You are here
Home > KNOWLEDGE > ကြာ သံုး ကြာ၊ ခ်ာ သံုး ခ်ာ၊ ပါ သံုး ပါဆို တဲ့ အေၾကာင္း ဗဟုသုတေလး ပါ လြတ္လပ္စြာ ရွယ္ယူ ႏိုင္ပါသည္

ကြာ သံုး ကြာ၊ ခ်ာ သံုး ခ်ာ၊ ပါ သံုး ပါဆို တဲ့ အေၾကာင္း ဗဟုသုတေလး ပါ လြတ္လပ္စြာ ရွယ္ယူ ႏိုင္ပါသည္

“အိမ္ေထာင္ျပဳ၊ ဘုရားတည္၊ေဆးမွင္ရည္ စုပ္ထိုး၊ ေက်ာင္းထိုင္ပင့္၊ျမတ္သံဃာ၊စာခ်ဳပ္ရန္ခက္သည့္အမ်ိဳး။” ဆိုတဲ့ ေ႐ွးပညာရိွမ်ားဆိုမိန္႔စကားရိွပါတယ္။

အရြယ္ေရာက္လာၾကသူ အမ်ိဳးသား အမ်ိဳးသမီးတိုင္း (အပ်ိဳႀကီး၊လူပ်ိဳႀကီးကလြဲရင္)အိမ္ေထာင္ျပဳၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။

အိမ္ေထာင္ျပဳၾကတဲ့ အခါမွာလည္း မိဘေပးစားလို႔ အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္း၊ ကိုယ္အခ်င္းခ်င္း ေမတၱာမွ်ၾကလို႔ အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္းဆိုၿပီး ႏွစ္မ်ိဳးရိွပါတယ္။

ဘယ္လိုပံုစံုမ်ိဳးျဖင့္ အိမ္ေထာင္ျပဳျပဳ အထူးဆင္ျခင္သင့္၊ ေ႐ွာင္႐ွားသင့္သည့္ “ကြာသံုးကြာ၊ခ်ာသံုးခ်ာ၊ပါသံုးပါ” ကိုေတာ့ အထူးေ႐ွာင္႐ွားၾကပါလို႔ ေ႐ွးပညာရိွမ်ားက သတိေပးေျပာဆိုဆံုးမခဲ့ၾကပါတယ္။

ဘာလို႔လဲဆိုရင္ အိမ္ေထာင္ေရးအဆင္မေျပမႈေတြျဖစ္မွာဆိုးသည့္အတြက္ေၾကာင့္ပါ။ဒါေၾကာင့္ အိမ္ေထာင္ျပဳတဲ့အခါမွာ “ကြာသံုးကြာ၊ ခ်ာသံုးခ်ာ၊ ပါသံုးပါ”ကို သတိထားလိုက္နာၾကဖို႔လိုပါတယ္။

ကြာသံုးကြာဆိုတာ….

၁။ လူမ်ိဳးကြာျခားျခင္း။

၂။ အယူဘာသာကြာျခားျခင္း။

၃။ စိတ္ေနသေဘာထားတို႔ ကြာျခားျခင္းတို႔ ျဖစ္ပါတယ္။

၁။ လူမ်ိဳးကြာျခားျခင္း ဆိုတာ လူမ်ိဳးျခားကို အိမ္ေထာင္ဖက္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္မိတဲ့ မိန္းကေလး၊ေယာက္်ားေလးေတြဟာ ကိုယ့္ေမြးဖြားလာမယ့္

ရင္ေသြးငယ္ေလးေတြက လူမ်ိဳးျခားစိတ္ေပါက္သြားရင္ ကိုယ့္လူမ်ိဳးတေျဖးေျဖးတံုးၿပီး ေပ်ာက္ကြယ္သြားႏိုင္လို႔ပါ။

၂။ အယူဘာသာကြာျခားသူကို အိမ္ေထာင္

ဖက္အျဖစ္ေရြးခ်ယ္မိတဲ့ သူမ်ားဟာ ကိုယ္ကဗုဒၶဘာသာ ကိုယ့္အိမ္ေထာင္ဖက္က အျခားဘာသာျဖစ္ေနရင္ အိမ္ေထာင္ေရးအဆင္မေျပမႈေတြ အနည္းနဲ႔အမ်ားျဖစ္တတ္ပါတယ္။

ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုရင္ ကိုယ္က ဗုဒၶဘာသာျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ ဒါန သီလ ဘာဝနာတရားမ်ားကို က်င့္ၾကံေနတဲ့ သမၼာဒ႒ိ အယူမွန္ေနသူျဖစ္လင့္ကစား ထိုေကာင္းမႈမ်ားကိုျပဳလုပ္ျခင္း႐ွင္ျပဳ ရဟန္ခံျခင္းစတဲ့

ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ဆိုင္တဲ့ကုသိုလ္အလုပ္တို႔ကိုလုပ္ေပမယ့္လို႔ ကိုယ့္အိမ္ေထာင္ဖက္က အယူဘာသာမတူညီေသာေၾကာင့္ ဝိုင္းဝန္းေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း မရိွႏိုင္ပါဘူး။

ကိုယ္က ေန႔ထူးေန႔ျမတ္၊ကိုယ့္ရဲ႕ေမြးေန႔တို႔မွာ ဘုရားသြားေက်ာင္းတတ္ ကုသိုလ္ေရစက္ေတြ လုပ္ျခင္တယ္။

ကိုယ့္အိမ္ေထာင္ဖက္က ဘာသာျခားျဖစ္ေနသည့္အတြက္ လိုလားႏွစ္သက္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။

ဒီလိုဆိုရင္ေရ႐ွည္မွာ ကိုယ့္အိမ္ေထာင္ဖက္နဲ႔ကိုယ္ဟာဘာသာေရးနဲ႔ပတ္သက္လို႔ အဆင္မေျပမႈေတြျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။

၃။ စိတ္သေဘာထားကြာျခားသူဆိုတာ –

ကိုယ္က လႉခ်င္ တန္းခ်င္၊ သီလေစာင့္ခ်င္၊ဘာဝနာတရားပြားမ်ားအားထုတ္ခ်င္ေသာ္လည္း ကိုယ့္အိမ္ေထာင္ဖက္က ကိုယ့္လိုစိတ္ထားမ်ိဳးမရိွဘူးဆိုရင္

ထိုကုသိုလ္အလုပ္မ်ားကို ကိုယ့္အေနနဲ႔ ျပဳလုပ္ဖို႔မလြယ္ကူႏိုင္ေတာ့ပါဘူး။ ထိုကုသိုလ္ေကာင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခြင့္မရလွ်င္ ကိုယ္ရဲ႕ဘဝသံသရာအတြက္ဘာမွ အားကိုးစရာရိွေတာ့မွာ မဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။

လက္ရိွဘဝမွာလည္း စိတ္ခ်မ္းသာမႈေတြ ေပ်ာက္ဆံုးသြားႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ေဖာ္ျပပါ “ကြာသံုးကြာ”ကို အိမ္ေထာင္ဖက္အျဖစ္ အေရြးခ်ယ္ၾကဖို႔ ေ႐ွးပညာရိွမ်ားဆံုးမထားခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

ခ်ာသံုးခ်ာ

၁။ အသိဉာဏ္ပညာ ႏံုခ်ာသူ။

၂။ စာရိတၱ ႏံုခ်ာသူ။

၃။ ဘဝေပး ႏံုခ်ာသူ။

၁။ အသိဉာဏ္ႏံုခ်ာသူဆိုတာ-

အသိဉာဏ္ ဗဟုသုတ အေတြးအေခၚ ႏံုခ်ာေနသူကို အိမ္ေထာင္ဖက္အျဖစ္ေရြးခ်ယ္မိၿပီဆိုရင္ ကိုယ့္ရဲ႕အိမ္ေထာင္ဖက္ဟာ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊က်န္းမာေရး၊ဘာသာေရး၊မိသားစုအေရး စတဲ့အေရးေတြမွာ

အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔ေအာင္ တိုးတတ္ႀကီးပြားေအာင္ မၾကံစည္ႏိုင္၊ မေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေတာ့ပါဘူး၊အေကာင္းအဆိုး အေၾကာင္းအက်ိဳးေတြကို ကိုယ္တိုင္းစဥ္စားဆံုးျဖတ္ႏိုင္စြမ္းမရိွေတာ့ဘဲ

သူမ်ားေျပာတာအဟုတ္ထင္ၿပီး လုပ္မိလုပ္ရာ အက်ိဳးမဲ့ေစမယ့္အလုပ္ေတြကိုသာ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြတ္တတ္ၿပီးကိုယ့္ရဲ႕မိသားစုအေရး မိသားစုအေရး စတာေတြကို နိမ့္က်သထက္ နိမ့္က်ေအာင္ လုပ္ေနတတ္ပါတယ္။

၂။ စာရိတၱႏံုခ်ာသူ ဆိုတာ-

အက်င့္စာရိတၱမရိွတဲ့ သူမ်ိဳးကို အိမ္ေထာင္ဖက္အျဖစ္ေရြးခ်ယ္မိရင္လည္း အိမ္ေထာင္ေရးအဆင္မေျပႏိုင္ပါဘူး။ ဆင္းရဲဒုကၡမ်ိဳးစံုေတြနဲ႔ ၾကံဳေတြ႔ရႏိုင္ပါတယ္။

အိမ္ေထာင္ေရးေဖာက္ျပန္မႈေတြ၊ မိသားစုအ႐ွက္တကြဲ အက်ိဳးနည္းမႈေတြျဖစ္ေစပါတယ္၊ ပတ္ဝန္းက်င္ရဲ႕အထင္ျမင္ေသးမႈ၊ သံသယမ်က္လံုးေတြနဲ႔ၾကည့္ခံရမႈ၊ ရြံ႐ွာမုန္းတီးမႈေတြကိုပါ

လက္ရိွဘဝမွာ ခံရႏိုင္သလို ထိုသူအတြက္လည္းတမလြန္ဘဝမွာ အပါယ္ေလးပါးက်ေရာက္ႏိုင္ပါတယ္။

၃။ ဘဝေပးႏံုခ်ာသူဆိုတာ-

ေမြးလာကတည္းက မ်က္လံုးကန္းသူ၊ေျချပတ္၊လက္ျပတ္၊ဆြံ႔အ နားမၾကားသူမ်ားကို အိမ္ေထာင္ဖက္အျဖစ္ေရြးခ်ယ္မိရင္လည္း ေရ႐ွည္မွာ အိမ္ေထာင္ေရးအဆင္ေျပႏိုင္ဖို႔ မလြယ္ပါဘူး။

တခ်ိဳ႕ ဇနီးေမာင္ႏွံေတြ ဖူးစာလို႔ေျပာရမလား၊ သနားတယ္လို႔ေျပာရမလား၊ အိမ္ေထာင္ဖက္ေရြးခ်ယ္တာမ်ိဳးလည္း ရိွတတ္ၾကပါတယ္ဒါမ်ိဳးဆိုရင္လည္း ေနႏွင့္လ ေရႊႏွင့္ျမဆိုတာမ်ိဳးမျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ပါဘူး။

ဒါေၾကာင့္ ေ႐ွးပညာရိွမ်ားက အိမ္ေထာင္ဖက္ေရြးခ်ယ္ၾကတဲ့အခါထို”ခ်ာသံုးခ်ာ”ကို ေ႐ွာင္ၾကပါလို႔ ဆံုးမခဲ့တာျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။

ပါသံုးပါ

၁။ အနာေရာဂါပါလာသူ။

၂။ အေႂကြးပါလာသူ။

၃။ အပိုစားမည့္သူ(လူပိုေတြ)ပါလာသူ။

၁။ အနာေရာဂါ ပါလာသူဆိုတာ-

နာတာ႐ွည္ အနာေရာဂါပါလာသူကို အိမ္ေထာင္ဖက္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္လိုက္ရင္လည္းသူ႔ကို ေဆးကုေပးရမယ္၊ ဓာတ္စာ ေကာင္းေကာင္း ဝယ္ေကြၽးရမယ္၊

