You are here
Home > Health > .ဒူလာလိပ္ေခါင္းေရာဂါႏွင့္ အျခားေသာေရာဂါမ်ားအတြက္“သက္ရင္းၾကီးနတ္ေဆးပင္” ေဆးအသုံး စုစည္းမႈ”

.ဒူလာလိပ္ေခါင္းေရာဂါႏွင့္ အျခားေသာေရာဂါမ်ားအတြက္“သက္ရင္းၾကီးနတ္ေဆးပင္” ေဆးအသုံး စုစည္းမႈ”

“သက္ရင္းႀကီးတပင္လုံး ေဆးအသုံး စုစည္းမႈ”

အသည္းအဆီဖုံး၊ ဒူလာ၊ လိပ္ေခါင္းေရာဂါ၊ အနာေဆြး၊ အနာေဟာင္းမ်ားအတြက္ ( သက္ရင္းႀကီးရြက္ )

အသည္းအဆီဖုံးအတြက္ ( သက္ရင္းႀကီးရြက္ ေဆးၿမီးတို )

အသည္းႀကီးသူ။သရက္ရြက္ႀကီးသူ။ေရာင္သူ။ေဖာသူ။ေရဖ်ဥ္းစြဲသူမ်ားသက္ရင္းႀကီးရြက္ႏုကိုေရေႏြးေဖ်ာၿပီးအတို႔အျမႇုပ္လုပ္ကာေန႔စဥ္စားသုံးေပးပါ။

အစာမေၾကေရာဂါရွိသူ။ ဝမ္းပိုက္စူေဖာင္းၿပီးေလဝဝသူ။ဝမ္းႏႈတ္ေဆးစားမွဝမ္းမွန္သူ။သလိပ္မထြက္ေသာရင္ၾကပ္ေရာဂါရွိသူ။

ဝမ္းတြင္း၍အလုံးအက်ိတ္ရွိသူ။ဝမ္းေၾကာတင္းသူမ်ားေန႔စဥ္စားလၽွင္ဝမ္းမွန္ေလသက္လာေစနိုင္သည္။

သက္ရင္းႀကီးပင္သည္အရြက္။အေခါက္။အျမစ္အားလုံးေဆးဘက္ဝင္ေသာအပင္မ်ိဳးျဖစ္ၿပီးျမန္ျပည္ေနရာတိုင္းတြင္ေပါက္ေရာက္သည္။သတ္၍ပင္ေသခဲေသာအပင္မ်ိဳးျဖစ္သည္။

စာေရးသူဧ။္ အဖိုးသည္ခါးနာေရာဂါစြဲေနရာ သက္ရင္းႀကီးရြက္ရရြက္ကိုခါးတြင္ထိုးၿပီးညအိပ္သည္ကိုမွတ္မိဘူးပါသည္။

ေဆးက်မ္းမ်ားအလို—-

၁။ အျမစ္ကိုထန္းလ်က္ႏွင့္စိမ္၍ စိမ္ေဆးအျဖစ္ေန႔စဥ္သုံးေဆာင္ပါကအစာေၾက ေလ ဝမ္းမွန္ေစသည္။ ယင္းစိမ္ေဆးျဖင့္အရက္ျဖတ္၍လည္းရသည္။အျခားေရာဂါမ်ားဝင္ေရာက္ျခင္းမွလည္းကာကြယ္နိုင္သည္။

၂။ ဒူလာလိပ္ေခါင္းေရာဂါအတြက္အျမစ္ကိုသံပုရာရည္ႏွင့္အျမစ္ကိုေသြးေသာက္ရသည္။

၃။ သက္ရင္းႀကီးေခါက္သည္ေဖာေရာင္ၿပီးဖ်ားေသာေရာဂါေပ်ာက္ကင္းေစ၍ အေဖာကိုက်ေစသည္။

၄။ အနာေဆြး။အနာေဟာင္းမ်ားမက်က္ဖဲၿပီတစိုစိုျဖစ္ေနလၽွင္သက္ရင္းႀကီးရြက္က္ိုအညက္က်ိတ္၍အုံေပးျခင္းျဖင့္အနာအသားႏုတက္ၿပီးအျမန္က်က္ေစသည္။

၅။ အရြက္ႏုက္ိုျပဳပ္တို႔စားျခင္းျဖင့္ဝမ္း ေလမွန္ေစ၍ဝမ္းကိုက္နာ။ဝမ္းသြားနာတို႔ေပ်ာက္ကင္းေစနိုင္သည္။

ေမတၱာမ်ားစြာျဖင့္အိမ္တြင္းေဆးျမီးတိုမ်ားစုစည္းမွဳ႕

“လက္ေတြ႔စမ္းသပ္သင့္ေသာ “( သက္ရင္းၾကီးနတ္ေဆးပင္ )

သက္ရင္းၾကီးျမစ္ကိုတစ္ထြာတစ္မိုက္ခန္႔(၃/၄)ျမစ္ အားတူးယူျပီး ေရစင္ေအာင္ေဆးပါ။ ထိုေနာက္ ဆန္ေဆးရည္ႏွင့္ ေက်ာက္ပ်ဥ္တြင္ေသြးျပီး နံနက္တိုင္း ထမင္းစား ဇြန္း(၂) ဇြန္းမွ် ေန႔စဥ္ ေသာက္ေပးၾကည့္ပါ။

ေသာက္သံုးပံု —–နံနက္အိ္ပ္ရာထ အစာမစားခင္ ႏွစ္ဇြန္းေသာက္ပါ။ ေသာက္ျပီးလွ်င္၀မ္းသြားခ်င္တတ္ပါသည္။ ၀မ္းသြားျပီးမွ အစာစားရန္ျဖစ္ပါသည္။

၀မ္းမၾကာခဏသြားေနပါလိမ္႔မည္။ ဆိုးရြားျခင္း မရွိပါ။(၁၀)ရက္မွ်ၾကာပါလွ်င္ ပူေနေသာ ဗိုက္မွ ဆူေနေသာအဆီိမ်ား တျဖည္းျဖည္း ပိန္၍သြားပါ လိမ့္မည္။(ယံုၾကည္စြာစမ္းၾကည့္ၾကပါ)

