You are here
Home > Horoscope > .၇ ရက္သားသမီးမ်ား၏ တစ္ပတ္တာ ကံၾကမၼာအဆိုးအေကာင္းမ်ား

.၇ ရက္သားသမီးမ်ား၏ တစ္ပတ္တာ ကံၾကမၼာအဆိုးအေကာင္းမ်ား

တစ္ပတ္တာ သင့္ကံၾကမၼာ(၂၆.၉.၂၀၁၉ မွ ၂.၁၀.၂၀၁၉ အထိ)

တနဂၤ​ေႏြ

စီးပြားအသစ္၊ လုပ္ငန္းအသစ္လုပ္ကိုင္ရန္အတြက္ စိတ္ဆႏၵေစာစြာျဖင့္ ဆုံး ျဖတ္ခ်က္မခ်မိပါေစႏွင့္။ သူတစ္ပါး၏ စာခ်ဳပ္စာတမ္းဆိုင္ရာကိစၥမ်ားတြင္ အာမခံျခင္း၊ လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းမ်ား မျပဳသင့္ပါ။ အမ်ားႏွင့္ ပူးတြဲလုပ္ကိုင္ထားပါေသာ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ သေဘာထားတိုက္ဆိုင္မႈမရွိျဖစ္ၿပီး ကြဲကြာမႈျဖစ္ေစရတတ္ပါသည္။

မိဘမ်ားထံမွ ေငြေၾကးႏွင့္ အေထာက္အပံ့မ်ားစြာ ရရွိေစတတ္ပါသည္။ ဘာသာ၊ သာသ နာအက်ိဳး သယ္ပိုးေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား မ်ားျပားစြာ ျပဳလုပ္သင့္ပါသည္။ ေျခေထာက္ေအာက္ ပိုင္းတြင္ အေၾကာႏွင့္ဆိုင္ေသာေဝဒနာမ်ား ခံစားရတတ္ပါသည္။ အခ်စ္ေရးကိစၥအတြက္ မစဥ္းစားဘဲ မေနႏိုင္လၽွင္၊ အျငင္းပြားဆဲ အေျခမခိုင္ေသာျဖစ္ရပ္မ်ားအတြက္ ေမ့ပစ္ႏိုင္ ေအာင္ ႀကိဳးစားေပးလိုက္ပါ။
ယၾတာ။ ။ အိမ္ကဘုရားတြင္ ]အုန္းႏို႔ေခါက္ဆြဲ} ကပ္လႉေပးပါ။

တနလၤာ

ေပၚပင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အက်ိဳးေပးကံေကာင္းေစရတတ္ပါသည္။ ဆရာသမားမ်ား၊ မိတ္ေဆြမ်ားမွ ေလးစားယုံၾကည္စြာျဖင့္ အတိုင္ပင္ခံရပါလိမ့္ မည္။ အိမ္တြင္းသုံးပစၥည္းေကာင္း၊ အသစ္အဆန္းမ်ား ဝင္လာပါလိမ့္မည္။ ခရီးယာယီ ထြက္ရန္ရွိခဲ့ပါက အဆင္ေျပကံေကာင္းေစတတ္ပါသည္။

ဆန္႔က်င္ဘက္လိင္မ်ားႏွင့္ မိတ္သစ္ေဆြသစ္ ရင္းႏွီးခင္မင္ခြင့္ ရရွိပါလိမ့္မည္။ အမ်ားႏွင့္ဆက္ဆံရာတြင္ မိမိမွ အနစ္ နာခံ၍ အေလ်ာ့ေပးရျခင္းမ်ား ရွိေနပါလိမ့္မည္။ ေမ့ေလ်ာ့မႈျဖစ္ေစတတ္ပါသျဖင့္ သတိျပဳ ပါ။ အခ်စ္ေရးတြင္ ခ်စ္သူ၏ ႏႈတ္ကတိစကားအလြယ္ကို ယုံမိပါလၽွင္ အဟုတ္မရွိ တရား ႏြယ္ေစေသာ ခ်စ္သူေပးသည့္ခံစားခ်က္ အေတြ႕အႀကဳံအသစ္ကို ခံစားခြင့္ႀကဳံရပါလိမ့္မည္။
ယၾတာ ။ ။ မိတ္ေဆြတစ္ဦးအား ]နံျပားေထာပတ္သုတ္} တစ္ပြဲ ဒါနျပဳေပးပါ။