တိုင္းရင္းေဆး၊ႏိုင္ငံျခားေဆး မ်ိဳးစံုနဲ႔ေဆးကုေပးရမယ္၊ေဆးရံု ေဆးခန္းေကာင္းေကာင္းတတ္ၿပီးေဆးကုေပးရမယ္၊

ကိုယ္အိမ္ေထာင္ဖက္ကို ေဆးကုေပးေနရတာနဲ႔တင္ စီးပြားေရးေကာင္းေကာင္းမလုပ္ႏိုင္ေတာ့ဘဲ စီးပြားေရးနယ္ပယ္မွာ အႏုတ္လကၡဏာေတြနဲ႔ ၾကံဳေတြ႔ရႏုိင္ပါတယ္။

၂။ အေႂကြးပါလာသူဆိုတာ-

အေႂကြးပါလာသူကို အိမ္ေထာင္ဖက္အျဖစ္ေရြးခ်ယ္မိရင္ သူ႔မွာတင္ေနတဲ့ အေႂကြးကိုကိုယ္က လိုက္ဆပ္ေပးရပါေတာ့မယ္။

အိမ္ေထာင္ျပဳခါစ ထိုထိုအိမ္ေထာင္ဖက္ရဲ႕ အေႂကြးမ်ားကို လိုက္ဆပ္ေနရမည္ဆိုလွ်င္ စီးပြားေရးနလံထူဖို႔ရာ အေတာ္ခက္ခဲ့သြားပါလိမ့္မယ္။

၃။ အပိုစားမည့္သူပါလာသူ-

ထိုသူမ်ိဳးကို အိမ္ေထာင္ဖက္အျဖစ္ေရြးခ်ယ္ရင္လည္း ေရ႐ွည္မွာ အဆင္မေျပႏိုင္ပါဘူး။

စီးပြားေရးနယ္ပယ္မွာ ကုန္ေစ်းႏႈံေတြက အရမ္းႀကီးပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ကိုယ့္အိမ္ေထာင္ဘက္နဲ႔ အဆင္မေျပျပန္ရင္လည္း လူမႈေရးအေျခအေန မေကာင္းႏိုင္ပါဘူး၊ လူမႈေရးအေျခအေနမေကာင္းရင္ေတာ့ ထိုဒဏ္ကို

သည္းမခံႏိုင္ၾကေတာ့သည့္အဆံုး လင္မယားခန္းျပတ္စဲတာေတြပါ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။

ဒါမို႔ေၾကာင့္ အိမ္ေထာင္ျပဳမည္ဆိုလွ်င္ မိမိရဲ႕ အိမ္ေထာင္ဖက္မွာ “ကြာသံုးကြာ၊ခ်ာသံုးခ်ာ၊ပါသံုးပါ” ထဲတြင္ ပါမပါ သံုးသပ္ၿပီးေတာ့မွ ထို”ကြာ၊ခ်ာ၊ပါ”သံုးမ်ိဳးကို ေ႐ွာင္ၿပီးေတာ့

အိမ္ေထာင္ဖက္အျဖစ္ေရြးခ်ယ္ၾကဖို႔ ေ႐ွးပညာရိွမ်ားက အေလးအနက္ ၫႊန္ၾကားဆံုးမခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

မွတ္ခ်က္#အထက္ပါ စာစုသည္ ဘုရားေဟာေဒသနာမဟုတ္သည့္အတြက္ အခ်ိဳ႕သူေတြအတြက္ မွန္ခ်င္မွန္မယ္၊အခ်ိဳ႕သူေတြအတြက္ မွားေကာင္းမွားႏိုင္ပါတယ္။

ဒါေပသိ ေ႐ွးပညာရိွမ်ားအဆံုးအမေကာင္းျဖစ္သည့္အတြက္ ဗဟုသုတအလုိ႔ငွါ ေဖာ္ျပလိုက္ရျခင္းသာျဖစ္ပါတယ္။

Top
//mordoops.com/4/3018672