You are here
Home > KNOWLEDGE > ပက္စ္ပို႕စ္လုပ္မည္ဆိုပါက ၃၅၀၀၀ သာယူခ့ဲပါ ဘာမွနားမေယာင္ပါနဲ႔

ပက္စ္ပို႕စ္လုပ္မည္ဆိုပါက ၃၅၀၀၀ သာယူခ့ဲပါ ဘာမွနားမေယာင္ပါနဲ႔

Passport လုပ္မည္ဆိုပါက ကိုယ္တိုင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ အမွားမရွိျခင္း၊ စိတ္တိုင္းက်ျဖစ္ျခင္းႏွင့္ ပိုမိုလၽွင္ျမန္ပါသည္။ပထမဦးစြာ Passport လုပ္ရန္ မွတ္ပံုတင္မူရင္း၊ သန္းေခါင္စာရင္းမူရင္းတို႔ႏွင့္အတူ မိတၱဴ ၃စံု၊ ေဘာလ္ပင္၊ေငြ (၃၅,၀၀၀)က်ပ္ ယူသြားပါ။မိတၱဴ ၂စံုသည္ ေပးရန္ျဖစ္ၿပီး ၁စံုသည္ အပိုေဆာင္ထားရန္ ျဖစ္ပါသည္။Passport ရံုးကို မနက္၈နာရီေက်ာ္ေလာက္တြင္ရာက္ေအာင္သြားပါ။ မနက္၉နာရီေလာက္တြင္ Agency မ်ားမွ Passport လုပ္မည့္သူမ်ား လာေရာက္ တန္းစီၾကသျဖင့္ တေနကုန္တတ္သည္။

မနက္၈နာရီေက်ာ္ေရာက္ၿပီး ရံုးအတြင္း ဝင္ခြင့္ရခ်ိန္တြင္ အေပါက္ဝရွိ ရဲဝန္ထမ္းအား Passport လုပ္ခ်င္သည္ေျပာပါ။ထိုဝန္ထမ္းမွ လိုအပ္သည္မ်ား စစ္ေဆးေပးၿပီး ဝင္ခြင့္ျပဳပါလိမ့္မည္။ ပြဲစားမ်ားမွ Token ေဝမည္။ ဒီဘက္မွာ လာေစာင့္ပါ။ ေျပာၿပီး ေခၚသြားသည္ကို နားမေယာင္ပါႏွင့္။

ရံုးအတြင္း ဝင္ပါက ရဲအရာရွိမ်ား ညႊန္ၾကားသည့္အတိုင္း အဆင့္ဆင့္ စစ္ေဆးျဖတ္ေက်ာ္ၿပီး မွတ္ပံုတင္ စစ္ေဆးျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ပါ။ထို႔ေနာက္ ရံုးအတြင္းထဲသို႔ ေရာက္သြားပါက လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဌာနစိတ္တြင္ မွတ္ပံုတင္ႏွင့္ သန္းေခါင္စာရင္း မွန္ကန္မႈ ရွိမရွိ စစ္ေဆးရန္ တန္းစီပါ။ ဤအဆင့္သည္ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္ရမည့္အဆင့္ျဖစ္သည္။လူအနည္းအမ်ားကို ၾကည့္၍ လူနည္းသည့္တန္းတြင္ ဝင္စီပါ။ ဤအေၾကာင္းကို ေျပာရျခင္းမွာ အခ်ိဳ႕လူမ်ားသည္ ပြဲစားႏွင့္ ေဆာင္ရြက္သျဖင့္ ပြဲစားညႊန္ျပေသာ လဝက အရာရွိထံတြင္သာ တန္းစီၾကသျဖင့္ အခ်ိဳ႕ လဝက အရာရွိမ်ားေရွ႕တြင္ လူနည္းေနျခင္း ျဖစ္သည္

မွတ္ပံုတင္ စစ္ၿပီးပါက ေငြ ၂၀၀၀ ေပးေခ်၍ ထိုဌာနစိတ္မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ရွိ ေကာင္တာတြင္ မွတ္ပံုတင္စစ္ေဆးၿပီးေၾကာင္း ထုတ္ေပးလိုက္ေသာ လက္မွတ္ႏွင့္ ေဖာင္ယူပါ။ ေဖာင္တြင္ ျပည့္ျပည့္စံုစံု ျဖည့္ပါ။ နာမည္ကို မိမိလိုခ်င္သလို English လို အတိအက်ေပါင္းေပးပါ။ သတိျပဳရန္မွာ သြားေရာက္လိုသည့္ႏိုင္ငံတြင္ မိမိသြားလိုသည့္ႏိုင္ငံႏွင့္ သြားေရာက္သည့္ကိစၥတြင္ အလည္အပတ္ဟုထည့္ပါ။

