You are here
Home > Horoscope > ဆရာဇင္ေယာ္နီ၏ (Sep 25 မွ Oct 1 ထိ) တစ္ပတ္စာ မေနာမယေဟာစာတမ္း

ဆရာဇင္ေယာ္နီ၏ (Sep 25 မွ Oct 1 ထိ) တစ္ပတ္စာ မေနာမယေဟာစာတမ္း

မိတ္ေဆြတို႔ ခ်ိန္ဆႏိုင္ရန္ တစ္ပတ္စာ မေနာမယ ေဟာစာတမ္း

စက္တင္ဘာလ ၂၅ ရက္ေန႔မွ ေအာက္တိုဘာလ ၁ ရက္ေန႔ အထိ

ကံ ဉာဏ္ ဝီရိယ သုံးခ်က္လုံး အားေကာင္းေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေတာ္ မူႏိုင္ၾကပါေစေသာ္ …

ဇင္ေယာ္နီ

တနဂၤေႏြ

တနလၤာ

အဂၤါါ

ဗုဒၶဟူး

ၾကာသပေတး

ေသာၾကာ

စေန

Credit : manawmayajournal

Top
//kiksajex.com/4/3018672