”သက္ရင္းၾကီး၏ထူးျခားခ်က္ ” လြန္စြာသံုးစဲြျခင္းေၾကာင့္ သံုးစဲြသူအား မည္သည့္ အခါမွ် အက်ိဳးယုတ္ျခင္းမျဖစ္ေခ် ဟုအရွင္နာဂသိန္ ပံုျပေဆးအဘိဓာန္တြင္ေဖၚျပထားပါသည္။ယင္း အျပင္ ေၾကာင္ပန္းရြက္၊ကလိန္ရြက္တို႔ႏွင့္ တဲြစပ္သံုးပါကပိုမို၍တန္ခိုးထက္သည္ဟုဆိုပါသည္။

“အဆိပ္နိုင္ေသာေဆးပင္ “သက္ရင္းၾကီးသည္အဆိပ္ကိုနိုင္ေသာေဆးျဖစ္ သည္။ အထူးသျဖင့္ အသည္းေရာင္ေသာ ၾကီးေသာ ေရာဂါကုသရာတြင္သက္ရင္းၾကီးသည္နတ္ေဆးႏွင့္တူေၾကာင္းကို ေရွးနိဃ႑ဳက်မ္းဆရာၾကီး တို႔မိန္႔ ဆိုၾကသည္။

ေျမြကိုက္ေသာေရာဂါမ်ားကို ကုသ ရာတြင္ တန္ဖိုးၾကီးေသာေဆးၾကီးျဖစ္ေလသည္။အေတြ႔အၾကံဳရွိဖူးသည္။

၀ါးခုတ္ျခင္းျဖင့္အသက္ေမြးေသာ မင္းကင္းျမိဳ႔နယ္ တြင္းရွိေယာစုရြာသားတစ္ဦး ေျမြေပြးကိုက္ခံရ ေလသည္။

ဘာလုပ္ရမည္မသိျဖစ္ေနစဥ္ သုႆန္ကိုရင္ၾကီးဟုအမည္ၾကီးေသာ ဦးဥတၱမ သာရကေရာက္လာျပီး ေျမြကိုက္ဒဏ္ရာအား ဘရိတ္ဓါးျဖင့္ခဲြေစကာ အဆိပ္ေသြးကိုညွစ္ေစသည္။

ပိုထိလူနာ၏ဒဏ္ရာကို သက္ရင္းၾကီးရြက္ညွစ္ ရည္ႏွင့္ အေခါက္ေသြးရည္ကိုေရာစပ္ျပီးအနာ တြင္အံုေစျခင္း၊လက္ဖက္ရည္ပန္းကန္းလံုးတစ္ လံုးစာ ေသာက္ေစျခင္းျပဳလုပ္ေစခဲ႔သည္။

အေခါက္ေသြးေသာေဆးအရည္ကို ႏွစ္နာရီ တစ္ၾကိမ္ တိုက္ေစခဲ႔ရာ ပိုးထိလူနာ အသက္ အႏၱရာယ္မွခ်မ္းသာဖူးသည္။

ထိုလူနာအားပိုမို စိတ္ခ်ေစရန္အတြက္သာေနာက္ပိုင္းမွမင္းကင္း ေဆးရံုသို႔ စက္ေလွၾကံဳျဖင့္ေစလြတ္ေပးခဲ႔ပါသည္။ ထိုသည္ကသက္ရင္းၾကီးပင္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အဆိပ္နိုင္ေၾကာင္းလက္ေတြ႔သာျဖစ္သည္။

ေနာက္ပိုင္းအရွင္နာဂသိန္ေဆးက်မ္းတြင္ သက္ရင္းၾကီးႏွင့္ပတ္သက္ျပီးဖတ္ရွဳ႕ၾကည့္ရာ သက္ရင္းၾကီးသည္ အဆိပ္နိုင္ေသာ ေဆးျဖစ္ ေၾကာင္း…

ေျမြကိုက္သူအား ၁၂ပဲသားမွ ၁က်ပ္ ၈ပဲသားထိ (၂)နာရီျခားတစ္ၾကိမ္ ေရာဂါ အေျခ ကိုၾကည့္၍ တိုက္ရသည္ဆိုထားသည္။ေက်းလက္ေတာရြာေန လူမ်ားအဖို႔ မွတ္ဖြယ္ ေျမြဆိပ္နိုင္ေသာေဆးပင္ဟုဆိုရပါလိမ္႔မည္။

အရက္ျဖတ္ေဆး —သက္ရင္းၾကီးျမစ္ကိုထန္းလ်က္ႏွင့္စိမ္ကာ ေန႕စဥ္ေသာကေပးပါက အရက္ေသာက္ခ်င္ စိတ္ေပ်ာက္ကြယ္သြားသည္ဟုဆိုသည္။

အနာေဆြး၊အနာအို —-မေပ်ာက္ကင္းနိုင္ေသာ အနာေဆြးအနာေဟာင္းမ်ားအား သက္ရင္းၾကီးရြက္အား ထုေထာင္းၾကိတ္ေခ်ျပီး အနာတြင္အံုစည္းေပးပါက အသားနုတက္ျပီး အျမန္ေပ်ာက္ပါသည္။

ေပြး၊၀ဲ၊ယားနာ —-သက္ရင္းၾကီးရြက္ႏွင့္ သေဘၤာမယ္ဇလီပြင့္ကို ညက္ေအာင္ေထာင္ျပီး အေရျပား ေပၚပြတ္ တိုက္ေပးက အျမန္ဆံုးေပ်ာက္ကင္းေစသည္။

အဆုတ္ေရာင္ျခင္းႏွင့္ၾကီးေသာအသည္းေရာင္ျခင္း၊အဆစ္ကိုက္ခဲေဖါေရာင္ျခင္း —သက္ရင္းၾကီးအျမစ္၊အေခါက္ကို လိမ္းေဆး၊ေသာက္ေဆး၊ၾကပ္ထုပ္ထိုးေဆးအျဖစ္သံုးစဲြပါကအျမန္သက္သာေပ်ာက္ကင္းသည္။

ဒူလာ၊လိပ္ေခါင္း—အျမစ္ကိုသံပုရာရည္ႏွင့္ေသြး၍ေသာက္ရသည္။အစာေၾက၊ေလမွန္၊၀မ္းမွန္သက္ရင္ၾကီးျမစ္ကို ထန္းလ်က္ျဖင့္စိမ္၍ အသင့္အတင့္သံုးေဆာင္ပါက အစာေၾက၊ေလမွန္၊၀မ္းကိုမွန္ေစပါသည္။

