ဖုန္းေဘလ္ အကုန္အက် သက္သာေစႏုိင္ေသာ နည္းလမ္းမ်ား

Zawgyicode

ဖုန္းေဘလ္ အကုန္အက် သက္သာေစႏုိင္ေသာ နည္းလမ္းမ်ား
အင္တာနက္လည္း မသံုးရဘဲ ဖုန္းေဘလ္ေတြ ကုန္သြားတဲ့ အျဖစ္မ်ဳိး မျဖစ္ေအာင္

ဒီနည္းလမ္းေတြကုိ လုပ္ပါမိုဘိုင္းလ္ဖုန္း အသုံးျပဳသူေတြ အင္တာနက္ ဘယ္လိုသုံးလိုက္ တယ္။ အင္တာနက္အသုံးျပဳမွု ႏွုန္းထား ကို  တိက်စြာ သိရွိဖို႔အျပင္ အင္တာနက္ သုံးစြဲခ်ိန္တိုင္းမွာ သတ္မွတ္ထားတဲ့ အင္တာနက္အသုံးျပဳမွု ပမာဏမ်ား အတြင္းမွ

ေဒတာမ်ား ေလ်ာ့နည္းသြားျခင္း သို႔မဟုတ္ အသုံးမျပဳေပမဲ့ ဖုန္းဘီလ္ေတြ ျဖတ္ေတာက္ခံရျခင္းေတြက ကင္းေဝးနိုင္ ေစဖို႔ မိုဘိုင္းလ္ ဖုန္း သုံးစြဲသူေတြကို အသိပညာေပးျ မႇင့္တင္ေရး လွုပ္ရွားမွုေတြ ေဆာင္ရြက္သြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။

အင္တာနက္ခ်ိတ္ဆက္အသုံးျပဳရာတြင္ မလိုလားအပ္ဘဲ ေဒတာမ်ား ကုန္ဆုံးျခင္းမွ ေလၽွာ့ခ်နိုင္ေစေရး နည္းလမ္း (၁၀) ခ်က္၁။ အလိုအေလ်ာက္ update ျပဳလုပ္ ျခင္းကို ပိတ္ထားပါ။ဖုန္းအတြင္းမွ အလိုအေလ်ာက္ update ျပဳလုပ္ျခင္းကို ပိတ္ထားရန္

လိုအပ္ၿပီး ၄င္းက သင့္ဖုန္းအတြင္းမွ ေဒတာ ေတြကို သင္သတ္မွတ္ထားသကဲ့သို႔ မဟုတ္ဘဲ လိုအပ္သည္ထက္ပို၍ အသုံး ျပဳလိုက္နိုင္သည္ကို သတိျပဳပါ။

၂။ အပလီေကးရွင္းမ်ားကို WiFi ျဖင့္ သာ update လုပ္ပါ။မ်ားစြာေသာ မိုဘိုင္းလ္အသုံးျပဳသူ မ်ားက ၄င္းတို႔ရဲ့ အပလီေကးရွင္းမ်ားကို မိုဘိုင္းလ္ဖုန္းေဒတာျဖင့္ update ျပဳ လုပ္ရန္ အဆင္ေျပေသာ္လည္း ထိုသို႔ျပဳ လုပ္ျခင္းက ဖုန္းအတြင္းရွိ

အပလီေကး ရွင္းမ်ားကို အလိုအေလ်ာက္ update ျပဳလုပ္ျခင္း မ်ားျဖစ္တတ္ၿပီး ဖုန္းအတြင္းမွ ေဒတာပမာဏမ်ားစြာကို အသုံးျပဳလိုက္ နိုင္ပါတယ္။၃။

Background  ေဒတာမ်ားကို ကန႔္ သတ္ထားပါ။အခ်ိဳ႕ေသာ အပလီေကးရွင္းမ်ား သည္ ဖုန္းအသုံးမျပဳသည့္အခ်ိန္မ်ား၌ပင္ ေဒတာ ပမာဏမ်ားစြာကို အသုံးျပဳေန လ်က္ရွိ

ျခင္းေၾကာင့္ မိမိတို႔အသုံးမျပဳေတာ့သည့္ အပလီေကးရွင္းေဟာင္းမ်ားကို ဖုန္းအတြင္းမွ ဖ်က္ပစ္ရန္လိုအပ္ပါတယ္။

