အယ္လ္နီညဳိျဖစ္ပြားေန၍ တႏုိင္ငံလံုး ပုိပူေန၊ ဧၿပီလကုန္အထိအပူခ်ိန္ထပ္တုိးမည္ဟုဦးထြန္းလြင္ေျပာ

အယ္လ္နီညဳိျဖစ္ပြားေန၍ တႏုိင္ငံလံုး ပုိပူေန၊ ဧၿပီလကုန္အထိအပူခ်ိန္ထပ္တုိးမည္ဟုဦးထြန္းလြင္ေျပာ

အင္အားအသင့္အတင့္ရိွေသာ အယ္လ္နီညိဳျဖစ္ပြားေန၍ ျမန္မာႏုိင္ငံေဒသအမ်ားစုတြင္  ပံုမွန္ထက္ပိုမိုပူေနၿပီး ဧၿပီလကုန္ အထိ အပူခ်ိန္မ်ားဆက္လက္ျမင့္တက္ေနမည္ဟု မိုးေလဝသပညာရွင္ ေဒါက္တာထြန္းလြင္က ေျပာၾကားသည္။

‘‘မိုးရိပ္က မရိွဘူး။ မုန္တိုင္းျဖစ္ဖို႔ကမရိွေတာ့ အပူခ်ိန္က အရိွန္နဲ႔ ဆက္တက္ႏိုင္တယ္။ ဒီလကုန္ေလာက္အထိေတာ့ အပူခ်ိန္ေတြက ျမင့္ေနမယ္’’ဟု ေဒါက္တာထြန္းလြင္က ေျပာသည္။

၂၀၁၉ မတ္လမွ ဧၿပီအထိႏိုင္ငံတစ္ဝန္းရိွ ေျခာက္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ အပူခ်ိန္စံခ်ိန္က်ိဳးခဲ့သည္။ လတ္တေလာအပူခ်ိန္ စံခ်ိန္ က်ိဳးေသာ ေနာက္ဆံုးၿမိဳ႕မွာ အမ္းၿမိဳ႕ျဖစ္ၿပီး ဧၿပီ ၂၀ ရက္က အမ္းၿမိဳ႕တြင္ အပူခ်ိန္ ၄၂ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္အထိ ျမင့္တက္ၿပီး စံခ်ိန္က်ိဳးျခင္းျဖစ္သည္။

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးအ ထက္ပုိင္း၊ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ရွမ္း ျပည္နယ္(အေရွ႕ပုိင္း)ႏွင့္ ကယား ျပည္နယ္တုိ႔တြင္ ဧၿပီလ၏ ပုံမွန္ အပူခ်ိန္ထက္ ၃ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ မွ ၄ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္၊ မေကြး၊ ပဲခူး၊ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ရွမ္းႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္ တုိ႔တြင္ ဧၿပီ လ၏ ပုံမွန္အပူခ်ိန္ထက္ ၂ ဒီဂရီ စင္တီဂရိတ္ခန္႔ပုိပူခဲ့သည္။

အပူခ်ိန္ ၄၀ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ႏွင့္အထက္သည္ ကေလးငယ္၊ သက္ႀကီးရြယ္အုိႏွင့္ က်န္း မာေရးမေကာင္းသူမ်ားအတြက္ အလြန္သတိျပဳရမည့္ အေနအထားျဖစ္ေၾကာင္း မုိးေလ၀သ ပညာရွင္ေဒါက္တာထြန္းလြင္က သတိေပးထားသည္။

အပူအႏၲရာယ္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေနထုိင္ရန္ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာနကလည္း သတိေပးထားသည္။

Credit – 7Day Daily