၀မ္းကိုက္ —အရြက္နုကိုသုပ္စားျခင္းတို႔စားျခင္းျဖင့္၀မ္းကိုက္ျခင္း၊ ကို သက္သာေပ်ာက္ကင္းေစပါသည္။

သက္ရင္းၾကီးသည္ အရိုးက်ိဳး၊အရိုးအက္ႏွင့္ဒဏ္ေၾကေစေသာေဆးပင္ အျဖစ္ တိုင္းရင္းေဆးဆရာမ်ားအရြက္၊အျမစ္၊ အေခါက္ကိုထိေရာက္စြာအသံုးခ်သည္ကို ျမင္ဖူးပါသည္။

ထိုျပင္အျခားေသာေဆးဖက္၀င္ အသီး၊အရြက္၊သစ္ဥ၊သစ္ဖု၊အဆီမ်ားျဖင့္တဲြစပ္၍ ၾကပ္ထုပ္ ထိုးရာတြင္ သက္ရင္းၾကီးအားအဓိကထည့္ သြင္းသံုးစဲြျခင္း လည္းရွိပါသည္။

သက္ရင္းၾကီးႏွင့္ပတ္သက္ျပီး မ်ားစြာေသာေဆအသံုး မ်ားလည္ရွိ ေနေသးပါသည္။

ေဆးပညာရွင္ျကီးမ်ားအားေလးစားလွ်က္……ရဲမ်ိဳးသူ(ေဗာဓိျမိဳင္)

သက္ရင္းႀကီး (သရင္းႀကီး) ႏွင့္ က်န္းမာေရး

အသက္ႀကီးလာလွ်င္ ေယာက်္ား မိန္းမ ဝျဖိဳးလာျပီး ဗိုက္ႀကီးပူလာျခင္းမွာ သဘာဝဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္။ အဆီမ်ား၍ ပူလာေသာဗိုက္ကို သက္ရင္းႀကီးျမစ္ႏွင့္ စမ္းသပ္လိုက္ပါ။

သက္ရင္းႀကီးျမစ္ကို ေလးလက္မ ငါးလက္မခန္႔ျဖတ္၍ ေရစင္စင္ေဆးပါ။

ဘက္တီးရီးယား ပိုးမ်ား ေသေစရန္ႏွင့္ မႈိမ်ား မက်ေရာက္ေစရန္ အျမစ္မ်ားကို ထမင္းေပါင္းအိုးထဲထည့္ျပီး ေပါင္းပါ။

သံုးနာရီေပါင္းျပီးမွ ေျခာက္ေသြ႔ေစရန္ ေနလွန္းပါ။

ေဆးေသြးေက်ာက္ပ်ဥ္ေပၚမွာ ေသြးျပီး ေသာက္ပါ။

၁၀-ရက္ေလာက္ ေသာက္ျပီးေနာက္ ပူေနေသာဗိုက္ႀကီး တေန႔တျခား ပိန္သြားပါလိမ့္မည္။

အဆီရွိေသာေနရာ ပိန္သြားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ လူပိန္သြားျခင္း မဟုတ္ပါ။

ေဆးေသာက္နည္း—ေန႔စဥ္ နံနက္ေစာေစာ (၆)နာရီမွာျဖစ္ေစ၊ (၇)နာရီမွာျဖစ္ေစ နံနက္စာ (Break Fast) မစားမီ ေဆးကိုေသြးျပီး ေသာက္ပါ။

တစ္ႀကိမ္ပဲ ေသာက္ပါ။ (Zebra) စတီးဇြန္းျဖင့္ ေဆးရည္ကို ဆားအနည္းငယ္ ထည့္ေသာက္ပါ။

ဝမ္းလြယ္ပါက ေလွ်ာ့ေသာက္ျပီး ဝမ္းခ်ဳပ္တတ္ပါက နည္းနည္း ပိုေသာက္ပါ။

(Zebra) စတီးဇြန္းသည္ စံခ်ိန္တစ္ခု ယူထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ေဆးေသာက္ျပီး တနာရီအၾကာမွာ ဝမ္းသြားပါမည္။

ပထမတစ္ႀကိမ္ ဝမ္းသြားျပီးလွ်င္ နံနက္ေစာေစာအစာကို စားေသာက္ႏိုင္ပါသည္။

ေနာက္ထပ္ တစ္နာရီ သို႔-နာရီဝက္ခန႔္ၾကာတိုင္း ဝမ္းသြားပါဦးမည္။

ပထမတစ္ႀကိမ္ ဝမ္းသြားျပီးကတည္းက ဝမ္းထဲမွာရွိေသာ အစာေဟာင္းမ်ား ကုန္သြားပါမည္။

ေနာက္ထပ္သြားေသာ ဝမ္း၏အနံ႔သည္ အမဲသား ဝမ္းတြင္းသား အနံ႔ကဲ့သို႔ နံလာပါမည္။

မစင္ကို ေရျဖင့္သန္႔စင္သည့္အခါ စအိုဝတြင္ ဆီမ်ားရႊဲေနသည့္ အထိအေတြ႔မ်ိဳးကို သိရွိရပါလိမ့္မည္။

ဝမ္းသြား၍ အားအင္ကုန္ခန္းျခင္း မရွိပါ။ ေဆးမ်ားမ်ား ေသာက္မိပါက ေအာ့ခ်င္ အန္ခ်င္သလို ျဖစ္တတ္ပါသည္။( စိုးရိမ္စရာ မရွိပါ။ )

သက္ရင္းႀကီးျမစ္ ေသာက္ျပီးေနာက္ ရရွိလာမည့္ အက်ိဳးမ်ား—

၁။ ခႏၶာကိုယ္တြင္းရွိ ပိုေနေသာ အဆီမ်ား (Cholesterol)ကို က်ေစသည္မွာ သိသာပါသည္။

၂။ ခႏၶာကိုယ္ ပူေႏြးျပီး ေနထိုင္ေကာင္းျပီး ေပါ့ပါးလာပါမည္။

၃။ မ်က္စိမ်ား ၾကည္လင္လာပါမည္။

၄။ ထံုက်ဥ္ ကိုက္ခဲေနေသာ ေရာဂါမ်ား သက္သာသြားပါမည္။

၅။ ေလထိုးေလေအာင့္ ေရာဂါမ်ားရွိလွ်င္ သက္သာလာမည္။

၆။ ဝမ္းမွန္ ဆီးမွန္ျပီး ေသြးသားကို စင္ၾကယ္ေစပါသည္။

၇။ ဆီးခ်ိဳေရာဂါကိုလည္း သက္သာေစပါသည္။ေငြကုန္ေၾကးက် မမ်ားဘဲ ေဆးျမစ္တစ္ခုတည္းႏွင့္ အသံုးျပဳပံုကို လက္ေတြ႔စမ္းသပ္ျပီး တင္ျပလိုက္ရပါသည္။

