You are here
Home > KNOWLEDGE > .တစ္သက္ မွာတစ္ ခါ ဖူးေျမာ္ဖို႔ ခဲယဥ္းလွေ သာ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရားရဲ႕ အံေတာ္ (အနီးကပ္ပံု)

.တစ္သက္ မွာတစ္ ခါ ဖူးေျမာ္ဖို႔ ခဲယဥ္းလွေ သာ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရားရဲ႕ အံေတာ္ (အနီးကပ္ပံု)

တစ္သက္မွာတစ္ခါ ဖူးေျမွာ္ဖို႕ ခဲယဥ္းလွတ့ဲ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရားရဲ႕ အံေတာ္ကိုဖူးလိုက္ပါ

ကံထူးလို့ဖ်ာပုံသူဖ်ာပုံသား မ်ား ႏွင့္ ျမန္မာ တစ္ျပည္လုံးမွာ႐ွိတဲ့ ဖူးခ်ိန္တန္ ဖူးထုိက္လုိ႔. ဖူးေမ်ွာ္ခြင့္ရလုိ႔ ထင္ပါၿပီ။ကြၽန္ေတာ္ကေလးဘဝတည္း က ဘုိးဘုိး ၊ဘြားဘြား၊ဘုိေဘး အစဥ္အဆက္ကတည္း က ဖ်ာပုံမွာ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရား အံ့ေတာ္ ႏွင့္ ဆံေတာ္တစ္ ဆူ ကိမ္းဝပ္ေနတယ္ လုိ႔ သိခဲ့ရပါတယ္။

ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရားရဲ႕ အံေတာ္

ေရွးေဟာင္းသမုိင္းအစဥ္ အလား အရ ေ႐ွးက်တဲ့ ျမဳိ့ေတြက အမည္ႏွစ္လုံးတည္း နဲ႔ အမည္ေပးခဲ့တဲ့ တခ်ိန္က မြန္ေဒသေတြေပါ့။ပုဂံ၊ရန္ကုန္၊တြံေတး၊ဒလ၊သထုံ၊ဖ်ာပုံ၊ပုသိမ္၊စတဲ့ ေ႐ွးက်တဲ့ ျမဳိ့ေတြ အမ်ားႀကီးေပါ့။အဲအထဲမွာ မြန္ဘုရင္မ်ား အဆက္ဆက္ အုပ္စုိးခဲ့တဲ့ ဖ်ာ ပုင္း ဆုိတဲ့ ထမင္းေစ်းျမဳိ့ကေလး တစ္ခုလည္း ပါဝင္ခဲ့တာေပါ့။က်ဳိက္ပတုိင္း ေစတီ ေတာ္ျမတ္ႀကီးကုိ ျမန္မာ သကၠရာဇ္(၆၀၀)ခုႏွစ္မွာ တည္ထားကုိး ကြယ္ခဲ့တယ္။

လုပ္ဥကုန္က်ဳိက္ခမြမ္ ေစတီေတာ္ကုိ ျမန္မာ သကၠရာဇ္ ၉၀၀)ခုႏွစ္ မွာ တည္ထားကုိးကြယ္ခဲ့ပါတယ္။ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံ လုံးမွာ ႐ွိတဲ့ ျမဳိ့ေပါင္း မ်ားစြာမွာခေရပင္ေဇာက္ထုိးပါက္တဲ့ ျမဳိ့ဆုိလုိ႔ ဖ်ာပုံျမဳိ့ တစ္ျမဳိ့ပါဘဲ။ဖ်ာပုံက ေ႐ွးဘုရင္ေတြ အဆက္ဆက္ အုပ္စုိးခဲ့စဥ္ က ရန္ကုန္၊ဒလ အပုိင္းေပါ့။ဖ်ာပုံကုိ မြန္ဘုရင္အဆက္ဆက္ က ေအာင္ေျမလုိ႔ သက္မွတ္ခဲ့ၾကတယ္၊ယုံၾကည္ခဲ့ၾကတယ္။