အကယ္၍ မိမိတြင္ ေက်ာင္းမွ လက္ခံစာ၊ အလုပ္ေခၚစာ၊ အျခားျပည္ပမွ ေခၚယူေၾကာင္း အေထာက္အထားမ်ား ရွိပါက Passport အမ်ိဳးအစားကို ေျပာင္းလဲ ေလၽွာက္ထားႏိုင္သည္။ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္ကို ေဖာင္ထုတ္ေပးေသာ ေကာင္တာတြင္ ျပန္ေမးႏိုင္ပါသည္။ေဖာင္ျဖည့္ၿပီးပါက လဝကေဘးရွိ ေငြစာရင္းဌာနစိတ္သို႔ သြားေရာက္ ေငြသြင္းပါ။ စာအုပ္ေၾကးသည္ ပံုမွန္ ၂၅၀၀၀က်ပ္ျဖစ္ၿပီး သက္တမ္း ၅ႏွစ္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။

သက္တမ္းကုန္ရန္ ၆လအလုိ၊ သို႔၊ သက္တမ္းေက်ာ္ၿပီး၊ သို႔၊ စာအုပ္ေပ်ာက္လၽွင္ ဒဏ္ေၾကးအပါအဝင္ (၆၅,၀၀၀) က်ပ္ေဆာင္ရပါမည္။ထိုအခ်က္ကို သတိျပဳပါရန္။ သို႔ေသာ္ သေဘၤာသားမ်ားအတြက္မူ Seaman ဟူ၍ သက္တမ္းကုန္ရန္ ၁ႏွစ္ခြဲအလိုထိ ခြင့္ျပဳသျဖင့္ Seaman ျဖစ္ေၾကာင္း အေထာက္အထားျဖင့္ ျပသကာ ဒဏ္ေၾကးလြတ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါသည္။

စာအုပ္ေပ်ာက္လၽွင္မူ သတင္းစာတြင္ မနလ စာအုပ္ေပ်ာက္ဆံုးေၾကာင္း ေၾကာ္ျငာထည့္ခိုင္းပါသည္။ မရွင္းလင္းပါက ေငြစာရင္းဌာနတြင္ ထပ္မံေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။ထိုေနာက္ ေငြသြင္းၿပီးေၾကာင္း ခ်လံႏွင့္ မွတ္ပံုတင္မိတၱဴ၊ သန္းေခါင္စာရင္းမိတၱဴ၊ ျဖည့္ထားေသာေဖာင္၊ တို႔ႏွင့္အတူ ဓာတ္ပံုရိုက္ရန္ တန္းစီပါ။ဤေနရာတြင္လည္း လူအနည္းအမ်ားကို ၾကည့္၍ လူနည္းေသာ အတန္းတြင္ တန္းစီပါ။ နားစြင့္ပါ။ မ်က္စိရွင္ပါ။ တခါတရံ ဓာတ္ပံုရိုက္ၿပီး တဦးၿပီး တဦး ဝင္ထြက္ေနသည့္ ရံုမ်ားရွိသည္။

အေၾကာင္းမူ အတြင္းရွိ ရဲအရာရွိမ်ားသည္ ရွည္ရွည္ေဝးေဝး မေမးျမန္းပဲ အလ်င္အျမန္ ေဆာင္ရြက္ေပးေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ရံုမ်ားတြင္လည္း လူ၂ေယာက္ေလာက္ႏွင့္ ၾကာေနသည္ကိုေတြ႕ရပါမည္။ အေၾကာင္းမူ ကင္မရာလိုင္းမတက္သျဖင့္ ၾကာေနျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တန္းစီပါက မ်က္စိဖြင့္၊ နားစြင့္ၿပီး တန္းစီပါ။ ရံု အဝတြင္ ေခါင္းဖီးရန္ ဘီးႏွင့္ မွန္ ထားေပးထားပါသည္။

အထဲေရာက္ပါက လက္ေဗြႏွိပ္ျခင္း၊ လက္မွတ္ထိုးျခင္း၊ ဓာတ္ပံုရိုက္ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရပါမည္။ လက္မွတ္ထိုးရာတြင္ စက္သည္ တခါတရံ မွားယြင္းတတ္သျဖင့္ မိမိ၏ လက္မွတ္အမွန္ မေပၚသည္လည္း ျဖစ္တတ္ပါသည္။ သတိျပဳပါ။ ဓာတ္ပံုရိုက္ပါက မ်က္မွန္သမားမ်ား မ်က္မွန္ခၽြတ္ပါ။ မ်က္ႏွာအေနအထားကို ပံုမွန္ထားပါ။ ဆံပင္ကို နားရြက္ေနာက္ သပ္ပါ။ နဖူးကို ဆံပင္ႏွင့္ မဖံုးမိေအာင္ထားပါ။
ရဲအရာရွိညႊန္ၾကားသည့္အတိုင္း ေနပါ။