၄။ မိမိတို႔၏ အေကာင့္မ်ား တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ေဒတာမ်ား ထပ္တူကူးယူေနမွုရွိ/မရွိသတိျပဳပါ။အမ်ားအားျဖင့္ အပလီေကးရွင္းမ်ား ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မွုအမ်ားစုမွာ ေဒတာမ်ား အားတစ္ခုမွ တစ္ခုသို႔ ထပ္တူကူးယူမွု လုပ္

ေဆာင္ခ်က္မွာ မိမိတို႔ အသုံးမျပဳေသာ္ လည္း ကနဦးကတည္းကပင္ ပါဝင္ေလ့ရွိ ပါတယ္။၅။ အြန္လိုင္းေၾကာ္ျငာ (Ads) မ်ားကို ေရွာင္ ရွားပါ။အြန္လိုင္းေၾကာ္ျငာမ်ားမွာ

မိမိတို႔၏ အင္တာနက္ ေဒတာ အမ်ားအျပားကို ကုန္ဆုံးသြားနိုုင္ေစသည္ကို သတိျပဳမိရန္လို အပ္ပါတယ္။

၆။   ေပါ့ပါးၿပီး ေဒတာ အသုံးျပဳမွုနည္းေသာ Browser မ်ားကိုသုံးပါ။ဖုန္းအတြင္း အလိုအေလ်ာက္ပါဝင္ သည့္အင္တာနက္ရွာေဖြေရးဆိုက္ (Browser)မ်ားမွာ ေဒတာ အသုံးျပဳမွုမ်ားျပား တတ္ျခင္းေၾကာင္း ေဒတာအသုံးျပဳမွုနည္းသည့္ Browser မ်ားကို

ထည့္သြင္းအသုံး ျပဳပါ။၇။ အြန္လိုင္းမွ တိုက္ရိုက္ၾကည့္ရွုမွုမ်ား အတြက္ သတိရွိပါ။အြန္လိုင္းမွ ဗီဒီယိုမ်ား၊သီခ်င္းမ်ားႏွင့္ အရည္အေသြးျမင့္ ဓာတ္ပုံမ်ား၊ အသံဖိုင္ မ်ား တိုက္ရိုက္ၾကည့္ရွုျခင္းျဖင့္ မိုဘိုင္းလ္ ေဒတာ အမ်ားအျပားကို ကုန္ဆုံးသြားေစ

နိုင္ေသာေၾကာင့္ ဖုန္းအတြင္းခံစားမွု အရည္အေသြးကို ထိခိုက္ျခင္းမရွိသည့္ အရည္အေသြးေလၽွာ့ခ်ထားသည့္ ဗီဒီယို မ်ားကို တိုက္ရိုက္ၾကည့္ရွုနိုင္ပါတယ္။
၈။ ေဒတာမည္မၽွ အသုံးျပဳမည္ကို ဖုန္း အတြင္း ကန႔္သတ္သတ္မွတ္ထားပါ။မိမိတို႔၏

ဖုန္းမ်ားအတြင္း ေဒတာကို မည္မၽွသာ အသုံးျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လြယ္လြယ္ကူကူ ကန႔္သတ္သတ္မွတ္ထားနိုင္ ၿပီး ၄င္းက မက္ဂါဘိုက္မ်ား ပိုမိုသက္သာ သြားေစမွာျဖစ္ကာ အပိုအသုံးျပဳျခင္းမ်ား အတြက္ မတန္တဆ ေငြေပးေခ်ရ ျခင္းမ်ား ကေန

သက္သာသြားေစနို္င္မွာပါ။၉။ ေဖ့စ္ဘုတ္ခ္တြင္ ဗီဒီယိုမ်ား အလိုအ ေလ်ာက္ျပသျခင္းစနစ္ကို ပိတ္ထားပါ။ေဖ့စ္ဘုတ္ခ္၏ စာမ်က္ႏွာကို ေအာက္ သို႔

ဆြဲလိုက္စဥ္ ဗြီဒီယိုမ်ား အသံႏွင့္တကြအလိုအေလ်ာက္ ျပသေနျခင္းစနစ္မွာ ေဒ တာမ်ား ကုန္ဆုံးျခင္းသာမက ႐ုတ္တရက္ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ေစနိုင္ေသာ ေၾကာင့္