ဦးလွစိန္-ကေလး(ၾကံခင္း) က်န္းမာေရးသုခ ျပည့္စံုၾကပါေစ။ (မွတ္စု )

” အေၾကာဆိုင္း ေလျဖန္း ေရာဂါမ်ား အတြက္ ေဆးေကာင္း တစ္လက္ ”

လူသား ေတြဟာ အသက္ အရြယ္ေလး အတန္သင့္ ရလာတာနဲ႔ အမွ် ေသြးသား ေတြဟာလည္း လတေျဖးေျဖး ဆုတ္ယုတ္ လာၿပီး အလုပ္ေတြ ပင္ပင္ ပန္းပန္း လုပ္တဲ႔ ဒဏ္ကို မိမိတို႔ ခႏၶာကိုယ္ ႀကီးက ခံနိုင္ ရည္စြမ္း က်ဆင္း လာတတ္ ပါတယ္။

အလုပ္ေတြ ပင္ပင္ ပန္းပန္း လုပ္ရတဲ့ လုပ္ခဲ႔တဲ့ ဒဏ္ေတြေၾကာင့္ ခႏၶာကိုယ္ ထဲမွာ ရိွတဲ့ အေၾကာေတြက မၾကာခဏ ေညာင္းညာ ကိုက္ခဲေန တာမ်ိဳး အေၾကာေတြ ဆိုင္းခ်င္ သလိုလို ျဖစ္သြားတာ အေၾကာေတြ လံုးဝဆိုင္း သြားတာမ်ိဳး ေလျဖန္း ခ်င္သလိုလို ျဖစ္သြားတာ လံုးဝ ေလျဖန္း သြားတာ မ်ိဳးေတြ ျဖစ္လာ တတ္ပါတယ္။

အဲဒီလို ေရာဂါေတြ ခံစားေန ရၿပီ ဆိုရင္ အခုေဖာ္ျပမဲ့ ေဆးနည္းေလးက သက္သာ ေပ်ာက္ကင္း ေစမွာပါ။

ဦးဇင္း ကိုယ္လဲ ဦးဇင္းနဲ႔ ပတ္သက္ ဆက္ႏြယ္ေနတဲ့ ဒကာႀကီးေတြ ဒကာမႀကီး ေတြ ကို ေဆးနည္း ေျပာျပၿပီး သံုးစဲြဖို႔ တိုက္တြန္း သလို ႀကံဳတဲ့ အခါမွာလည္း ကိုယ္တိုင္ ကိုယ္က် ေဖာ္စပ္ေပး ခဲ့ပါတယ္။

အၿမဲလိုလို ေညာင္းညာ ကိုက္ခဲ ေနသူမ်ားဟာ တစ္ပတ္ေလာက္ ပံုမွန္ စားလိုက္တဲ့ အခါ ေညာင္းညာ ကိုက္ခဲ မႈေတြ ေပ်ာက္ကင္းၿပီး ေနာက္ထပ္ ေပၚမလာ ေတာ႔ေၾကာင္း ဝမ္းသာ အားရ လာၿပီးေျပာ ၾကပါတယ္။

အေၾကာ ဆိုင္းေန သူမ်ားနဲ႔ ေလျဖန္းေန သူမ်ားက ကလည္း တစ္လ ႏွစ္လ စသည္ အားျဖင့္ ေဖာ္စားလိုက္ ခဏ နားလိုက္နဲ႔ သံုးစဲြ လိုက္လို႔ သက္သာ ေပ်ာက္ကင္း ေၾကာင္းဝမ္း သာအားရ ျပန္ေျပာ ၾကပါတယ္။

ေဆးနည္းေလး ကေတာ့ ——

၁။ ဖီးၾကမ္း ငွက္ေပ်ာသီး မွည့္မွည့္ရယ္ (မမွည့္ရင္ ေခ်ာင္းဆိုး တတ္ပါသည္)

၂။ သက္ရင္းႀကီး ရြက္ရယ္ (၎ အပင္မွာ ေဒသတိုင္းတြင္ ေပါက္ေလ့ ရိွပါသည္) ဒီႏွစ္မ်ိဳးပဲ လိုအပ္ မွာပါ။

ေဖာ္စပ္ပံု ကေတာ႔——

၁။ ဖီးၾကမ္း ငွက္ေပ်ာသီးကို ဟိုဘက္ထိပ္ ဒီဘက္ထိပ္ အတြင္းသား ေလးေတြ ေပၚရံုေလာက္ လွီးျဖတ္ ထားပါ။

၂။ သက္ရင္းႀကီး ရြက္ကို ေရစင္ေအာင္ ေဆးၿပီး နွစ္ရြက္ သံုးရြက္ ထပ္ကာ ငွက္ေပ်ာသီးကို လံုေအာင္ ဖံုး၍ ေလ်ာ္ႏွင့္ စည္းၿပီး ထုတ္ပါ။

၃။ ၿပီးလွ်င္ အိုးထဲ ထည့္ၿပီး မီးဖိုေပၚမွာ ၆ – နာရီၾကာ ျပဳတ္ရ ပါမည္။ (၆-နာရီ ဆိုျငားလည္း ဦးဇင္းကေတာ့ ႏွစ္ေရပြက္ၿပီး ဖိုေပၚမွာ မီးေအးေအးနဲ႔ပစ္ထား လိုက္ပါသည္)

စားပံု စားနည္း ကေတာ့ —-ျပဳပ္ၿပီးသား အထုပ္ေလးကို အေပၚက ဖက္ေတြ ျပန္ခြာ ငွက္ေပ်ာသီး ကိုလည္း အခံြခြာၿပီး အတြင္းသားကိုသာ မနက္ တစ္လံုး ညတစ္လံုး တစ္ေန႔ ႏွစ္ႀကိမ္ စားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ငယ္ရြယ္တဲ့ သူေတြ အတြက္လည္း ခရီး ပင္ပန္းလို႔ အလုပ္ေတြ ပင္ပင္ ပန္းပန္း လုပ္ရလို႔ တစ္ကိုယ္လံုး ေညာင္းညာ ကိုက္ခဲေနရင္ ၎ ငွက္ေပ်ာသီး ေလး တစ္လံုးမွ် စားလိုက္တာနဲ႔ ေညာင္းညာ ကိုက္ခဲမႈမ်ား လ်င္ျမန္စြာ သက္သာ ပါေၾကာင္း ကိုယ္ေတြ႔မို႔ သတင္းေကာင္း ပါးလိုက္ ပါရေစ။

