စနေ သားသမီးများ အတွက် (2020) တစ်နှစ်စာ ဟောစာတမ်း နှင့် ဆောင်ရန်ရှောင်ရန်များ

ေဇာ္ဂ်ီ / ယူနီကုဒ္္

Zawgyi ျဖင့္ဖတ္ပါ
★★★★★

ဆရာမင္းသူရ ေဗဒင္ယၾတာ

ျဗဟၼဏပု႑ားေတာ္ နကၡတၱေဗဒပညာရွင္ ၊
ေဗဒင္ႏွင့္လကၡဏာ ဆရာမင္းသူရ
၂၀၂၀ခုႏွစ္ (၁)ႏွစ္စာ ေဟာစာတမ္း ေဆာင္ရန္၊ ေရွာင္ရန္
ႏွင့္ ၁ရက္သာ ရက္ေကာင္း၊ ရက္ျမတ္ထည့္သြင္းၿပိး
ဆရာကိုယ္တိုင္ စိစစ္တြက္ခ်က္ေရးသားတင္ေပးလိုက္
သည္။

စေန သားသမီးမ်ား အတြက္ (2020) တစ္ႏွစ္စာ ေဟာစာတမ္း ႏွင့္ ေဆာင္ရန္ေရွာင္ရန္မ်ား

ဆရာမင္းသူရ (AStro,Page)
09751089826

ဤႏွစ္တြင္ လုပ္ငန္းသစ္စတင္ျခင္း၊ ထူေထာင္ျခင္းမ်ား
ျပဳလုပ္ရမည္။ ရပ္ေဝး၌ လုပ္ငန္းျဖစ္ထြန္း ေအာင္ျမင္မႈ
ရရွိမည္။ အမ်ားေကာင္းက်ိဴ းအတြက္ လူအမ်ားကို လႊမ္းမိုး
ဦးေဆာင္ႏိုင္ေသာ အစြမ္းသတၱိျပည့္စုံမည္။

မိမိလက္ေအာက္ငယ္သား တပည့္တပန္းတို႔မွ အကူညီ
ရမည္။

ႏွစ္ရွည္ဘဝတစ္ခုလုံးဝန္းထမ္းအတြက္သစၥာရွိေပးဆပ္
ေနသူမ်ား ကံအေျပာင္းအလဲ မိမိနာမည္ဂုဏ္သတင္း
ေက်ာ္ေဇာ္ၿပိး ရာထူးႀကီးေနရာ ထမ္းေဆာင္ရမည္ႏွစ္
ျဖစ္သည္။

အထူးသျဖင့္ ဤႏွစ္ စေနသားသမီမ်ားတို႔သည္ လုပ္ငန္း
ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ေတာ့ “ရာဟု,ၾကာသပေတး” ထိုေနနံသားသမီးမ်ားႏွင့္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္းမ်ား၊ ခရီးသြားရာတြင္
အထူးသတိထားသင့္သည္။

စေနသားသမီမ်ားတို႔သည္ ထီးထိုရန္ အကၡရာႏွင့္ဂဏန္းမွ (အ၊ရ၊လ၊သ၊) ၇စ, ဝအဆုံးထီးပါ။ စပ္တူရွယ္ယာႏွင့္
ဤႏွစ္ေမြးေသာ ကေလးနာမည္နဲ႔ ထီးထိုးပါ။

၂၀၂၀-ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ(၁၈)ရက္
၁၃၈၁-ခု ျပာသိုလဆုတ္(၉)ရက္ စေနေန႔
ရက္ရာဇာ

ယေန႔ နံနက္(၉း၄၉)နာရီ မိနစ္အတြင္း ဘုရားတည္၊ ထီး
တင္၊ ေလွကားတင္၊ အိမ္ေျပာင္း၊ နာမည္မွည့္၊ ေၾကး
သြန္းေလာင္းျခင္း၊ ေက်ာက္ေသြးေလာင္း၊ နည္းပညာသစ္
တီထြင္ျခင္း၊ ေဆးေဖာ္၊ ေဆးခန႔္ဖြင့္၊ ကုမၸဏီဖြင့္လွစ္ျခင္း
တို႔ေကာင္း၏။

