တစ္ပတ္စာေဗဒင္ – နာမကၡရအထူးေဟာစာတမ္း . . 9.9.2019 မွ 15.9.2019 အထိ

တစ္ပတ္စာနာမကၡရအထူးေဟာစာတမ္း . . 9.9.2019 မွ 15.9.2019 အထိ

(အ၊အာ၊ဣ၊အိ၊အီ၊ဥ၊ဥဴ၊ဧ၊ၾသ) စသည့္ ”အ” အသံထြက္ႏွင့္စတင္မွည့္ေခၚထားေသာအမည္ပိုင္ရွင္မ်ား

ဒီကာလအတြင္း အလုပ္၂ခုထက္မနည္း လုပ္ေနရတတ္ပါတယ္။အသင္းအဖြ႔ဲအစည္းေတြမွာ အဖြဲ႔၀င္ထား သူဆိုရင္ေတာ့ေငြစိုက္ထုတ္မႈရင္းႏွီးျမဳပ္နွံမႈေတြမ်ားမည္။ ဆက္သြယ္ေရးကိစၥ၊အေရာင္းအ၀ယ္ကိစၥ၊လက္မွတ္ထုိးခင္းကိစၥေတြကေနငြ၀င္လာလိမ့္မည္။

ကိုယ္ပုိင္ေက်ာင္းမွသင္ၾကားေရးဆရာမ်ားေငြ၀င္တတ္ပါတယ္။ စီးပြားရးနဲ႔ပက္သက္ရင္အေလးသာအဆင္ေျပမႈေတြမ်ားပါတယ္။ အမ်ားအားျဖင့္က်န္းမာေရးေကာင္းေနမည္။စး၊ေခါင္းကိုက္၊၀မ္းပ်က္ဆုိတာမ်ိဳးေလာက္ေတာ့ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ပညာေရးမွာလဲဟိုစပ္စပ္၊ဒီစပ္စပ္လုပ္မႈေၾကာင့္ ဘယ္ဟာမွေပါက္ေပါက္ေျမာက္ေျမာက္မတတ္တာမ်ိဳးႀကံဳရတတ္ပါတယ္။

အခ်စ္ေရးမွာေတာ့မိမိႏွလံုးသားႏိုးထ လာခ်ိန္ပါပဲ။ မမွီတဲ့ပန္းကိုခူးခ်င္တယ္..ဂုဏ္မတူသူကိုခ်စ္မိေနတတ္ပါတယ္။အိမ္ေထာင္ေရးမွာေတာ့ မုန္တိုင္းဆဲ ခ်ိန္လို႔ပဲေျပာရပါလိမ့္မယ္။ အဆင္မေျပတာေတြ၊နားလည္မႈလြဲတာေတြျပန္ေျပလည္မႈအထူးရလာလိမ့္မယ္။

အလုပ္ခြင္ထဲပ်ာ္ေပ်ာ္ေနတတ္သူေတြ၊ တစ္ပါးသူကိုကူညီတတ္သသူေတြက ပိုမိုအဆင္ေျပတတ္ပါတယ္။ စီးပြားသစ္အစပ်ိဳးခ်င္တာေတြ၊ ဆိုင္းဘုတ္တင္ခ်င္တာေတြကိုဒီတစ္ပတ္အတြင္းေကာင္းတဲ့ရက္ေလးမွာလုပ္ေဆာင္ေစ ခ်င္ပါတယ္။

ယၾတာ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူကို တတ္ႏိုင္သေလာက္ ဆး၀ါးလွဴဒါန္းလုိက္ပါ။

(က၊ခ၊ဂ၊ဃ၊င) င့္စတင္မွည့္ေခၚထားတဲ့ အမည္ပိုင္ရွင္မ်ား

မိမိတတ္သိထားတဲ့ပညာနဲ႔ရင္းနွီးၿပီးလုပ္ကိုင္သူမ်ားအာင္ျမင္လြယ္တဲ့ကာလပါပဲ။လုပ္ငန္းသစ္မ်ားစတင္ကာင္းတဲ့ကာလလဲျဖစ္ပါတယ္။ အရင္ႀကံဳခဲ့ဖူးတဲ့ ဆရာသမားေဟာင္းေတြ၊အလုပ္ရွင္ေဟာင္းေတြက လာေရာက္ေခၚတာမ်ိဳး၊သူတုိ႔ဆီမွာလုပ္ဖုိ႔ကမ္းလွမ္းတာမ်ိဳးႀကံဳရတတ္ပါတယ္။

