား..

သံဃာကိုလႉတာဟာ ဒီပုဂၢိဳလ္ကိုလႉတာမဟုတ္ဘူး ဒီလိုဆိုတာျမတ္စြာဘုရားကအဲ့ေတာ့ သံဃာလႉတာနဲ႔ ပုဂၢိဳလ္လႉတာနဲ႔က အလြန္ကြာျခားတယ္..

ပုဂၢိဳလ္ဆိုတာက အေကာင္းအဆိုးရွိႏိုင္တယ္..

ပုဂၢိဳလ္ကိုမၾကည့္ပါနဲ႔ မ်က္ႏွာကိုမၾကည့္နဲ႔..ေနာ္..

ဆြမ္းေလာင္းလို႔ရွိရင္လည္း ဘုန္းႀကီးမ်က္ႏွာလည္းမၾကည့္နဲ႔

ဘုန္းႀကီးကလည္း ဒကာမမ်က္ႏွာကို မၾကည့္ရဘူး ၾကည့္ရင္အျပစ္ပဲသူက..ဆိုလိုတာက မ်က္ႏွာမၾကည့္နဲ႔ သံဃာဆိုတဲ့အေနနဲ႔သာ သတ္မွတ္..အက်ိဳးရွိေအာင္လို႔ ျမတ္စြာဘုရားက အဲ့လိုေဟာတာ.

. ျမတ္စြာဘုရားက သံဃာကိုသာလႉဆိုတဲ့ေနရာမွာဘယ္ေလာက္ထိေအာင္ေျပာထားတုန္းဆိုလို႔ရွိရင္ေအး ေနာက္ပိုင္းေရာက္လာလို႔ရွိရင္ သာသနာပ်က္ၿပီဆိုတဲ့အခ်ိန္မွာတဲ့သာသနာကြယ္ၿပီဆိုတဲ့အခ်ိန္မွာ ရဟန္းတုရဟန္းေယာင္(ဒုသီလပုဂၢိဳလ္)ေတြ ေပၚလာလိမ့္မယ္..

သူတို႔မွာ ဘုန္းႀကီးဆိုတဲ့အထိမ္းအမွတ္ဟာဒီ လည္ပင္းကို သကၤန္းေရာင္ေလး ပတ္ထားတာေလးေလာက္ပဲ ရွိေတာ့မယ္

က်န္တာက လူဝတ္လူစား အဲ့တာဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွာရွိေနၿပီျ

မန္မာျပည္မွာလည္း ရွိရင္ရွိလာမွာေပါ့ေလ..

ဂ်ပန္မွာက ဂ်ပန္ဘုန္းႀကီးလို႔သာေျပာရတာ အိမ္ေထာင္လည္းျပဳတယ္..

ဘုန္းႀကီးတို႔ သီရိလကၤာမွာေနတုန္းကဒီJapanese Buddhismနဲ႔ Zin Buddhismကို လာၿပီးေတာ့သင္ေပးတဲ့ ဂ်ပန္ဆရာတစ္ဦးရွိတယ္..

ဂ်ပန္လူႀကီးထင္ေနတာ.. မဟုတ္ဘူး ..အဲ့ဒါဘုန္းႀကီးတဲ့..

ဘုန္းႀကီးကလည္း ဘိုေကနဲ႔ နက္ကတိုင္နဲ႔ ေဘာင္းဘီနဲ႔လာတာကိုး အဲေတာ့ ဘုန္းႀကီးမွန္းမသိဘူး..

ဘာသာေရးကိစၥေဆာင္ရြက္တဲ့အခါေလးမွာသာ ရဟန္းအသြင္ယူ အေပၚကပတ္လိုက္တာ

ဒိျပင္အခ်ိန္မွာ လူဝတ္ပဲသူက အဲ့လိုေနတာ..