၄င္းစနစ္ကို ပိတ္ထားျခင္းျဖင့္ ေဒတာမ်ား ကုန္ဆုံးျခင္းကို ေလၽွာ့ခ်နိုင္မွာ ျဖစ္ ပါတယ္။
၁၀။ ေဒတာပမာဏ သတ္မွတ္ေပးထားသည့္ ပက္ေက့ခ်္မ်ားကို

သုံးပါ။ေဒတာပက္ေက့ခ်္မ်ားမွာ သုံးစြဲသူ မ်ား၏ ဖုန္းဘီလ္ကို မ်ားစြာ သက္သာနိုင္ ေစသကဲ့သို႔ ေအာ္ပေရတာမ်ားအေနျဖင့္ လည္း သုံးစြဲသူအမ်ိဳးမ်ိဳးအေပၚမူတည္၍ သင့္ေလ်ာ္မည့္ ေဒတာပက္ေက့ခ်္အမ်ိဳး အစားမ်ားစြာကို ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိ ပါသည္။

အဆိုပါ ပက္ေက့ခ်္မ်ားမွာ သုံးသေလာက္ေပးစနစ္ထက္ ကုန္က်စရိတ္ မ်ားစြာ သက္သာေစနိုင္ၿပီး မိမိတို႔၏ ကုန္က်မွုမ်ားကို  ေလၽွာ့ခ်နိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္းရွိ မိုဘိုင္းလ္သုံးစြဲ သူမ်ားအားလုံးအေနျဖင့္ မိမိတို႔၏ စမတ္ ဖုန္း

setting မ်ားကို ျပန္လည္စစ္ေဆး ရန္ႏွင့္ အင္တာနက္ကြန္ရက္ခ်ိတ္ဆက္ ထားစဥ္ ေဒတာအသုံးျပဳမွုနဲ႔ ပတ္သက္ ၿပီး သတ္မွတ္တိုင္းထြာသည့္ အေလ့ အက်င့္ မ်ိဳးထားရွိတတ္ေစရန္ ေအာ္ပေရ တာ အားလုံးက တိုက္တြန္းလိုက္ပါ

တယ္။ဖုန္းဘီလ္ျဖတ္ေတာက္မွုမ်ား၊ လက္က်န္ေငြပမာဏကိစၥမ်ား၊ ေဒတာအသုံး ျပဳမွုေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ထပ္မံသိရွိလိုရင္ သက္ဆိုင္ရာ ေအာ္ပေရတာအသီးသီးရဲ့

တရားဝင္ ေဖ့စ္ဘုတ္ခ္စာမ်က္ႏွာမ်ား ဒါမွ မဟုတ္ဝက္ဘ္ဆိုက္ေတြနဲ႔ Call Center ေတြကို ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

Credit – တုံတုံ

Unicode

အင်တာနက်လည်း မသုံးရဘဲ ဖုန်းဘေလ်တွေ ကုန်သွားတဲ့ အဖြစ်မျိုး မဖြစ်အောင် ဒီနည်းလမ်းတွေကို လုပ်ပါမိုဘိုင်းလ်ဖုန်း အသုံးပြုသူတွေ အင်တာနက်

ဘယ်လိုသုံးလိုက် တယ်။ အင်တာနက်အသုံးပြုမှု နှုန်းထား ကို  တိကျစွာ သိရှိဖို့အပြင် အင်တာနက် သုံးစွဲချိန်တိုင်းမှာ သတ်မှတ်ထားတဲ့

အင်တာနက်အသုံးပြုမှု ပမာဏများ အတွင်းမှ ဒေတာများ လျော့နည်းသွားခြင်း သို့မဟုတ် အသုံးမပြုပေမဲ့ ဖုန်းဘီလ်တွေ ဖြတ်တောက်ခံရခြင်းတွေက ကင်းဝေးနိုင်

စေဖို့ မိုဘိုင်းလ် ဖုန်း သုံးစွဲသူတွေကို အသိပညာပေးြ မှင့်တင်ရေး လှုပ်ရှားမှုတွေ ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ သိရပါတယ်။