ေဖာ္စပ္ပံု အဆင္ဆင့္ ဓာတ္ပံု ေလးေတြကိုလည္း ေအာက္မွာ တင္ေပး လိုက္ပါတယ္။

အထက္ပါ ေဆးနည္းကို မိမိအား တစ္ဆင့္ မွ်ေဝ ေပးခဲ႔ ပါေသာ သူငယ္ခ်င္း ျဖစ္သူ အရွင္ဝိစိတၱ (ကြ်န္ဳပ္တို႔ အေခၚ”ဦးဝဲေက်ာ္”) စစ္ကိုင္းေတာင္ရိုး ပံ့သကူ ေခ်ာင္အား အထူးေက်းဇူး တင္ပါေၾကာင္း….. ___/___/___

Ashin Withuta

Via-Sai Min Thant

အိမ္တြင္း ေဆးျမီးတိုမ်ား စုစည္မႈ

===============

“သက်ရင်းကြီးတပင်လုံး ဆေးအသုံး စုစည်းမှု”

အသည်းအဆီဖုံး၊ ဒူလာ၊ လိပ်ခေါင်းရောဂါ၊ အနာဆွေး၊ အနာဟောင်းများအတွက် ( သက်ရင်းကြီးရွက် )

အသည်းအဆီဖုံးအတွက် ( သက်ရင်းကြီးရွက် ဆေးမြီးတို )

အသည်းကြီးသူ။သရက်ရွက်ကြီးသူ။ရောင်သူ။ဖောသူ။ရေဖျဉ်းစွဲသူများသက်ရင်းကြီးရွက်နုကိုရေနွေးဖျောပြီးအတို့အမြှုပ်လုပ်ကာနေ့စဉ်စားသုံးပေးပါ။

အစာမကြေရောဂါရှိသူ။ ဝမ်းပိုက်စူဖောင်းပြီးလေဝဝသူ။ဝမ်းနှုတ်ဆေးစားမှဝမ်းမှန်သူ။သလိပ်မထွက်သောရင်ကြပ်ရောဂါရှိသူ။

ဝမ်းတွင်း၍အလုံးအကျိတ်ရှိသူ။ဝမ်းကြောတင်းသူများနေ့စဉ်စားလျှင်ဝမ်းမှန်လေသက်လာစေနိုင်သည်။

သက်ရင်းကြီးပင်သည်အရွက်။အခေါက်။အမြစ်အားလုံးဆေးဘက်ဝင်သောအပင်မျိုးဖြစ်ပြီးမြန်ပြည်နေရာတိုင်းတွင်ပေါက်ရောက်သည်။သတ်၍ပင်သေခဲသောအပင်မျိုးဖြစ်သည်။

စာရေးသူဧ။် အဖိုးသည်ခါးနာရောဂါစွဲနေရာ သက်ရင်းကြီးရွက်ရရွက်ကိုခါးတွင်ထိုးပြီးညအိပ်သည်ကိုမှတ်မိဘူးပါသည်။

ဆေးကျမ်းများအလို—-

၁။ အမြစ်ကိုထန်းလျက်နှင့်စိမ်၍ စိမ်ဆေးအဖြစ်နေ့စဉ်သုံးဆောင်ပါကအစာကြေ လေ ဝမ်းမှန်စေသည်။ ယင်းစိမ်ဆေးဖြင့်အရက်ဖြတ်၍လည်းရသည်။အခြားရောဂါများဝင်ရောက်ခြင်းမှလည်းကာကွယ်နိုင်သည်။

၂။ ဒူလာလိပ်ခေါင်းရောဂါအတွက်အမြစ်ကိုသံပုရာရည်နှင့်အမြစ်ကိုသွေးသောက်ရသည်။

၃။ သက်ရင်းကြီးခေါက်သည်ဖောရောင်ပြီးဖျားသောရောဂါပျောက်ကင်းစေ၍ အဖောကိုကျစေသည်။

၄။ အနာဆွေး။အနာဟောင်းများမကျက်ဖဲပြီတစိုစိုဖြစ်နေလျှင်သက်ရင်းကြီးရွက်ကိုအညက်ကျိတ်၍အုံပေးခြင်းဖြင့်အနာအသားနုတက်ပြီးအမြန်ကျက်စေသည်။

၅။ အရွက်နုကိုပြုပ်တို့စားခြင်းဖြင့်ဝမ်း လေမှန်စေ၍ဝမ်းကိုက်နာ။ဝမ်းသွားနာတို့ပျောက်ကင်းစေနိုင်သည်။

မေတ္တာများစွာဖြင့်အိမ်တွင်းဆေးမြီးတိုများစုစည်းမှု့

“လက်တွေ့စမ်းသပ်သင့်သော “( သက်ရင်းကြီးနတ်ဆေးပင် )

သက်ရင်းကြီးမြစ်ကိုတစ်ထွာတစ်မိုက်ခန့်(၃/၄)မြစ် အားတူးယူပြီး ရေစင်အောင်ဆေးပါ။ ထိုနောက် ဆန်ဆေးရည်နှင့် ကျောက်ပျဉ်တွင်သွေးပြီး နံနက်တိုင်း ထမင်းစား ဇွန်း(၂) ဇွန်းမျှ နေ့စဉ် သောက်ပေးကြည့်ပါ။

သောက်သုံးပုံ —–နံနက်အိပ်ရာထ အစာမစားခင် နှစ်ဇွန်းသောက်ပါ။ သောက်ပြီးလျှင်ဝမ်းသွားချင်တတ်ပါသည်။ ဝမ်းသွားပြီးမှ အစာစားရန်ဖြစ်ပါသည်။

ဝမ်းမကြာခဏသွားနေပါလိမ့်မည်။ ဆိုးရွားခြင်း မရှိပါ။(၁၀)ရက်မျှကြာပါလျှင် ပူနေသော ဗိုက်မှ ဆူနေသောအဆီများ တဖြည်းဖြည်း ပိန်၍သွားပါ လိမ့်မည်။(ယုံကြည်စွာစမ်းကြည့်ကြပါ)