အဂၤါ

အတိုက္အခံျပဳယွဥ္ၿပိဳင္ရေသာကိစၥမ်ားတြင္ စိတ္ရွိသေလာက္ ကိုယ္မပါႏိုင္ ပါဘဲ ရွိေနရပါလိမ့္မည္။ ေႂကြးၿမီျပႆနာကိစၥ အနည္းငယ္႐ႈပ္ေထြးမႈရွိႏိုင္ ပါသည္။ ႐ုတ္တရက္ ထိတ္လန္႔စရာကိစၥမ်ား ျဖစ္ေပၚေစရတတ္ပါသည္။ အစားအ ေသာက္မ်ားတြင္ မတည့္ေသာအစားအစာမ်ား ေရာေထြး၍ စားေသာက္မိတတ္သည္။

အထက္လူႀကီးပိုင္းမွ မိမိအေပၚ ႏိုင္လိုမင္းထက္ျပဳမူေနၾကျခင္းအား ခံရခက္ခဲမႈျဖစ္ေနရ ပါလိမ့္မည္။ ခရီးေဝးသြားရန္မသင့္ေသးပါ။ ေျခေထာက္တြင္ မေတာ္တဆထိခိုက္မႈျဖစ္ေစ တတ္ပါသည္။ အခ်စ္ေရးတြင္ ေကြကြင္းရက္၊ မဖန္ေစဖို႔အတြက္ လိုအပ္လာခဲ့ပါလၽွင္၊ ေျဖရွင္းခ်က္မွန္ေအာင္ ႀကိဳးစားႏိုင္ဖို႔ လိုအပ္ပါလိမ့္မည္။
ယၾတာ ။ ။ ေမြးေန႔တြင္ ]ထန္းသီးမုန္႔} အာဟာရဒါနျပဳေပးပါ။

ဗုဒၶဟူး

အရာရာတြင္ ႏွံ႔ႏွံ႔စပ္စပ္ျဖင့္ စူးစမ္းလိုေသာစိတ္မ်ား ရွိေနရပါလိမ့္မည္။ စည္း စနစ္က်စြာ လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မႈေၾကာင့္ အမ်ား၏ အထင္ႀကီးေလးစား မႈ ခံရပါလိမ့္မည္။ မိမိသည္ စိတ္မပါေသာကိစၥမွန္သမၽွအား လုံး၀လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္လို စိတ္ မရွိတတ္ပါ။

ေခါင္းမာသူဟူ၍ အမ်ား၏အထင္ ခံရေလ့ရွိတတ္ပါသည္။ ေဒါသထြက္ လြယ္ေသာ္လည္း ဆင္ျခင္ႏိုင္စြမ္းရွိေနပါလိမ့္မည္။ ဤရက္ပိုင္းအတြက္ လုပ္ငန္းကိစၥမ်ား တြင္ အထစ္ထစ္အေငါ့ေငါ့ျဖင့္ အဆင္မေျပရွိေနပါလိမ့္မည္။ မလိုလားအပ္ပါေသာ ေငြ ေၾကးကုန္က်မႈမ်ား ရွိႏိုင္ပါသည္။ အခ်စ္ေရးတြင္ လက္ရွိတစ္ေယာက္အေပၚတြင္ ခ်စ္ခင္ ျမတ္ႏိုးေနပါလ်က္ႏွင့္ အသစ္ႏွင့္ အခ်က္မမွန္ သုံးျဖဳန္းေနပါလၽွင္ အခ်စ္ႏွင့္ပိုက္ဆံသည္ ဆုံး႐ႈံးေစရျခင္းသာ ျဖစ္ေပၚလာရပါလိမ့္မည္။
ယၾတာ ။ ။ အိမ္ကဘုရားတြင္ ]ေငြပန္း} ကပ္လႉေပးပါ။

ၾကာသပ​ေတး

အႏုပညာဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား ေအာင္ျမင္ျပည့္စုံမႈရရွိေစေသာ ကာလျဖစ္ ပါသည္။ လူမႈေရးကိစၥမ်ားတြင္ အမ်ား၏ အသိအမွတ္ျပဳခံရျခင္းႏွင့္ မိမိ အား အေရးအရာထားၿပီး တိုင္ပင္ေဆြးေႏြး ႏွီးေႏွာလိုမႈျပဳၾကပါလိမ့္မည္။ မိမိ၏ျဖစ္လို ေသာဆႏၵမ်ားျပည့္စုံ၍ စိတ္ခ်မ္းသာမႈရွိေနရပါလိမ့္မည္။