မိသားစု၀ိုင္းလုပ္တဲ့စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြကတာ့အလုပ္ပါးေနတတ္ပါတယ္။မိသားစု၀င္ေငြနည္းသြားတတ္တာေပါ့ဗ်ာ။ ဆုိင္ေဆာက္၊အိမ္ေဆာက္ေနသူမ်ားထင္ထားသည္ထက္ပိုမိုကုန္ေနမဲ့ကာလပါပဲ။ငြျပန္မေပၚတာမ်ိဳးျဖစ္တတ္တာေၾကာင့္ငြတိုးနဲ႔လုပ္သူမ်ားအတုိး တတ္လာပါလိမ့္မယ္။

ကုမၸဏီ၀န္ထမ္းမ်ားဆို သည္းခံပါ။ မာနကိုထိပါးေစာ္ကားသူေတြကို လက္တုန္႔ျပန္မႈေၾကာင့္ ရန္ပြဲႀကီးႀကီးေတြျဖစ္တတ္လုိ႔ပါပဲ။ပညာေရးမွာေတာ့ တစ္ကိုယ္တည္းႀကိတ္ၿပီးႀကိဳးစားတာပိုေကာင္းပါတယ္။ လူ အမ်ားနဲ႔စုက်က္ေလစာက်က္ရခက္ေလပါပဲ။ အခ်စ္ေရးမွာေတာ့ အခ်စ္ေရးထက္ ၀မ္းေရးကခက္ခဲေနတာေၾကာင့္ခ်စ္သူကိုဂရုမစိုက္သလုိျဖစ္ေနတတ္ပါတယ္။

က်န္းမာေရးကေတာ့ ပံုမွန္ထက္ပိုေကာင္းပါလိမ့္မယ္။ရေတာ့မ်ား မ်ားေသာက္ေပးသင့္တဲ့ကာလပါ။ အိမ္ေထာင္ေရးမွာ ဆန္႔က်င္ဘက္ေတြမ်ားၿပီးဒါသျဖစ္စရာေတြမ်ားေနမယ္။

ယၾတာ ဘုရားရွင္အားေရသန္႔ (သို႔) ဖ်ာ္ရည္တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးကပ္ေပးပါ။

(စ၊ဆ၊ဇ၊ဈ၊ည)ႏွင့္ စတင္မွည္ေခၚထားေသာအမည္ပုိင္ရွင္မ်ား

မိမိ၀ါသနာပါရာအလုပ္ကိုေပ်ာ္ရႊင္စြာလုပ္ကိုင္ႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။ ပံုမွန္ထက္၀င္ေငြတုိးလာပါလိမ့္မယ္။ အလွအပႏွင့္ဆိုင္ေသာအလုပ္၊အႏုပညာနဲ႔ႏြယ္ေသာအလုပ္မ်ား၊ယာဥ္ကားအလုပ္မ်ားအက်ိဳးေပးပါတယ္။ အက်ိဳးဆာင္အလုပ္မ်ား၊ပြဲစားအလုပ္မ်ား ပြဲျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။

အၾကံေပးလုပ္ငန္းမ်ား၊ အတတ္ပညာမ်ားေက်ာင္းမ်ားအဆင္ေျပႏုိင္တဲ့ကာလပါပဲ။ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ဥာဏ္ႀကီးႀကီးနဲ႔သခ်ာလုပ္ကိုင္ေပးမႈေၾကာင့္အဆင္ေျပမႈေတြအထူးႀကံဳရတတ္ပါတယ္။ငယ္ရြယ္သူမ်ားအခ်စ္ေရးကံေကာင္းေနတတ္ေပမဲ့
ကေလးစိတ္လိုျဖစ္ေနတဲ့ ခ်စ္သူၾကာင့္စိတ္ညစ္ရတတ္ပါတယ္။

မိမိအေပၚေလးေလးနက္နက္မရွိသလိုခံစားရလိမ့္မည္။ က်န္းမာေရးကေတာ့ ဆီးခ်ဳပ္၊၀မ္းခ်ဳပ္ျဖစ္လြယ္ပါတယ္။ အေညာင္းထုိင္သူမ်ား ၀မ္းမွန္ေဆးေလးစားသင့္ပါတယ္။မိမိလိုခ်င္တဲ့စက္ကားေတြ ကို၀ယ္ယူခ်င္တယ္ဆုိရင္ေတာ့ဒီကာလမွာ၀ယ္လုိ႔သင့္ပါတယ္။