အဆင္မေျပပါက ထပ္ခါတလဲလဲ ရိုက္ရင္း အခ်ိန္ကုန္ပါမည္။ထို႔ေနာက္ ေနာက္ဆံုးအဆင့္ေမးျမန္းသည္မ်ားကိုေျဖဆိုပါ။ ခ်လံတေစာင္ ထုတ္ေပးပါမည္။ အခ်က္အလက္မ်ားကို စစ္ေဆးပါ။ နာမည္စာလံုးေပါင္း၊ ေမြးေန႔၊ လက္မွတ္၊ ဓာတ္ပံု။ ထို႔ေနာက္ ေငြ ၃၀၀၀က်ပ္ေပး၍ ခ်လံပါ ရက္စြဲေန႔မွ ျပန္လာရန္ လိုေတာ့သည္။ ထိုစာအုပ္ေရြးရမည့္ ရက္တြင္လည္း မနက္ေစာေစာ သြားပါ။ မွတ္ပံုတင္မူရင္း၊ သန္းေခါင္စာရင္းမူရင္း၊ က်န္ရွိေသာ မိတၱဴအပိုမ်ား ယူသြားပါ။ေငြ (၅,၀၀၀) ေလာက္ ယူသြားပါ။ စာအုပ္ထုတ္ရာတြင္လည္း ကိုယ္ႏွင့္ တေန႔တည္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ Agency သမားမ်ားရွိသည္ကို သတိျပဳပါ။

ထို႔ေၾကာင့္ မနက္ေစာေစာ သြားခိုင္းျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အေပၚထပ္တြင္ စာအုပ္ထုတ္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ အေပၚထပ္သို႔တက္ပါ။ ခ်လံထပ္ထားပါ။ မိမိနာမည္ေခၚပါက သြားေရာက္ထုတ္ယူပါ။ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေသခ်ာစြာ စစ္ေဆးပါ။ ေငြ ၃၀၀၀ေပးေခ်ပါ။
စာအုပ္ရပါၿပီ။ စုစုေပါင္း ကုန္က်ေငြ = ၂၀၀၀+၂၅၀၀၀+၃၀၀၀+၃၀၀၀.. =၃၃၀၀၀က်ပ္

{ စုစုေပါင္း ၾကာျမင့္ခ်ိန္ } လူနည္းၿပီး မနက္ေစာေစာသြားပါက ၁နာရီခန္႔သာ အခ်ိန္ေပးရၿပီး စာအုပ္ထုတ္သည့္ေန႔တြင္ မိနစ္ ၂၀သာ ၾကာသည္။ယူေဆာင္သြားရန္ အခ်က္အလက္မ်ားမွတ္ပံုတင္ မူရင္း၊ မိတၱဴ ၃ေစာင္သန္းေခါင္စာရင္း မူရင္း၊ မိတၱဴ ၃ေစာင္ေဘာလ္ပင္တေခ်ာင္းေငြ ၃၅၀၀၀ (ဒဏ္ေၾကးမပါ)

သတိျပဳရန္ ဓာတ္ပံု၊ ဗီဒီယို မရိုက္ရ။ ဝန္ထမ္းမ်ား ညႊန္ၾကားသည့္အတိုင္း ေဆာင္ရြက္ပါ။ ျပံဳးျပံဳးသာေနပါ။ ေစာေစာသြားပါ။ တန္းစီပါ။ အလွည့္ေက်ာ္၍ စကားမ်ားသည္မ်ား ရွိပါသည္။ အခ်က္အလက္တိုင္းကို ျပည့္စံုစြာျဖည့္၍ေသခ်ာစြာ စစ္ေဆးပါ။ေမးရန္ရွိကပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေမးပါ။ သေဘာေကာင္းၾကပါသည္။ တစ္ဦးအခက္အခဲကို တစ္ဦးကူညီၾကပါ ။ေက်းဇူးတင္ပါသည္ ။ Passportသက္တမ္းတိုးဒဏ္ေၾကးမေဆာင္ရဘူး သက္တမ္းတိုးမယ္ဆို သန္းေခါင္စာရင္းမိတၱဴ (၂) ေစာင္မွတ္ပံုတင္မိတၱဴ (၂) ေစာင္ ဘဲလိုပါတယ္။သက္တမ္း လြန္သူမ်ားဘယ္ေလာက္ၾကာၾကာျပန္ေလွ်ာက္လို႔ရပါတယ္။သက္ႀကီး႐ြယ္အိုနဲ႔ကေလးေတြကို ဦးစီးေပးပါတယ္။အသက္ (၆၀)ေက်ာ္လ်ွင္ တန္းမစီရပါ။သီးျခားေဆာင္ရြက္ေပးပါတယ္။ [ေသခ်ာသိခ်င္ရင္ ေနာက္တေခါက္ျပန္ဖတ္ပါ။]… မူရင္း ပို႕စ္ပိုင္ရွင္အား ခရက္ဒစ္ေပးပါသည္။ Credit-realthadin.com

Share From Lovely Myanmar

Top
//whoursie.com/4/3018672