အဲ့ေတာ့ ျမတ္စြာဘုရားက ဘာေဟာထားတုန္းဆိုရင္ ေနာင္အနာဂတ္မွာတဲ့

သံဃိကဒါနဟာ ဘယ္ေလာက္ထိအက်ိဳးေပးႏိုင္တုန္းဆိုလို႔ရွိရင္

ဒီရဟန္းတု ရဟန္းေယာင္ေတြကို လႉတဲ့အခါမွာေတာင္

သံဃာအစစ္ကို ရည္မွန္းၿပီးေတာ့လႉဒါန္းပါတယ္ဆိုရင္ အဲဒီဒါနကုသိုလ္ဟာ

အတိုင္းအဆမဲ့အက်ိဳးရႏိုင္တယ္လို႔ ဒီလိုဟာထားတာ ‘ဒကၡိဏဝိဘဂၤသုတ္’မွာ..

အဲ့ေတာ့ ကိုယ့္စိတ္က အဓိကက်တယ္

ဒါေၾကာင့္မို႔ အိမ္မွာဆြမ္းခံႂကြလာတယ္ဆိုရင္ သံဃာပဲ

သံဃာအေနနဲ႔ပဲလႉ ဒါကို တိုက္တြန္းတာ

သံဃာဆိုတာ ဒီပုဂၢိဳလ္ကိုရည္ညႊန္းတာမဟုတ္ဘူး

တစ္သာသနာလုံးမွာရွိတဲ့သံဃာေတြကို ရည္ညႊန္းလိုက္တာအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုလုံးကို ရည္ညႊန္းတာေနာ္..

အဲ့ဒီလို သံဃာဆိုတဲ့အမွတ္နဲ႔ ရည္စူးၿပီးေတာ့လႉလိုက္မယ္ဆိုရင္ စိတ္ထဲမွာ ၾကည္ညိဳလိမ့္မယ္

လႉတဲ့ဆြမ္းဟာ ရွင္သာရိပုတၱရာတို႔အထိ ဘုရားလက္ထက္က အရိယာသံဃာေတြအထိ ေရာက္သြားတယ္..

ဒီကိုယ္ေတာ္က ကိုယ္စားလွယ္ သံဃာ့ကိုယ္စားလွယ္လို႔ စိတ္ထဲမွာထား..ေနာ္

သံဃာ့ကိုယ္စားလွယ္အေနနဲ႔လႉလိုက္ရင္ အဲဒါကို အာရုံျပဳလိုက္ရတဲ့အခါမွာ

စိတ္ေတြၾကည္ႏူးလာမယ္ အဲဒီလိုၾကည္ႏူးတဲ့စိတ္နဲ႔ ေသဆုံးသြားရမယ္ဆိုလို႔ရွိရင္ေ

ကာင္းရာသုဂတိဘုံကိုေရာက္ႏိုင္ပါတယ္လို႔ ျမတ္စြာဘုရားက ေဟာတာေနာ္..

ဒါက ဒါနနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ရဲ႕ မိန္႔မွာခ်က္ပဲျဖစ္တယ္ေနာ္..

လႉဒါန္းရတဲ့အခ်ိန္ကာလမွာ မိမိတို႔ရဲ႕စိတ္ေစတနာဟာမွန္ကန္တဲ့လမ္းေၾကာင္းေပၚေရာက္ဖို႔အတြက္ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ကိုယ္ေတာ္ျမတ္သည္အက်ိဳးစီးပြားမ်ားျပားေစဖို႔အတြက္ အခုလိုဒါနနဲ႔ပတ္သက္တဲ့စကားကို မိန္႔ၾကားတာပဲျဖစ္တယ္..

ပါခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီး

တရားေတာ္အသံဖိုင္မွ ေကာက္ႏုတ္ပူေဇာ္ထားျခင္းျဖစ္၍

စာလုံးသတ္ပုံမွားယြင္းပါက သည္းခံခြင့္လႊတ္ေပးၾကပါရန္

ေစတနာေမတၱာအရင္းခံျဖင့္

ohmarshin(oms)….