”သက်ရင်းကြီး၏ထူးခြားချက် ” လွန်စွာသုံးစွဲခြင်းကြောင့် သုံးစွဲသူအား မည်သည့် အခါမျှ အကျိုးယုတ်ခြင်းမဖြစ်ချေ ဟုအရှင်နာဂသိန် ပုံပြဆေးအဘိဓာန်တွင်ဖေါ်ပြထားပါသည်။ယင်း အပြင် ကြောင်ပန်းရွက်၊ကလိန်ရွက်တို့နှင့် တွဲစပ်သုံးပါကပိုမို၍တန်ခိုးထက်သည်ဟုဆိုပါသည်။

“အဆိပ်နိုင်သောဆေးပင် “သက်ရင်းကြီးသည်အဆိပ်ကိုနိုင်သောဆေးဖြစ် သည်။ အထူးသဖြင့် အသည်းရောင်သော ကြီးသော ရောဂါကုသရာတွင်သက်ရင်းကြီးသည်နတ်ဆေးနှင့်တူကြောင်းကို ရှေးနိဃဏ္ဍုကျမ်းဆရာကြီး တို့မိန့် ဆိုကြသည်။

မြွေကိုက်သောရောဂါများကို ကုသ ရာတွင် တန်ဖိုးကြီးသောဆေးကြီးဖြစ်လေသည်။အတွေ့အကြုံရှိဖူးသည်။

ဝါးခုတ်ခြင်းဖြင့်အသက်မွေးသော မင်းကင်းမြို့နယ် တွင်းရှိယောစုရွာသားတစ်ဦး မြွေပွေးကိုက်ခံရ လေသည်။

ဘာလုပ်ရမည်မသိဖြစ်နေစဉ် သုဿန်ကိုရင်ကြီးဟုအမည်ကြီးသော ဦးဥတ္တမ သာရကရောက်လာပြီး မြွေကိုက်ဒဏ်ရာအား ဘရိတ်ဓါးဖြင့်ခွဲစေကာ အဆိပ်သွေးကိုညှစ်စေသည်။

ပိုထိလူနာ၏ဒဏ်ရာကို သက်ရင်းကြီးရွက်ညှစ် ရည်နှင့် အခေါက်သွေးရည်ကိုရောစပ်ပြီးအနာ တွင်အုံစေခြင်း၊လက်ဖက်ရည်ပန်းကန်းလုံးတစ် လုံးစာ သောက်စေခြင်းပြုလုပ်စေခဲ့သည်။

အခေါက်သွေးသောဆေးအရည်ကို နှစ်နာရီ တစ်ကြိမ် တိုက်စေခဲ့ရာ ပိုးထိလူနာ အသက် အန္တရာယ်မှချမ်းသာဖူးသည်။

ထိုလူနာအားပိုမို စိတ်ချစေရန်အတွက်သာနောက်ပိုင်းမှမင်းကင်း ဆေးရုံသို့ စက်လှေကြုံဖြင့်စေလွတ်ပေးခဲ့ပါသည်။ ထိုသည်ကသက်ရင်းကြီးပင်နှင့် ပတ်သက်၍ အဆိပ်နိုင်ကြောင်းလက်တွေ့သာဖြစ်သည်။

နောက်ပိုင်းအရှင်နာဂသိန်ဆေးကျမ်းတွင် သက်ရင်းကြီးနှင့်ပတ်သက်ပြီးဖတ်ရှု့ကြည့်ရာ သက်ရင်းကြီးသည် အဆိပ်နိုင်သော ဆေးဖြစ် ကြောင်း…

မြွေကိုက်သူအား ၁၂ပဲသားမှ ၁ကျပ် ၈ပဲသားထိ (၂)နာရီခြားတစ်ကြိမ် ရောဂါ အခြေ ကိုကြည့်၍ တိုက်ရသည်ဆိုထားသည်။ကျေးလက်တောရွာနေ လူများအဖို့ မှတ်ဖွယ် မြွေဆိပ်နိုင်သောဆေးပင်ဟုဆိုရပါလိမ့်မည်။

အရက်ဖြတ်ဆေး —သက်ရင်းကြီးမြစ်ကိုထန်းလျက်နှင့်စိမ်ကာ နေ့စဉ်သောကပေးပါက အရက်သောက်ချင် စိတ်ပျောက်ကွယ်သွားသည်ဟုဆိုသည်။

အနာဆွေး၊အနာအို —-မပျောက်ကင်းနိုင်သော အနာဆွေးအနာဟောင်းများအား သက်ရင်းကြီးရွက်အား ထုထောင်းကြိတ်ချေပြီး အနာတွင်အုံစည်းပေးပါက အသားနုတက်ပြီး အမြန်ပျောက်ပါသည်။

ပွေး၊ဝဲ၊ယားနာ —-သက်ရင်းကြီးရွက်နှင့် သင်္ဘောမယ်ဇလီပွင့်ကို ညက်အောင်ထောင်ပြီး အရေပြား ပေါ်ပွတ် တိုက်ပေးက အမြန်ဆုံးပျောက်ကင်းစေသည်။

အဆုတ်ရောင်ခြင်းနှင့်ကြီးသောအသည်းရောင်ခြင်း၊အဆစ်ကိုက်ခဲဖေါရောင်ခြင်း —သက်ရင်းကြီးအမြစ်၊အခေါက်ကို လိမ်းဆေး၊သောက်ဆေး၊ကြပ်ထုပ်ထိုးဆေးအဖြစ်သုံးစွဲပါကအမြန်သက်သာပျောက်ကင်းသည်။

ဒူလာ၊လိပ်ခေါင်း—အမြစ်ကိုသံပုရာရည်နှင့်သွေး၍သောက်ရသည်။အစာကြေ၊လေမှန်၊ဝမ်းမှန်သက်ရင်ကြီးမြစ်ကို ထန်းလျက်ဖြင့်စိမ်၍ အသင့်အတင့်သုံးဆောင်ပါက အစာကြေ၊လေမှန်၊ဝမ်းကိုမှန်စေပါသည်။

ဝမ်းကိုက် —အရွက်နုကိုသုပ်စားခြင်းတို့စားခြင်းဖြင့်ဝမ်းကိုက်ခြင်း၊ ကို သက်သာပျောက်ကင်းစေပါသည်။