2020ခု ယခုႏွစ္တြင္ Januaryလ,Mayလ,Novemberလ
မ်ားတြင္ မည့္သည္ကိစၥေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ သတိထား
ေဆာက္႐ြင္သင့္သည္။ အေရးႀကီးစာခ်ဴ ပ္စာတမ္း၊ ဖုန္းႏွင့္
ဥစၥာပစၥည္းအဖိုးတန္ပစၥည္းမ်ားက်ေပ်ာက္တတ္သည္။

စာနယ္ဇင္း၊သတင္းမီဒီယာလုပ္ငန္းမ်ားအၾကပ္အတည္း
ေတြ႕ရမည္။ မဟုတ္မမွန္ စြတ္စြဲမႈမ်ား ခံရမည္။
သူမ်ား၏ မနာလို တိုက္ခိုက္မႈ ႀကဳံေတြ႕ရတတ္သည္။

မဟုတ္မမွန္ စြတ္စြဲမႈမ်ား၊ ရန္စျခင္း၊ လုပ္ငန္းတူႏွင့္ အနီး
အနာပတ္ဝန္က်င္ ၿပိဳင္ဆိုင္ျခင္း ရန္သူေပါမ်ားေနတတ္
သည္ကို သတိထားရလိမ့္မည္။

2020ခု ယခုႏွစ္တြင္ April,June,July,Augustလ မ်ား
တြင္ မည့္သည္ကိစၥေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ေအာင္ျမင္မႈ
ရရွိမည္။

လုပ္ငန္သစ္စတင္းျခင္း၊ အႏုပညာဆိုင္ရာမ်ား၊ ပညာေရး
ဝန္ေဆာင္မႈ၊ ျပည္တြင္း ျပည္ပညာသင္ယူျခင္းႏွင့္အလုပ္
အကိုင္မ်ား အဆင္ေျပမည္။ ျပည္ပခရီးသြားလာျခင္းမ်ား
ရွိၿပိး စာေျဖ၊စာေမးပြဲမ်ား ေအာင္ျမင္မည္။

မၾကာခဏ ခရီသြားရကိန္းရွိ၍ လူမ်ိဳးခြဲမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံ
လုပ္ကိုင္ေသာ အေရာင္အဝယ္းလုပ္ငန္းမ်ား အလုပ္ေကာင္း
မည့္ႏွစ္ကာလျဖစ္သည္။

အိမ္ၿခံေျမဝယ္ျခင္း၊ အိမ္ၿခံေျမလက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း၊
ရွယ္ယာဝင္လုပ္ငန္းမ်ား၊ ကုန္းစၥည္းသို႔ေလာင္းျခင္း၊
ျပည္ပတည့္သြင္းမႈမ်ား အက်ိဴ းျမတ္စြန္းရရွိပိုင္ဆိုင္ရ
တတ္သည္။

ဘုရားတည္၊ ထီးတင္၊ ေစတီပုထိုးျပဳျပင္ျခင္း လႉဒါန္းျခင္း၊
ေက်ာင္း၊မုဒ္ဦးေဆာက္ျခင္းႏွင့္မဂၤလာအလႉတန္းမ်ား
ေပးရျခင္းႀကဳံေတြ႕ရမည္။

၂၀၂၀-ခုႏွစ္ မတ္လ (၁၄)ရက္
၁၃၈၁-ခု တေပါင္းလဆုတ္(၆)ရက္ စေနေန႔ ဝါရမိတၱဳ

ယေန႔ ေၾကးသြန္းေလာင္းျခင္း၊ ေျမသန႔္မဂၤလာ၊ စပါးက်ီး
သြင္း၊ ရတနာေသြးျခင္း၊ အသီးဆြတ္ခူးျခင္းတို႔ေကာင္း၏။
(တနဂၤေႏြၿဂိဟ္ နံနက္၂နာရီ ၅၁မိနစ္ မိန္ရာသီေျပာင္းၿပီး
ျဖစ္၍ ရွင္ျပဳ၊ စလြယ္တင္၊ မဂၤလာအခါရ၏။

လက္ထက္၊ ဝိဝါဟမဂၤလာႏွင့္ အိမ္ေဆာက္၊ အိမ္တတ္
မဂၤလာအခါေရွာင့္သင့္၏။)