Unicode……

Zawgyi

မြတ်စွာဘုရားက လှူတဲ့အခါ ကိုယ်လှူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပေါ်ကို စိတ်မရောက်စေနဲ့တဲ့

သံဃာကိုပဲ စိတ်ရောက်အောင်ရည်စူးပြီးလှူတဲ့

ဒါဖြင့် သံဃာကိုစိတ်ရောက်ရမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်အိမ်မှာဆွမ်းလောင်းတယ်ဆိုပါစို့..

ဆွမ်းလောင်းတယ်ဆိုတာ ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ပဲကြွကြွ ေဩာ်ဒါဟာ

ဘုရားလက်ထက်က သံဃာတွေရဲ့အဆက်အနွယ်

အဲဒီ ဘုရားလက်ထက်ကသံဃာတွေထိအောင် အာရုံပြုပြီးတော့ လှူလိုက်တာ..

သူ့ကိုမကြည့်ဘူး ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမကြည့်ဘူး

သံဃာဆိုတဲ့အနေနဲ့ပဲကြည့်တာ ဒီလိုဖြစ်ရမယ်..

အခုကြွလာတာဟာ အဲဒီသံဃာတွေရဲ့ကိုယ်စားလှယ်ပဲလို့ပဲ စိတ်ထဲမှာထား..

သံဃာကိုလှူတာဟာ ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုလှူတာမဟုတ်ဘူး ဒီလိုဆိုတာမြတ်စွာဘုရားကအဲ့တော့ သံဃာလှူတာနဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်လှူတာနဲ့က အလွန်ကွာခြားတယ်..

ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာက အကောင်းအဆိုးရှိနိုင်တယ်..

ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမကြည့်ပါနဲ့ မျက်နှာကိုမကြည့်နဲ့..နော်..

ဆွမ်းလောင်းလို့ရှိရင်လည်း ဘုန်းကြီးမျက်နှာလည်းမကြည့်နဲ့

ဘုန်းကြီးကလည်း ဒကာမမျက်နှာကို မကြည့်ရဘူး ကြည့်ရင်အပြစ်ပဲသူက..ဆိုလိုတာက မျက်နှာမကြည့်နဲ့ သံဃာဆိုတဲ့အနေနဲ့သာ သတ်မှတ်..အကျိုးရှိအောင်လို့ မြတ်စွာဘုရားက အဲ့လိုဟောတာ.

. မြတ်စွာဘုရားက သံဃာကိုသာလှူဆိုတဲ့နေရာမှာဘယ်လောက်ထိအောင်ပြောထားတုန်းဆိုလို့ရှိရင်အေး နောက်ပိုင်းရောက်လာလို့ရှိရင် သာသနာပျက်ပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာတဲ့သာသနာကွယ်ပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာ ရဟန်းတုရဟန်းယောင်(ဒုသီလပုဂ္ဂိုလ်)တွေ ပေါ်လာလိမ့်မယ်..

သူတို့မှာ ဘုန်းကြီးဆိုတဲ့အထိမ်းအမှတ်ဟာဒီ လည်ပင်းကို သင်္ကန်းရောင်လေး ပတ်ထားတာလေးလောက်ပဲ ရှိတော့မယ်

ကျန်တာက လူဝတ်လူစား အဲ့တာဂျပန်နိုင်ငံမှာရှိနေပြီြ

မန်မာပြည်မှာလည်း ရှိရင်ရှိလာမှာပေါ့လေ..

ဂျပန်မှာက ဂျပန်ဘုန်းကြီးလို့သာပြောရတာ အိမ်ထောင်လည်းပြုတယ်..

ဘုန်းကြီးတို့ သီရိလင်္ကာမှာနေတုန်းကဒီJapanese Buddhismနဲ့ Zin Buddhismကို လာပြီးတော့သင်ပေးတဲ့ ဂျပန်ဆရာတစ်ဦးရှိတယ်..

ဂျပန်လူကြီးထင်နေတာ.. မဟုတ်ဘူး ..အဲ့ဒါဘုန်းကြီးတဲ့..

ဘုန်းကြီးကလည်း ဘိုကေနဲ့ နက်ကတိုင်နဲ့ ဘောင်းဘီနဲ့လာတာကိုး အဲတော့ ဘုန်းကြီးမှန်းမသိဘူး..

