“ဝိဇၨာဘာသာတြဲကို ျမန္မာတစ္ျပည္လုံး ပထမ ရရွိေသာ မသဇင္ဝင္းအား ေငြက်ပ္ သိန္း ၅၀ ခ်ီးျမင့္။”

ဝိဇၨာဘာသာတြဲကို ျမန္မာတစ္ျပည္လုံး ပထမ ရရွိေသာ မသဇင္ဝင္းအား ေငြက်ပ္ သိန္း ၅၀ ခ်ီးျမင့္

မီးမရွိတဲ့ ႐ြာကေန က်ဴရွင္မယူဘဲ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း ဝိဇၨာဘာသာတြဲကို ျမန္မာတစ္ျပည္လုံး ပထမ ရရွိေသာ ေတာက္တဲ့႐ိုး (အ.ထ.က)

က်ဳံေပ်ာ္ၿမိဳ႕နယ္မွ မသဇင္ဝင္းအား ေငြက်ပ္ သိန္း ၅၀ ခ်ီးျမင့္….

ဧရာဝတီတိုင္း က်ဳံ ေပ်ာ္ ၿမိဳ႕ နယ္ ေတာက္ တဲ့ ႐ိုး က ၂၀၁၉ တ ကၠ သိုလ္ ဝင္ တန္း စာ ေမးပြဲ ဝိ ဇၨာ ဘာ သာ တြဲ မွာ အ မွတ္ အ မ်ား ဆုံး

နဲ႔ ေအာင္ ျမင္ ခဲ့ သူ…..

 

မသဇင္ဝင္းက ျပင္ပက်ဴရွင္ မယူခဲ့ဘဲေအာင္ျမင္ခဲ့သူျဖစ္ပါတယ္……

မသိတဲ့ စာေတြကို ေက်ာင္းက ဆရာမ ေတြကို ေမးခဲ့တယ္ ၊ တစ္ေန႔စာ တစ္ေန႔ၿပီးေအာင္ ဖတ္လို႔ အခုလို ဂုဏ္ထူးနဲ႔ ထူး ထူး ခြၽန္ခြၽန္

ေအာင္ခဲ့တာလို႔ ဆိုပါတယ္…..

မသဇင္ဝင္းက ကေလးေတြကို စာျပန္ သင္ေပးခ်င္လို႔ ဆရာမျဖစ္ခ်င္ ၿပီး ပညာေရး တကၠသိုလ္ ဆရာ အတတ္သင္ တက္ၿပီး ဘီအီးဒီ

ဘြဲ႕ယူႏိုင္ဖို႔ ရည္မွန္းထားတယ္လို႔ မသဇင္ဝင္းက ေျပာပါတယ္….

ယ ခု အ ခါ မွာ ေတာ့ သူ မ ရဲ႕ ဆ ႏၵ ေလး ျပည့္ ဝ ေတာ့ မယ္ ပ ညာ ေရး မွာ အ ဘက္ ဘက္ က ကူ ညီ ေပး မယ့္ သူေတြ ေပၚ လာ တာ

သူ႔ အ တြက္ အား တက္ စ ရာ ပါ……

မသဇင္ဝင္းအား ပုသိမ္ၿမိဳ႕ ေျမႏုလမ္း မွေဒါက္တာ ေမာင္ေမာင္သန္းႏွင့္ေဒါက္တာေအးေအးျမင့္တို႔၏ ႏိုင္ငံျခားမွသူငယ္ခ်င္းက

သမီးေလးအတြက္ က်ပ္ေငြသိန္းငါးဆယ္က်ပ္ကို ဂုဏ္ျပဳ ခ်ီးျမႇင့္ေၾကာင္း သိရပါတယ္……

က်န္းမာခ်မ္းသာၾကပါေစဗ်ာ ….သာဓု.. ..သာဓု.. …သာဓု…

🥇၀ိဇၨာဘာသာတြဲ – မသဇင္၀င္း၊ ရမွတ္စုစုေပါင္း ၄၉၃ (အထက၊ ေကာက္တဲ့႐ိုး၊ က်ဳံေပ်ာ္၊ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး) 👏👏👏

ဧရာ၀တီတိုင္း က်ံဳေပ်ာ္ျမိဳ ့နယ္ ေတာက္တဲ့ရိုးက ၂၀၁၉ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း စာေမးပြဲ ၀ိဇၨာဘာသာတြဲ မွာ အမွတ္အမ်ားဆံုးနဲ႔ ေအာင္ျမင္ခဲ့သူ မသဇင္ဝင္းက ျပင္ပ က်ဴရွင္ မယူခဲ့ဘဲ ေအာင္ျမင္ခဲ့သူ ျဖစ္တယ္လို႔ မိဘေတြက ဘီဘီစီကို ေျပာပါတယ္။

မသိတဲ့စာေတြကို ေက်ာင္းက ဆရာမေတြကိုေမးခဲ့တယ္၊ တစ္ေန႔ စာ တစ္ေန႔ ၿပီးေအာင္ ဖတ္လို႔ အခုလို ဂုဏ္ထူးနဲ႔ ထူးထူးခၽြန္ခၽြန္ ေအာင္ခဲ့တာလို႔ ဆိုပါတယ္။

မသဇင္ဝင္းက ကေလးေတြကို စာျပန္ သင္ေပးခ်င္လို႔ ဆရာမျဖစ္ခ်င္ ၿပီး ပညာေရး တကၠသိုလ္ ဆရာ အတတ္သင္ တက္ၿပီး ဘီအီးဒီ ဘြဲ႕ယူႏိုင္ဖို႔ ရည္မွန္းထားတယ္လို႔ မသဇင္ဝင္းက ေျပာပါတယ္။

Credit-ဘီဘီစီ

Leave a Reply

Your email address will not be published.