အိမ္ေထာင္ေရးမွာေတာ့ အိမ္ေထာင္ဘက္ရ့ဲ ပညာပမႈ၊ဆရာလုပ္မႈႏွင့္နားညီးဒဏ္ကိုခံရလိမ့္မယ္။ မိမိကိုခ်စ္ေပမဲ့ ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈေတြေၾကာင့္စိတ္ပိုညစ္ရမည္။ပညာေရး အတြက္ႀကိဳးစားထားသမွ်အရာထင္မည္။ အႏုပညာနဲ႔ဆက္စပ္ေသာ ပညာမ်ား
သင္ယူေလ့လာျဖစ္ေနလိမ့္မည္။

ယၾတာ နီးစပ္ရာဘုရားေစတီမွာ ဆီမီးသက္ေစ့လွဴေပးပါ။

(ယ၊ရ၊လ၊၀၊ဠ)ႏွင့္စတင္မွည့္ေခၚထားေသာ အမည္ပိုင္ရွင္မ်ား

ကံေကာင္းျခင္း၊အဆင္ေျပျခင္းေတြ၊အစုအေ၀းႏွင့္ေရာက္လာတတ္ပါတယ္။နည္းမ်ိဳးစံုေသာအလုပ္ေတြကနေငြ၀င္လိမ့္မယ္။ အလုပ္နွစ္မ်ိဳး၊သံုးမ်ိဳးလုပ္သူဆိုငြပို၀င္တာေပါ့ဗ်ာ။သူတစ္ပါးေတြကိုလဲ မိမိတတ္ႏို္င္သလာက္အကူအညီေပးေနရတတ္ပါတယ္။ လုပ္ငန္းခြင္မွာျဖစ္ေစ၊မိသားစုအသိုင္းအ၀ိုင္းမွာျဖစ္ေစ အမ်ားရဲ့အား က်ျခင္းကိုခံရတတ္ပါတယ္။

ေငြလြဲလုပ္ငန္းမ်ားအဆင္ေျပတတ္ပါတယ္။ စာေပစတင္ျဖန္႔ခ်ီမယ္ဆုိရင္ ဒီအပတ္မွာဆာင္ရြက္သင့္ပါတယ္။စ်းဆုိင္မ်ားေရာင္းပန္း ၀ယ္ပန္းပြင့္ေနခ်ိန္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ရစရာရွိတဲ့ေငြေတြရလြယ္ေနတာေတြ႔ရပါတယ္။ လုပ္ငန္းခြင္မွာ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေတြနဲ႔တတ္ညီလက္ညီလုပ္ကိုင္လို႔အဆင္ေျပေနတတ္ပါတယ္။

ေနအိမ္အသစ္၀ယ္သည္ျဖစ္ေစ၊ေနအိမ္အေဟာင္းျပဳျပင္သည္ျဖစ္ေစေဆာင္ရြက္ႏုိင္ပါတယ္။က်န္းမာေရးကတာ့အသြားအလာမ်ားမႈေၾကာင့္ညာင္းညာကိုက္ခဲတတ္ပါတယ္။မတည့္တဲ့အစားေတြကို စားမိေနတတ္ပါ တယ္။ အၿပိဳင္ခ်စ္သူေပၚတတ္တဲ့အတြက္ဆင္ျခင္သံုးသပ္ၿပီးဆံုးျဖတ္ပါ။ အိမ္ေထာင္ေရး အဘက္ဘက္က ကံ
ကာင္းေနခ်ိန္လို႔ပဲေျပာရပါလိမ့္မယ္။ ပညာေရးမွာေတာ့လိုအပ္တဲ့ပညာေရးအေထာက္အကူပစၥည္းေတြရမည္။

ယၾတာ ကေလးေတြကိုစာေရးကိရိယာေတြလွဴေပးပါ။

(ပ၊ဖ၊ဗ၊ဘ၊မ) င့္စတင္မွည့္ေခၚထားေသာ အမည္ပိုင္ရွင္မ်ား

အေျပာင္းအလဲလုပ္တာအဆင္ေျပလိမ့္မယ္။လမ္းေဟာင္းအတိုင္းလုိ္က္ရင္သိသိသာသာတုိးတတ္ဖုိ႔မ လြယ္ပါဘူး။ အဆက္အသြယ္နည္းသူေတြ၊ေၾကျငာအားမရွိသူေတြကေတာ့ ဒီအပတ္က အလုပ္ေတြအလြန္ပါးသြား တတ္ပါတယ္။ၾကျငာပါ။
promotion လုပ္ျခင္းေတြကိုလဲ ဦးစားေပးလုိက္ပါ။