ဘာသာရေးကိစ္စဆောင်ရွက်တဲ့အခါလေးမှာသာ ရဟန်းအသွင်ယူ အပေါ်ကပတ်လိုက်တာ

ဒိပြင်အချိန်မှာ လူဝတ်ပဲသူက အဲ့လိုနေတာ..

အဲ့တော့ မြတ်စွာဘုရားက ဘာဟောထားတုန်းဆိုရင် နောင်အနာဂတ်မှာတဲ့

သံဃိကဒါနဟာ ဘယ်လောက်ထိအကျိုးပေးနိုင်တုန်းဆိုလို့ရှိရင်

ဒီရဟန်းတု ရဟန်းယောင်တွေကို လှူတဲ့အခါမှာတောင်

သံဃာအစစ်ကို ရည်မှန်းပြီးတော့လှူဒါန်းပါတယ်ဆိုရင် အဲဒီဒါနကုသိုလ်ဟာ

အတိုင်းအဆမဲ့အကျိုးရနိုင်တယ်လို့ ဒီလိုဟာထားတာ ‘ဒက္ခိဏဝိဘင်္ဂသုတ်’မှာ..

အဲ့တော့ ကိုယ့်စိတ်က အဓိကကျတယ်

ဒါကြောင့်မို့ အိမ်မှာဆွမ်းခံကြွလာတယ်ဆိုရင် သံဃာပဲ

သံဃာအနေနဲ့ပဲလှူ ဒါကို တိုက်တွန်းတာ

သံဃာဆိုတာ ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုရည်ညွှန်းတာမဟုတ်ဘူး

တစ်သာသနာလုံးမှာရှိတဲ့သံဃာတွေကို ရည်ညွှန်းလိုက်တာအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလုံးကို ရည်ညွှန်းတာနော်..

အဲ့ဒီလို သံဃာဆိုတဲ့အမှတ်နဲ့ ရည်စူးပြီးတော့လှူလိုက်မယ်ဆိုရင် စိတ်ထဲမှာ ကြည်ညိုလိမ့်မယ်

လှူတဲ့ဆွမ်းဟာ ရှင်သာရိပုတ္တရာတို့အထိ ဘုရားလက်ထက်က အရိယာသံဃာတွေအထိ ရောက်သွားတယ်..

ဒီကိုယ်တော်က ကိုယ်စားလှယ် သံဃာ့ကိုယ်စားလှယ်လို့ စိတ်ထဲမှာထား..နော်

သံဃာ့ကိုယ်စားလှယ်အနေနဲ့လှူလိုက်ရင် အဲဒါကို အာရုံပြုလိုက်ရတဲ့အခါမှာ

စိတ်တွေကြည်နူးလာမယ် အဲဒီလိုကြည်နူးတဲ့စိတ်နဲ့ သေဆုံးသွားရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ေ

ကာင်းရာသုဂတိဘုံကိုရောက်နိုင်ပါတယ်လို့ မြတ်စွာဘုရားက ဟောတာနော်..

ဒါက ဒါနနဲ့ပတ်သက်တဲ့ မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ရဲ့ မိန့်မှာချက်ပဲဖြစ်တယ်နော်..

လှူဒါန်းရတဲ့အချိန်ကာလမှာ မိမိတို့ရဲ့စိတ်စေတနာဟာမှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်ဖို့အတွက် မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်သည်အကျိုးစီးပွားများပြားစေဖို့အတွက် အခုလိုဒါနနဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားကို မိန့်ကြားတာပဲဖြစ်တယ်..

ပါချုပ်ဆရာတော်ကြီး

တရားတော်အသံဖိုင်မှ ကောက်နုတ်ပူဇော်ထားခြင်းဖြစ်၍

စာလုံးသတ်ပုံမှားယွင်းပါက သည်းခံခွင့်လွှတ်ပေးကြပါရန်

စေတနာမေတ္တာအရင်းခံဖြင့်

ohmarshin(oms)….

Top
//thefacux.com/4/3018672