ဖ်ာပုံကုိ မင္းေဘးေရေဘးအစ႐ွိတဲ့ ေဘးအနၱရာယ္အေပါင္းမွ ကင္းလြတ္ေစရန္ ကင္းေဝးေစရန္အတြက္ ေ႐ွ႕ထုံးနန္းစဥ္လာအရ။ဖ်ာပုံကုိ အလယ္တည့္တည့္ထား ၍ ကုိးနဝင္း႐ုိက္ၿပီး တည္ခဲ့ပါတယ္ေလ။ဖ်ာပုံကုိ ဗဟုိျပဳၿပီး ဖ်ာပုံပတ္ပတ္လည္မွာ ႀကီးနဲ႔ ဆုံးတဲ့ ရြာႀကီး (၉)ရြာ၊ ေလးနဲ႔ ဆုံးတဲ့ ရြာႀကီး(၉)ရြာ ပတ္ကာဝုိင္းလုိ႔တည္ခဲ့တာပါ။

ဥပမါအေနနဲ႔ေျပာျပရင္…..သလိတ္ႀကီး၊သလိတ္ကေလး။အျခားႀကီး အျခာေလး၊မေငးႀကီး၊မေငးေလး၊စေသာ အဲဒိလုိလုိိ ႀကီး နဲ႔ဆုံး ေလးနဲ႔ ဆုံးတဲ့ ရြာေတြ ေပါ့။

ေ႐ွ႕အဆက္ဆက္ မြန္ အေခၚအေခါေတြက ယေန႔အခ်ိန္က်န္ရစ္ေနဆဲပါ။ေ႐ွ႕ဘက္ကမ္း၊အေနာက္ဘက္ကမ္းေပါ့။အခုအေ႐ွ႕ဘက္ကမ္းဆုိတာက မြန္ျပည္နယ္ ေရး စတဲ့ ေနရာကုိေခၚေဝၚသမုတ္ခဲ့တာေပါ့၊အေနာက္ဘက္ကမ္း ဆုိတာက ယခု ဖ်ာပုံျမဳိ့ကုိ အေနာက္ဘက္ကမ္းလုိ႔ ေခၚေဝါ သမုတ္ခဲ့တာပါ။


ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရားရဲ႕ အံေတာ္

သမုိင္းကုိ ခဏေလး ထားလုိက္ပါေတာ့ ႐ွည္သြားမွာဆုိးလုိပါ။အဲဒိအခ်ိန္မတုိင္ကတည္း က ဖ်ာပုံ မွာ ျမတ္စြာဘုရား အံေတာ္ႏွင့္ ဆံေတာ္ တစ္ဆူ ကိမ္းဝပ္ခဲ့တယ္ သမုိင္း႐ွိခဲ့တယ္၊၊အဲဒိသမုိင္း က ျဖစ္ႏုိင္ေျခ႐ွိတယ္၊ဘယ္ေၾကာင့္လည္းဆုိေတာ့့ ျဖစ္ႏုိင္ေျခ႐ွိတယ္ ။ပင္လယ္လမ္းေၾကာင္းက ေနၿပီး ျမတ္စြာဘုရား ဆံေတာ္ ပင့္ခဲ့တာေလ။

အခု ဖ်ာပုံ ေကာ့မႉး-တြံေတး -ဒလ လမ္းတေလ်ာက္မွာေ႐ွ႕ေဟာင္းေစတီေတြ အေျမာက္အမ်ား၊အဲဒိလမ္းအတုိင္း မွာ ႐ွိတဲ့ ဆံေတာ္ၾကဳိေစတီေတာ္ ႐ွိတယ္တယ္ေလတြံေတးမွာေပါ့။