အင်တာနက်ချိတ်ဆက်အသုံးပြုရာတွင် မလိုလားအပ်ဘဲ ဒေတာများ ကုန်ဆုံးခြင်းမှ လျှော့ချနိုင်စေရေး နည်းလမ်း (၁၀) ချက်၁။ အလိုအလျောက် update ပြုလုပ် ခြင်းကို ပိတ်ထားပါ။ဖုန်းအတွင်းမှ အလိုအလျောက် update ပြုလုပ်ခြင်းကို

ပိတ်ထားရန် လိုအပ်ပြီး ၄င်းက သင့်ဖုန်းအတွင်းမှ ဒေတာ တွေကို သင်သတ်မှတ်ထားသကဲ့သို့ မဟုတ်ဘဲ လိုအပ်သည်ထက်ပို၍ အသုံး ပြုလိုက်နိုင်သည်ကို သတိပြုပါ။

၂။ အပလီကေးရှင်းများကို WiFi ဖြင့် သာ update လုပ်ပါ။များစွာသော မိုဘိုင်းလ်အသုံးပြုသူ များက ၄င်းတို့ရဲ့ အပလီကေးရှင်းများကို

မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းဒေတာဖြင့် update ပြု လုပ်ရန် အဆင်ပြေသော်လည်း ထိုသို့ပြု လုပ်ခြင်းက ဖုန်းအတွင်းရှိ အပလီကေး ရှင်းများကို အလိုအလျောက် update

ပြုလုပ်ခြင်း များဖြစ်တတ်ပြီး ဖုန်းအတွင်းမှ ဒေတာပမာဏများစွာကို အသုံးပြုလိုက် နိုင်ပါတယ်။၃။ Background  ဒေတာများကို ကန့် သတ်ထားပါ။အချို့သော အပလီကေးရှင်းများ သည် ဖုန်းအသုံးမပြုသည့်အချိန်များ၌ပင် ဒေတာ

ပမာဏများစွာကို အသုံးပြုနေ လျက်ရှိ ခြင်းကြောင့် မိမိတို့အသုံးမပြုတော့သည့် အပလီကေးရှင်းဟောင်းများကို ဖုန်းအတွင်းမှ ဖျက်ပစ်ရန်လိုအပ်ပါတယ်။
၄။ မိမိတို့၏ အကောင့်များ တစ်ခုနှင့်တစ်ခု ဒေတာများ

ထပ်တူကူးယူနေမှုရှိ/မရှိသတိပြုပါ။အများအားဖြင့် အပလီကေးရှင်းများ နှင့် ဝန်ဆောင်မှုအများစုမှာ ဒေတာများ အားတစ်ခုမှ တစ်ခုသို့ ထပ်တူကူးယူမှု လုပ် ဆောင်ချက်မှာ မိမိတို့ အသုံးမပြုသော် လည်း ကနဦးကတည်းကပင်

ပါဝင်လေ့ရှိ ပါတယ်။၅။ အွန်လိုင်းကြော်ငြာ (Ads) များကို ရှောင် ရှားပါ။အွန်လိုင်းကြော်ငြာများမှာ မိမိတို့၏ အင်တာနက် ဒေတာ အများအပြားကို ကုန်ဆုံးသွားနိုင်စေသည်ကို သတိပြုမိရန်လို အပ်ပါတယ်။

၆။   ပေါ့ပါးပြီး ဒေတာ အသုံးပြုမှုနည်းသော Browser များကိုသုံးပါ။ဖုန်းအတွင်း အလိုအလျောက်ပါဝင် သည့်အင်တာနက်ရှာဖွေရေးဆိုက် (Browser)များမှာ ဒေတာ အသုံးပြုမှုများပြား တတ်ခြင်းကြောင်း ဒေတာအသုံးပြုမှုနည်းသည့်

Browser များကို ထည့်သွင်းအသုံး ပြုပါ။၇။ အွန်လိုင်းမှ တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုမှုများ အတွက် သတိရှိပါ။အွန်လိုင်းမှ ဗီဒီယိုများ၊သီချင်းများနှင့် အရည်အသွေးမြင့် ဓာတ်ပုံများ၊ အသံဖိုင် များ တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုခြင်းဖြင့် မိုဘိုင်းလ် ဒေတာ