လူမႈေရး…လူမႈေရး ႏွင့္ ဘာသာေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား
တြင္ ကိုယ္တိုင္ဦးစီးရျခင္း၊ အမ်ားသေဘာတူညီမႈေၾကာင့္
ကုသိုလ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ရမည္။

လူမ်ိဳးကြဲ၊ ဘာသာကြဲမ်ားႏွင့္လုပ္ငန္းစပ္တူရွယ္ယာျပဳလုပ္
လွ်င္ ေအာင္ျမင္မႈရတတ္သည္။
သို႔ေသာ္လည္း မိတ္ေဆြရင္းျခာမ်ားႏွင့္ အက်ိဴ းတူလုပ္ငန္း
မ်ားတြင္ သေဘာထားကြဲလြဲမႈမ်ား ႀကဳံေတြ႕ရတတ္သည္။
မဟုတ္မမွန္ စြတ္စြဲမႈမ်ား ခံရမည္။

မိမိမွာ ေငြတိုးေပးလုပ္ငန္း မလုပ္ရ၊ လက္လြတ္စလြယ္
ေငြးမေပးရ၊ သူမ်ားအတြက္ ခံဝန္ခံတမ္း၊ တာဝန္ယူ၊
လက္မွတ္ေရးထိုး၊ မျပဳသင့္ေပ တာဝန္ခံျပဳလုပ္ၿပိး
ယူေပးလွ်င္ ေနာက္ဆုံးမိမိက ေပးဆပ္ရကိန္း ဆိုက္တတ္
သည္မို႔ သတိျပဳပါ။

၂၀၂၀-ခုႏွစ္ ေမလ (၂)ရက္
၁၃၈၂-ခုႏွစ္ ကဆုန္လဆန္း(၁၁)ရက္ စေနေန႔
ရက္ရာဇာ

ယေန႔ နံနက္(ရး၄၅)နာရီလြန္ အဓိဌာန္ဝင္ျခင္း၊ ပၪၥင္းခံ၊
နာမည္မွည့္၊ ေျမသန႔္မဂၤလာ၊ ေစ့စပ္၊ လက္ထက္၊ ကုမၸဏီထူေထာင္ျခင္း၊ အစုရွယ္ယာဝင္ ဆိုင္ဘုတ္တင္ျခင္း၊
အိမ္ေျပာင္း၊ ေဆးေဖာ္ျခင္းေကာင္း၏။

ထီးထိုးရန္- ၂၀၂၀ခုႏွစ္ ေမလ(၁၆,၂၃)ရက္ ႏို႔ႏွစ္ေရာင္
ဝတ္ဆင္၍ ထီးထိုးပါ။

စီးပြားေရး…သံ၊ သြပ္၊ သစ္သီးဝလံ၊ သီးႏွံစုံယိုလုပ္ငန္း၊ ႐ုပ္ရွင္၊စတူဒီယိုထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း၊ အိမ္ျပင္
အိမ္ေဆာက္အလွဆင္ႏွင့္ အစုရွယ္ယာဝင္လုပ္ငန္
သံႏွင့္သံမဏီလုပ္ငန္တို႔ အက်ိဴ းေပးေကာင္း၏။

ဒီႏွစ္ မိမ္ကိုယ္ကိုယုံၾကည္စြာ မိမိစိတ္လိုရာလုပ္ငန္း
ေငြေၾကးရင္းႏွီး စိုက္ထုတ္ၿပိး လုပ္ငန္းစပါ။
ဗုဒၶဟူးသားသမီး၊ ေသာၾကာသားသမီးတို႔ႏွင့္ အက်ိဴ းတူ
ပူေပါင္း ေအာင္ျမင္ေကာင္းက်ိဴ းေပးမည္။

မိမိအလိုဆႏၵျပည္ဝႏိုင္ရန္ မိမိကိုယ္တိုင္ ကိုယ္က် စီမံ
ခံခြဲၿပိး လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ရမည္။

၂၀၂၀-ခုႏွစ္ ဇြန္လ (၂၇)ရက္
၁၃၈၂-ခုႏွစ္ ပ-ဝါဆိုလဆန္း(၈)ရက္ စေနေန႔
ယေန႔ အဓိဌာန္ဝင္ျခင္း၊ သိဒၶိတင္၊ ေန႔လယ္(၁၁း၁၅)နာရီ
လြန္ ပႏၷက္႐ိုက္၊ တိုင္ထူ၊ အုတ္ျမစ္ခ် အိမ္ေျပာင္း၊ ရတနာ