နည္းပညာနွင့္ႏြယ္ေသာအလုပ္မ်ားပိုမိုအဆင္ေျပထိေရာက္ပါလိမ့္မယ္။ မိတ္ေဆြသစ္ေတြေတာ့ရလာလိမ့္မယ္။မိမိအတြက္အက်ိဳးျဖစ္ေစမဲ့မိတ္ေဆြတြျဖစ္တတ္ပါတယ္။ အမ်ားအက်ိဳးျပဳေတြပိုလုပ္ေလ၊အဆင္ေျပတိုးတတ္ေလပါပဲ။နက္နဲခက္ခဲေသာ ဒႆနေတြ ၊အဘိဓမၼာဆန္ဆန္အေတြးေတြတြးမိေနတတ္ပါတယ္။ က်န္းမာေရးကေတာ့ အေကာင္းအဆိုးမွ်ေနတတ္ပါ တယ္။

မ်က္နွာမွာ၀က္ျခံထြက္တာမ်ိဳး။ အမည္းစက္ေပၚတာမ်ိဳးေတြျဖစ္တတ္ပါတယ္။ အခ်စ္ေရးမွာေတာ့လမ္းခြဲ သြားတဲ့ခ်စ္သူကိုပန္လည္တမ္းတေနမိတတ္ပါတယ္။တစ္ကိုယ္တည္းေနတာပိုမိုေကာင္းတဲ့ကာလပါပဲ။ အိမ္ထာင္ေရးမွာေတာ့စား၀တ္ေနေရးအတြက္လုံးခ်ာလည္လိုက္ေနတာေၾကာင့္အိမ္ေထာင္ဘက္ကိုဂရုမစိုက္နို္င္ျဖစ္ ရပါလိမ့္မယ္။ပညာေရးမွာေတာ့ေကာင္းစြာတိုးတတ္ႏိုင္ပါတယ္။နက္နဲတဲ့ပညာေတြသင္ခြင့္ရလိမ့္မယ္။

ယၾတာ နီးစပ္တဲ့မိတ္ေဆြေတြကို လက္ဖက္ရည္တစ္၀ိုင္းေလာက္တိုက္လုိက္ပါ။

(သ၊ဟ)ႏွင့္ စတင္မွည့္ေခၚထားေသာ အမည္ပိုင္ရွင္မ်ား

လူမႈေရးအသင္းအဖြ႔ဲမ်ားအတြက္ အလုပ္ရႈပ္ေနတတ္ပါတယ္။လူမႈေရးကိစၥေတြေၾကာင့္ပဲအလုပ္ပ်က္၊ အကိုင္ ပ်က္ျဖစ္ရတတ္ပါတယ္။တပည့္ေဟာင္း၊မိမိကူညီဖူးသူေတြက လာေရာက္ဂါရ၀ျပဳတာမ်ိဳးႀကံဳရတတ္ပါတယ္။ မိတ္ဟာင္းေဆြေဟာင္းေတြနဲ႔ဆံုရတတ္ပါတယ္။ အလုပ္နဲ႔ပက္သက္ၿပီးေတာ့လဲ အသစ္မစသင့္ပါဘူး။

လုပ္ငန္းဟာင္းကိုပဲတိုးတတ္ေအာင္လုပ္ေစခ်င္ပါတယ္။စပ္တူအလုပ္ရွယ္ယာအလုပ္မ်ားအထူးအက်ိဳးေပးႏုိင္ပါတယ္။တကိုယ္တည္းမစြန္႔စားသင့္တဲ့ကာလလို႔ပဲျမင္ပါတယ္။အခ်စ္ေရးမွာေတာ့ ခ်စ္သူရဲ့ ပူဆာမႈေၾကာင့္ငြကုန္၊အခ်ိန္ ကုန္ရတတ္ပါတယ္။ ခ်စ္သူမရွိေသးသူမ်ားကေတာ့ခ်စ္သူသစ္ရလြယ္တဲ့ကာလပါပဲ။