ခရီးယာယီထြက္ရတတ္ပါသည္။ မိမိအတြက္ ရန္ဟူသမၽွသည္ အလံျဖဴျပ၍ ကုန္ဆုံးသြားရပါလိမ့္မည္။ ထီေပါက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ထီေပါက္သကဲ့သို႔ ေငြအစုလိုက္အၿပဳံလိုက္ျဖင့္ ဝင္လာပါလိမ့္မည္။ အခ်စ္ေရး တြင္ ခ်စ္ျခင္း၏အေမွာင္ထုကို ထိုးေဖာက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ႏွစ္ဦးသားေတြ႕စဥ္တြင္ အျပစ္ ကင္းသည့္ အေရာင္ႏုႏုအဝတ္မ်ားဝတ္ဆင္၍ ေမတၱာစကားေျပာၾကည့္ပါ။
ယၾတာ ။ ။ ေမြးေန႔တြင္ ထီး သို႔မဟုတ္ ဖိနပ္ လႉေပးပါ။

​ေသာၾကာ

စီးပြားၿပိဳင္ဘက္အခ်င္းခ်င္း အဆင္မေျပမႈမ်ား၊ နားလည္မႈလြဲမွားေစျခင္း မ်ား ရွိေနရပါလိမ့္မည္။ မိမိတြင္ အားငယ္စိုးရိမ္စိတ္မ်ား ျဖစ္ေပၚေနမိပါ လိမ့္မည္။ သူေတာ္ေကာင္းတို႔ႏွင့္ ေပါင္းသင္းရျခင္းမွ ကင္းေဝးေနရတတ္ပါသည္။ မ ေတာ္တဆ ထိခိုက္စူးရွမိေသာေဝဒနာမ်ား ခံစားရတတ္ပါသည္။ ရန္မလိုေသာ္လည္း မၾကာခဏ ရန္ႏွင့္မကင္းပါဘဲ ရွိေနရတတ္ပါသည္။ ဆန္႔က်င္ဘက္လိင္မ်ားႏွင့္ ေျပာဆို ဆက္ဆံရျခင္းမ်ားတြင္ အခက္အခဲမ်ားစြာ ရွိေနရပါလိမ့္မည္။ ခႏၶာကိုယ္တြင္ အားအင္ ကုန္ခန္းျခင္း၊ ေမာပန္းခ်ိနဲ႔ျခင္းမ်ား ခံစားရတတ္ပါသည္။ အခ်စ္ေရးႏွင့္ပတ္သက္ပါလၽွင္ ေနာင္ဝယ္ကိစၥမွန္သမၽွတြင္ ေအာင္သြယ္စိတ္ခ် ဟန္မက်ျဖစ္ေစရတတ္ပါသျဖင့္ ကိုယ္ တိုင္ႀကိဳးစားရန္ အေကာင္းဆုံးျဖစ္သင့္ပါသည္။

ယၾတာ ။ ။ ခ်ိဳ႕တဲ့သူတစ္ဦးအား ]ဘဲဥျပဳတ္} အာဟာရဒါနျပဳေပးပါ။

စ​ေန

အရာရာတိုင္းတြင္ ဆင္ျခင္တုံတရားႏွင့္ ထိန္းသိမ္းႏိုင္စြမ္းရွိေနပါလိမ့္ မည္။ ရာထူးတိုးျခင္း သို႔မဟုတ္ ႀကီးမားေသာတာဝန္ထမ္းေဆာင္ရျခင္း မ်ိဳး ရွိႏိုင္ပါသၫ္ု။ ထူးထူးျခားျခား ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႕မႈျဖစ္ေနပါလိမ့္မည္။ ခႏၶာကိုယ္ႀကံ႕ခိုင္မႈ ရွိပါမည္။ ပါစက ဝမ္းမီးေကာင္းမြန္၍ ခံတြင္းလိုက္ကာ စားခ်င္စိတ္မ်ား ျဖစ္ေပၚေနပါမည္။ ေလႏွင့္အေၾကာင္းမကင္းပါေသာ ေဝဒနာမ်ား ခံစားရတတ္ပါသည္။ လက္ေအာက္ငယ္ သားတပည့္မ်ားေၾကာင့္ ဆုံး႐ႈံးမႈမ်ား၊ အခက္အခဲမ်ားရွိေစတတ္ပါသည္။ အခ်စ္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတင္းအေျဖ အဟုတ္ထူးျခားလိုပါလၽွင္ တနဂၤေႏြႏွင့္ ဗုဒၶဟူးသားသမီးမ်ား ၏ အက်ိဳးေဆာင္မႈျဖင့္သာ ေဆာင္႐ြက္ပါ။

ယၾတာ ။ ။ ငါးသက္ေစ့လႊတ္၍ လိုရာဆႏၵျပဳပါ။

ေဒါက္တာလင္းျမတ္သူ

Top
//augailou.com/4/3018672