ထားလုိက္ပါေတာ့ အခုဖ်ာပုံမွာ ႐ွိတဲ့ အံေတာ္က ျမတတ္စြာဘုရား အံေတာ္လုိ သိရတယ္။ဖ်ာပုံမွာ ကိမ္းဝပ္ေနတာ ႏွစ္ေပါင္း ရာေပါင္းမက ကိမ္းဝပ္ေနတာ ပါ။အံေတာ္ ဘယ္ကႂကြလာလည္း ဆုိေတာ့ ရေသႀကီးတစ္ပါး က ယခု သရက္္ျမဳိ့နယ္ ေပါ့့။အဲဒိအခ်ိန္တုန္းကေတာ့ ေတာႀကီးျဖစ္္ေနရင္ ျဖစ္ေနမွာပါ။အဲဒိျမဳိ့အပုိင္ ရြာကေလးတစ္ရြာ ေတာထဲ တရားထုိင္အားထုတ္ေနစဥ္ ေတာ္နက္ထဲမွာ ႐ွိတဲ့ ထုံးျဖဳေစတီ အပ်က္ႀကီးထဲကေန ေရာင္ေတာ္ေတြ ကြန္႔ျမဴးေနလုိ႔ရေသႀကီးတစ္ပါးက

ပင့္ေဆာင္ပူေဇာ္ခဲ့ရာ ဖ်ာပုံ ယခုမင္းေက်ာင္း၊ သုိသုိိသိပ္သိပ္ ကိမ္းဝတ္ေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။ေခတ္္အဆက္ဆက္ မသမားသူေတြရဲ႕ ခုိးယူလုယက္မႈေတြ ခံခဲ့ရမည္စုိးးရိမ္္ေသာေၾကာင ့္္ ေ႐ွးဘုရင္မ်ားနဲ႔ ရေသ့ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဆက္္ ဆက္ လုံျခဳုံစိတ္ခ်ေသာ ေနရာေတြေျပာင္္းေရြ႔ကိမ္္းဝပ္ ပူေဇာ္္ခဲ့ၾကပါတယ္္။

ယခုဖ်ာပုံျမဳိ့့ ေခ်ာင္္းတြင္းေက်းရြာ ျမတ္ဘုန္းပြင့္ျမတ္စြာဘုရား ႀကီး ပရဝန္း၌ သမုိင္းအရ ဖ်ာပုုံမင္းေက်ာင္း မွ ေျပာင္းေရြ႔ ကိမ္းဝပ္ေတာ္မူေနသည္မွာ နစ္ေပါင္းရာခ်ီေနပါၿပီ။

ယေန႔ ဘုန္းဘုန္္းေလ်ာက္ထားၿပီး ဓာတ္ပုံ႐ုိက္ခြင့္ ပူေဇာ္ခြင့္ ေတာင္းခဲ့ပါတယ္။သမုိင္းသုေသန ဦးစီးဌာန မွလည္္း အံေတာ္အစစ္ မဟုတ္မဟုတ္ သုေတသနလုပ္္ေပးေစခ်င္ပါတယ္အံေတာ္အစစ္ျဖစ္္ပါကလည္းနစ္ရာေထာင္ခ်ီကိန္းဝပ္ေနေသာဖ်ာပုံျမဳိ့ကေလးမွာေနာင္လာေနာင္သားမ်ားသာသနာျပဳႏုိင္ေရးအတြက္ စဥ္းစားေပးပါရန္။

ဓာတ္ပုံမွတ္တမ္္းနင့္တကြ ပူေဇာ္ဖူးေမ်ွာ္ခြင့္ရႏုိင္ရန္အတြက္ တင္ေပးလုိိက္ပါတယ္။ဆရာေတာ္ႀကီးရဲ႕ ခြင့္ျပဳခ်က္ အရ ကြၽန္ေတာ္ရဲ႕ ဖူးေမ်ွာ္ခြင့္ ရတဲ့ အခ်ိန္ ကံစပ္လုိ႔ သမုိင္းတစ္ခုကုိ ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ႏုိင္ပါၿပီ။အတည္ျပဳဖုိ႔က သမုိင္းသုေတသန ကပါ။ဆက္လက္ၿပီး ေ႐ွ႕ေဟာင္း သမုိင္းဝင္ေတြ ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္။

Ref :ေက်ာ္စုိးမုိး ဖ်ာပုံ

Top
//sotchoum.com/4/3018672