သက်ရင်းကြီးသည် အရိုးကျိုး၊အရိုးအက်နှင့်ဒဏ်ကြေစေသောဆေးပင် အဖြစ် တိုင်းရင်းဆေးဆရာများအရွက်၊အမြစ်၊ အခေါက်ကိုထိရောက်စွာအသုံးချသည်ကို မြင်ဖူးပါသည်။

ထိုပြင်အခြားသောဆေးဖက်ဝင် အသီး၊အရွက်၊သစ်ဥ၊သစ်ဖု၊အဆီများဖြင့်တွဲစပ်၍ ကြပ်ထုပ် ထိုးရာတွင် သက်ရင်းကြီးအားအဓိကထည့် သွင်းသုံးစွဲခြင်း လည်းရှိပါသည်။

သက်ရင်းကြီးနှင့်ပတ်သက်ပြီး များစွာသောဆေအသုံး များလည်ရှိ နေသေးပါသည်။

ဆေးပညာရှင်ကြီးများအားလေးစားလျှက်……ရဲမျိုးသူ(ဗောဓိမြိုင်)

သက်ရင်းကြီး (သရင်းကြီး) နှင့် ကျန်းမာရေး

အသက်ကြီးလာလျှင် ယောကျ်ား မိန်းမ ဝဖြိုးလာပြီး ဗိုက်ကြီးပူလာခြင်းမှာ သဘာဝဟု ဆိုနိုင်ပါသည်။ အဆီများ၍ ပူလာသောဗိုက်ကို သက်ရင်းကြီးမြစ်နှင့် စမ်းသပ်လိုက်ပါ။

သက်ရင်းကြီးမြစ်ကို လေးလက်မ ငါးလက်မခန့်ဖြတ်၍ ရေစင်စင်ဆေးပါ။

ဘက်တီးရီးယား ပိုးများ သေစေရန်နှင့် မှိုများ မကျရောက်စေရန် အမြစ်များကို ထမင်းပေါင်းအိုးထဲထည့်ပြီး ပေါင်းပါ။

သုံးနာရီပေါင်းပြီးမှ ခြောက်သွေ့စေရန် နေလှန်းပါ။

ဆေးသွေးကျောက်ပျဉ်ပေါ်မှာ သွေးပြီး သောက်ပါ။

၁၀-ရက်လောက် သောက်ပြီးနောက် ပူနေသောဗိုက်ကြီး တနေ့တခြား ပိန်သွားပါလိမ့်မည်။

အဆီရှိသောနေရာ ပိန်သွားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ လူပိန်သွားခြင်း မဟုတ်ပါ။

ဆေးသောက်နည်း—နေ့စဉ် နံနက်စောစော (၆)နာရီမှာဖြစ်စေ၊ (၇)နာရီမှာဖြစ်စေ နံနက်စာ (Break Fast) မစားမီ ဆေးကိုသွေးပြီး သောက်ပါ။

တစ်ကြိမ်ပဲ သောက်ပါ။ (Zebra) စတီးဇွန်းဖြင့် ဆေးရည်ကို ဆားအနည်းငယ် ထည့်သောက်ပါ။

ဝမ်းလွယ်ပါက လျှော့သောက်ပြီး ဝမ်းချုပ်တတ်ပါက နည်းနည်း ပိုသောက်ပါ။

(Zebra) စတီးဇွန်းသည် စံချိန်တစ်ခု ယူထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

ဆေးသောက်ပြီး တနာရီအကြာမှာ ဝမ်းသွားပါမည်။

ပထမတစ်ကြိမ် ဝမ်းသွားပြီးလျှင် နံနက်စောစောအစာကို စားသောက်နိုင်ပါသည်။

နောက်ထပ် တစ်နာရီ သို့-နာရီဝက်ခန့်ကြာတိုင်း ဝမ်းသွားပါဦးမည်။

ပထမတစ်ကြိမ် ဝမ်းသွားပြီးကတည်းက ဝမ်းထဲမှာရှိသော အစာဟောင်းများ ကုန်သွားပါမည်။

နောက်ထပ်သွားသော ဝမ်း၏အနံ့သည် အမဲသား ဝမ်းတွင်းသား အနံ့ကဲ့သို့ နံလာပါမည်။

မစင်ကို ရေဖြင့်သန့်စင်သည့်အခါ စအိုဝတွင် ဆီများရွှဲနေသည့် အထိအတွေ့မျိုးကို သိရှိရပါလိမ့်မည်။

ဝမ်းသွား၍ အားအင်ကုန်ခန်းခြင်း မရှိပါ။ ဆေးများများ သောက်မိပါက အော့ချင် အန်ချင်သလို ဖြစ်တတ်ပါသည်။( စိုးရိမ်စရာ မရှိပါ။ )

သက်ရင်းကြီးမြစ် သောက်ပြီးနောက် ရရှိလာမည့် အကျိုးများ—

၁။ ခန္ဓာကိုယ်တွင်းရှိ ပိုနေသော အဆီများ (Cholesterol)ကို ကျစေသည်မှာ သိသာပါသည်။

၂။ ခန္ဓာကိုယ် ပူနွေးပြီး နေထိုင်ကောင်းပြီး ပေါ့ပါးလာပါမည်။

၃။ မျက်စိများ ကြည်လင်လာပါမည်။

၄။ ထုံကျဉ် ကိုက်ခဲနေသော ရောဂါများ သက်သာသွားပါမည်။

၅။ လေထိုးလေအောင့် ရောဂါများရှိလျှင် သက်သာလာမည်။

၆။ ဝမ်းမှန် ဆီးမှန်ပြီး သွေးသားကို စင်ကြယ်စေပါသည်။

၇။ ဆီးချိုရောဂါကိုလည်း သက်သာစေပါသည်။ငွေကုန်ကြေးကျ မများဘဲ ဆေးမြစ်တစ်ခုတည်းနှင့် အသုံးပြုပုံကို လက်တွေ့စမ်းသပ်ပြီး တင်ပြလိုက်ရပါသည်။

ဦးလှစိန်-ကလေး(ကြံခင်း) ကျန်းမာရေးသုခ ပြည့်စုံကြပါစေ။ (မှတ်စု )

” အကြောဆိုင်း လေဖြန်း ရောဂါများ အတွက် ဆေးကောင်း တစ်လက် ”

