အရမ္းတန္ဖိုးရိွပါတယ္_မိမိဖုန္းထဲမယ္သိမ္းထားပါ

စာဖတ္သူ ဓမၼမိတ္ေဆြမ်ား အတြက္
ရည္ရြယ္ျပီး ဆရာေတာ္ဘုရားမ်ား
ေဟာျပလမ္းညႊန္ထားေသာတရား ေတာ္မ်ားမွအသိဉာဏ္ ဗဟုသုတႏွင့္
ကုသိုလ္တရားမ်ားစဥ္ဆက္မျပတ္တိုး

ပြားေစရန္ေန႔စဥ္ ဓမၼအေၾကာင္းရာ
ေလးေတြ မ်ွေဝ တင္ျပအပ္ပါတယ္

ဓမၼမိတ္ေဆြမ်ား အားလံုး က်န္းမာ ခ်မ္းသာ ေဘးရန္ကြာ၍ ေကာင္းက်ိဳး
လိုရာဆႏၵမ်ား ျပည့္စံုႀကပါေစသံသရာ
၀ဋ္ဆင္းရဲမွ လြတ္ေျမာက္ၾကပါေစ

၁/ဂုဏ္​​ေတာ္​ပြားရျခင္​း အက်ိဳး(၁၇)မ်ိဳး။

၂/ဆြမ္​းလွဴရျခင္​း အက်ိဳး(၅)မ်ိဳး။

၃/ပန္​းလွဴရျခင္​း အက်ိဳး(၃)မ်ိဳး။

၄/ဆီမီးလွဴရျခင္​း အက်ိဳး ။

၅/​ေရလွဴျခင္​း အက်ိဳး(၁၀)မ်ိဳး။

၆/သပိတ္​လွဴျခင္​း အက်ိဳး(၈)မ်ိဳး။

၇/အဝတ္​သကၤန္​းလွဴရျခင္​း အက်ိဳး(၈)မ်ိဳး။

၈/ခါးပတ္​ႀကိဳးလွဴရျခင္​း အက်ိဳး(၆)မ်ိဳး။

၉/​ေရစစ္​လွဴရျခင္​း အက်ိဳး(၆)မ်ိဳး။

၁၀/သင္​းဓုန္​းဓားလွဴရျခင္​း အက်ိဳး(၇)မ်ိဳး။

၁၁/ထီလွဴရျခင္​း အက်ိဳး(၈)မ်ိဳး။

၁၂/ယပ္​လွဴရျခင္​း အက်ိဳး(၉)မ်ိဳး။

၁၃/အပ္​လွဴရျခင္​း အက်ိဳး(၅)မ်ိဳး။

၁၄/ဖိနပ္​လွဴရျခင္​း အက်ိဳး(၄)မ်ိဳး။

၁၅/အခင္​းလွဴရျခင္​း အက်ိဳး(၆)မ်ိဳး။

၁၆/တံျမတ္​လွည္​းျခင္​း အက်ိဳး(၅)မ်ိဳး။

၁၇/တံတားလွဴျခင္​း အက်ိဳး(၅)မ်ိဳး။

၁၈/​ေဆးလွဴျခင္​း အက်ိဳး(၁၀)မ်ိဳး။

၁၉/​ေက်ာင္​းလွဴျခင္​း အက်ိဳး(၇)မ်ိဳး။

ကြ်န္ေတာ့္၏ Post မ်ားမွ ဓမၼတရား
​​ေတာ္​မ်ားကို အမ်ားသူငါဖတ္ရွဳေလ့
လာကုသိုလ္ပြားနုိင္ရန္္အတြက္ထပ္

ဆင့္ ၍ေဝမ်ွ Shareျခင္းျဖင့့္္ကုသိုလ္
ယူနိုင္ၾကပါသည္္ ခင္ဗ်ာဤဓမၼဒါနကို

ေ၀မ်ွရေသာကုသိုလ္ေၾကာင့္နိဗၺာန္အ
တြက္ႀကီးစြာေသာအေထာက္အပံ့ျဖစ္
ပါရေစ . . . ။

Credit : Orginal Uploader