အများအပြားကို ကုန်ဆုံးသွားစေ နိုင်သောကြောင့် ဖုန်းအတွင်းခံစားမှု အရည်အသွေးကို ထိခိုက်ခြင်းမရှိသည့် အရည်အသွေးလျှော့ချထားသည့် ဗီဒီယို များကို တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။

၈။ ဒေတာမည်မျှ အသုံးပြုမည်ကို ဖုန်း အတွင်း ကန့်သတ်သတ်မှတ်ထားပါ။မိမိတို့၏ ဖုန်းများအတွင်း ဒေတာကို မည်မျှသာ အသုံးပြုမည်ဖြစ်ကြောင်း လွယ်လွယ်ကူကူ ကန့်သတ်သတ်မှတ်ထားနိုင် ပြီး ၄င်းက

မက်ဂါဘိုက်များ ပိုမိုသက်သာ သွားစေမှာဖြစ်ကာ အပိုအသုံးပြုခြင်းများ အတွက် မတန်တဆ ငွေပေးချေရ ခြင်းများ ကနေ  သက်သာသွားစေနို်င်မှာပါ။၉။ ဖေ့စ်ဘုတ်ခ်တွင် ဗီဒီယိုများ အလိုအ လျောက်ပြသခြင်းစနစ်ကို

ပိတ်ထားပါ။ဖေ့စ်ဘုတ်ခ်၏ စာမျက်နှာကို အောက် သို့ ဆွဲလိုက်စဉ် ဗွီဒီယိုများ အသံနှင့်တကွအလိုအလျောက် ပြသနေခြင်းစနစ်မှာ ဒေ တာများ

ကုန်ဆုံးခြင်းသာမက ရုတ်တရက် စိတ်အနှောင့်အယှက် ဖြစ်စေနိုင်သော ကြောင့် ၄င်းစနစ်ကို ပိတ်ထားခြင်းဖြင့် ဒေတာများ ကုန်ဆုံးခြင်းကို လျှော့ချနိုင်မှာ ဖြစ် ပါတယ်။

၁၀။ ဒေတာပမာဏ သတ်မှတ်ပေးထားသည့် ပက်ကေ့ချ်များကို သုံးပါ။ဒေတာပက်ကေ့ချ်များမှာ သုံးစွဲသူ များ၏ ဖုန်းဘီလ်ကို များစွာ သက်သာနိုင် စေသကဲ့သို့ အော်ပရေတာများအနေဖြင့် လည်း သုံးစွဲသူအမျိုးမျိုးအပေါ်မူတည်၍

သင့်လျော်မည့် ဒေတာပက်ကေ့ချ်အမျိုး အစားများစွာကို ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိ ပါသည်။ အဆိုပါ ပက်ကေ့ချ်များမှာ သုံးသလောက်ပေးစနစ်ထက် ကုန်ကျစရိတ် များစွာ သက်သာစေနိုင်ပြီး မိမိတို့၏ ကုန်ကျမှုများကို  လျှော့ချနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။

မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ မိုဘိုင်းလ်သုံးစွဲ သူများအားလုံးအနေဖြင့် မိမိတို့၏ စမတ် ဖုန်း setting များကို ပြန်လည်စစ်ဆေး ရန်နှင့် အင်တာနက်ကွန်ရက်ချိတ်ဆက် ထားစဉ်

ဒေတာအသုံးပြုမှုနဲ့ ပတ်သက် ပြီး သတ်မှတ်တိုင်းထွာသည့် အလေ့ အကျင့် မျိုးထားရှိတတ်စေရန် အော်ပရေ တာ အားလုံးက တိုက်တွန်းလိုက်ပါ

တယ်။ဖုန်းဘီလ်ဖြတ်တောက်မှုများ၊ လက်ကျန်ငွေပမာဏကိစ္စများ၊ ဒေတာအသုံး ပြုမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ထပ်မံသိရှိလိုရင် သက်ဆိုင်ရာ

အော်ပရေတာအသီးသီးရဲ့ တရားဝင် ဖေ့စ်ဘုတ်ခ်စာမျက်နှာများ ဒါမှ မဟုတ်ဝက်ဘ်ဆိုက်တွေနဲ့ Call Center တွေကို ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ကြောင်း သိရပါတယ်။

Credit – တုံတုံ