လူသား တွေဟာ အသက် အရွယ်လေး အတန်သင့် ရလာတာနဲ့ အမျှ သွေးသား တွေဟာလည်း လတဖြေးဖြေး ဆုတ်ယုတ် လာပြီး အလုပ်တွေ ပင်ပင် ပန်းပန်း လုပ်တဲ့ ဒဏ်ကို မိမိတို့ ခန္ဓာကိုယ် ကြီးက ခံနိုင် ရည်စွမ်း ကျဆင်း လာတတ် ပါတယ်။

အလုပ်တွေ ပင်ပင် ပန်းပန်း လုပ်ရတဲ့ လုပ်ခဲ့တဲ့ ဒဏ်တွေကြောင့် ခန္ဓာကိုယ် ထဲမှာ ရှိတဲ့ အကြောတွေက မကြာခဏ ညောင်းညာ ကိုက်ခဲနေ တာမျိုး အကြောတွေ ဆိုင်းချင် သလိုလို ဖြစ်သွားတာ အကြောတွေ လုံးဝဆိုင်း သွားတာမျိုး လေဖြန်း ချင်သလိုလို ဖြစ်သွားတာ လုံးဝ လေဖြန်း သွားတာ မျိုးတွေ ဖြစ်လာ တတ်ပါတယ်။

အဲဒီလို ရောဂါတွေ ခံစားနေ ရပြီ ဆိုရင် အခုဖော်ပြမဲ့ ဆေးနည်းလေးက သက်သာ ပျောက်ကင်း စေမှာပါ။

ဦးဇင်း ကိုယ်လဲ ဦးဇင်းနဲ့ ပတ်သက် ဆက်နွယ်နေတဲ့ ဒကာကြီးတွေ ဒကာမကြီး တွေ ကို ဆေးနည်း ပြောပြပြီး သုံးစွဲဖို့ တိုက်တွန်း သလို ကြုံတဲ့ အခါမှာလည်း ကိုယ်တိုင် ကိုယ်ကျ ဖော်စပ်ပေး ခဲ့ပါတယ်။

အမြဲလိုလို ညောင်းညာ ကိုက်ခဲ နေသူများဟာ တစ်ပတ်လောက် ပုံမှန် စားလိုက်တဲ့ အခါ ညောင်းညာ ကိုက်ခဲ မှုတွေ ပျောက်ကင်းပြီး နောက်ထပ် ပေါ်မလာ တော့ကြောင်း ဝမ်းသာ အားရ လာပြီးပြော ကြပါတယ်။

အကြော ဆိုင်းနေ သူများနဲ့ လေဖြန်းနေ သူများက ကလည်း တစ်လ နှစ်လ စသည် အားဖြင့် ဖော်စားလိုက် ခဏ နားလိုက်နဲ့ သုံးစွဲ လိုက်လို့ သက်သာ ပျောက်ကင်း ကြောင်းဝမ်း သာအားရ ပြန်ပြော ကြပါတယ်။

ဆေးနည်းလေး ကတော့ ——

၁။ ဖီးကြမ်း ငှက်ပျောသီး မှည့်မှည့်ရယ် (မမှည့်ရင် ချောင်းဆိုး တတ်ပါသည်)

၂။ သက်ရင်းကြီး ရွက်ရယ် (၎င်း အပင်မှာ ဒေသတိုင်းတွင် ပေါက်လေ့ ရှိပါသည်) ဒီနှစ်မျိုးပဲ လိုအပ် မှာပါ။

ဖော်စပ်ပုံ ကတော့——

၁။ ဖီးကြမ်း ငှက်ပျောသီးကို ဟိုဘက်ထိပ် ဒီဘက်ထိပ် အတွင်းသား လေးတွေ ပေါ်ရုံလောက် လှီးဖြတ် ထားပါ။

၂။ သက်ရင်းကြီး ရွက်ကို ရေစင်အောင် ဆေးပြီး နှစ်ရွက် သုံးရွက် ထပ်ကာ ငှက်ပျောသီးကို လုံအောင် ဖုံး၍ လျော်နှင့် စည်းပြီး ထုတ်ပါ။

၃။ ပြီးလျှင် အိုးထဲ ထည့်ပြီး မီးဖိုပေါ်မှာ ၆ – နာရီကြာ ပြုတ်ရ ပါမည်။ (၆-နာရီ ဆိုငြားလည်း ဦးဇင်းကတော့ နှစ်ရေပွက်ပြီး ဖိုပေါ်မှာ မီးအေးအေးနဲ့ပစ်ထား လိုက်ပါသည်)

စားပုံ စားနည်း ကတော့ —-ပြုပ်ပြီးသား အထုပ်လေးကို အပေါ်က ဖက်တွေ ပြန်ခွာ ငှက်ပျောသီး ကိုလည်း အခွံခွာပြီး အတွင်းသားကိုသာ မနက် တစ်လုံး ညတစ်လုံး တစ်နေ့ နှစ်ကြိမ် စားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။

ငယ်ရွယ်တဲ့ သူတွေ အတွက်လည်း ခရီး ပင်ပန်းလို့ အလုပ်တွေ ပင်ပင် ပန်းပန်း လုပ်ရလို့ တစ်ကိုယ်လုံး ညောင်းညာ ကိုက်ခဲနေရင် ၎င်း ငှက်ပျောသီး လေး တစ်လုံးမျှ စားလိုက်တာနဲ့ ညောင်းညာ ကိုက်ခဲမှုများ လျင်မြန်စွာ သက်သာ ပါကြောင်း ကိုယ်တွေ့မို့ သတင်းကောင်း ပါးလိုက် ပါရစေ။

ဖော်စပ်ပုံ အဆင်ဆင့် ဓာတ်ပုံ လေးတွေကိုလည်း အောက်မှာ တင်ပေး လိုက်ပါတယ်။

အထက်ပါ ဆေးနည်းကို မိမိအား တစ်ဆင့် မျှဝေ ပေးခဲ့ ပါသော သူငယ်ချင်း ဖြစ်သူ အရှင်ဝိစိတ္တ (ကျွန်ုပ်တို့ အခေါ်”ဦးဝဲကျော်”) စစ်ကိုင်းတောင်ရိုး ပံ့သကူ ချောင်အား အထူးကျေးဇူး တင်ပါကြောင်း….. ___/___/___

Ashin Withuta

Via-Sai Min Thant

အိမ်တွင်း ဆေးမြီးတိုများ စုစည်မှု

Top
//whairtoa.com/4/3018672