က်န္းမာေရးကေတာ့ အညံ့ အဆုိးမ်ားေနတတ္ပါတယ္။ လူငယ္မ်ားအင္အားကုန္ခမ္းေမာပန္းလြယ္ပါတယ္။ လူႀကီးမ်ားလျဖတ္တတ္ပါ တယ္။ အေအးမခံပါနဲ႔။အိမ္ေထာင္ေရးမွာေတာ့ သာယာေပ်ာ္ရႊင္စရာေတြမ်ားပါလိမ့္မယ္။စ္ဖက္ေဆြမ်ိဳးေတြဆီကအေထာက္အပံ့မ်ဳိးလြယ္ပါတယ္။

လူမ်ိဳးျခားနဲ႔တြဲဖက္လုပ္ကိုင္ရတဲ့အလုပ္ေတြအဆင္ေျပတတ္ပါတယ္။ႏိုင္ငံျခားရာက္ေနတဲ့သားသမီးေတြထံကငြရတတ္ပါတယ္။ ပညာေရးကေတာ့ေက်ာင္းစာအားနည္းေနတတ္တယ္။

ယၾတာ မိမိထက္အသက္ဂုဏ္၀ါႀကီးသူကို အားေဆးတစ္ကဒ္၀ယ္လွဴလုိက္ပါ။

(တ၊ထ၊ဒ၊ဓ၊န၊ဌ) င့္ စတင္မွည့္ေခၚထားေသာ အမည္ပိုင္ရွင္မ်ား

မိမိရတဲ့ ၀င္ေငြကိုက်နပ္အားရမႈေတြရွိပါလိမ့္မယ္။ ဒီအပတ္ထဲ အရာရာကိုအးေဆးတည္ၿငိမ္စြာနဲ႔ျဖတ္ သန္းႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။ အလုပ္ေလွ်ာက္လို႔လြယ္တဲ့ကာလပါပဲ။အလုပ္သစ္ေလွ်ာက္ခ်င္သူမ်ား CV တင္ထားသင့္တဲ့ ကာလပါပဲ။အလုပ္ေတြကိုလာဘတႀကီးမလုပ္ဘဲေျဖးေျဖးမွန္မွန္လုပ္ေနသူမ်ားပိုမိုတိုးတတ္ပါလိမ့္မယ္။

အားက စားႏွင့္ႏြယ္ေသာအလုပ္မ်ား၊စိတ္ကူးစိတ္သန္းကိုဦးစားေပးလုပ္ရတဲ့အလုပ္မ်ား ပိုမို၀င္ေငြေကာင္းတတ္ပါတယ္။
ငြေခ်းငွားျခင္းမ်ားအထူးေရွာင္ပါလိမ့္မယ္။စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ရမဲ့ကိစၥမွန္သမွ်ေသခ်ာစစ္ေဆးပါ။ စာခ်ဳပ္အတု ၊ပိုင္ဆိုင္မႈအတုေတြျဖစ္ေနတတ္ပါတယ္။ေပၚပင္အလုပ္မ်ား၊တစ္ပြဲတုိးရႏုိင္တဲ့အလုပ္မ်ား မလုပ္ေစခ်င္ပါဘူး။

အထူးသျဖင့္လာင္းကစားအလုပ္ေတြကိုလဲရွာင္သင့္ပါတယ္။အခ်စ္ေရးမွာ မိမိကိုယ္တုိင္ကခ်စ္သူအေပၚႏွစ္ႏွစ္ကာကာ မခ်စ္မိသလိုခံစားရတတ္ပါတယ္။ နားလည္ေအာင္ေျပာရရင္ခ်စ္သူအေပၚစိတ္ပါ၀င္စားမႈေတြေလ်ာ့ေနတယ္ေပါ့ဗ် ။ က်န္းမာေရးကေတာ့ အဆိုးေတာ့မရွိဘူး။ရခ်ိဳးမွားတတ္ပါတယ္။

အိမ္ေထာင္ေရးမွာေတာ့ အစားအေသာက္နဲ႔ ပက္သက္ၿပီးလင္မယားခ်င္းစကားမ်ားရတတ္ပါတယ္။ ပညာေရးကေတာ့ ထာက္ပံ့မဲ့ကူညီမဲ့သူမ်ားပါလိမ့္မယ္။

ယၾတာ ထီးျဖဴ၅လက္ဘုရားကပ္လွဴေပးပါ။

၇ရက္သားသမီးမ်ားအားလံုးေကာင္းက်ိဳးလိုအင္ဆႏၵေတြျပည့္၀ၾကပါေစ။

ၿငိမ္းေအးလူ ေဗဒင္သုေတသီ ( D Nae Khit Media )