စူးစမ္းရွာေဖြ႕ျခင္း၊ မုဒ္ဦး၊မ႑ပ္ေဆာက္လုပ္ျခင္း၊
ကုန္းပစၥည္းသို႔ေလွာင္းျခင္း၊ က်န္းမာေရးကုသမႈခံယူျခင္း
တို႔ေကာင္း၏။

ပညာေရး…ပညာေရးတြင္ အားထုတ္ႀကိဳးစားပါက
ထူးခြၽန္ေအာင္ျမင္လိမ့္မည္။ ရာထူးေျပာင္းေ႐ြ႕ကိန္းရွိသည္။
ပညာေရးအတြက္ စေနသားသမီးမ်ားဂုဏ္ထူး၊ဘြဲ႕ထူးရ
မည့္။ ဂမၻီရစာေပပညာရပ္မ်ား၊ လ်ိဴွ႔ ဝွက္ပညာမ်ား၊ သမိုင္း

ဗီသုကာပညာရပ္မ်ားႏွင့္ ကဗ်ာ၊ဝတၳဳ၊ပညာေပးစာေပေရ
သားျခင္း ေလာကီပညာမ်ားကို ဝါသနာထုံ လိုက္စားျခင္း
အထင္ႀကီး၊ ေလ့လာလိုက္စားပါ အထူးေကာင္း အထူး
ေအာင္ျမင္၍ ထိေရာက္ၿပိးနာမည္ႀကီးရတတ္ပါသည္။

ၾသဇာႀကီးမားေသာ ပုဂၢိဳလ္တို႔မွ ကူညီေစာင့္ေရွာက္မည္။
ပညာေရးကဏၭအသီးသီးရွိလူႀကီး၊လူငယ္လူတန္းစားမေ႐ြး
ဆက္လက္ႀကိဳ းစားလုပ္ကိုင္ၾကရန္အႀကံျပဳ ပါသည္။

ဝန္းထမ္းေလာကတြင္လုပ္ကိုင္ေနပါကအေမွာင္နည္းလမ္း
ျဖင့္ေငြေၾကးရွာေဖြျခင္းကိုလုံးဝစြန႔္လြတ္ပါဒုကၡေရာက္
တတ္သည္။

၂၀၂၀-ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ (၁၀)ရက္
၁၃၈၂-ခုႏွစ္ ေတာ္သလင္းလဆုတ္(၉)ရက္ စေနေန႔
ယေန႔ ေန႔စက္(၁း၄၆)နာရီ မိနစ္အတြင္း အဓိဌာန္ဝင္ျခင္း၊
ေၾကးသြန္းေလာင္းျခင္း၊ နာမည္မွည့္ ကင္းပြန္တပ္၊

ကုမၸဏီထူေထာင္ျခင္း အလုပ္ေလွ်ာက္ျခင္း၊ မိတ္ေဆြ
သစ္ဖြဲ႕ျခင္း ထီးထိုး၊ ခြဲစိတ္ကုသခံယူျခင္း၊ ေငြေၾကးေခ်း
ငွားျခင္း၊ ပေယာဂကုသျခင္း တို႔ေကာင္း၏။

အခ်စ္ေရးႏွင့္အိမ္ေထာင္ေရး…အပ်ိဳ ၊လူပ်ိဳ မ်ားမိမိစိတ္
ႀကိဳက္ေ႐ြးခ်ယ္ရန္အတြက္အခြင့္အလန္းမ်ားရွိသည္။
အေပ်ာ္အပါးလိုက္စားျခင္းေၾကာင့္ အခ်စ္ေရး၊အိမ္ေထာင္
ေရးထိခိုက္ၿပိး တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး မယုံၾကည္စရာမ်ား

ျဖစ္ေပၚလာတတ္သည္။
သို႔ေသာ္အမုန္းပြားေစတတ္ေသာအျပစ္မကင္းေသာအမႈ
ကိစၥမ်ားမၾကဴ းလြန္ရန္သတိျပဳ ပါ။
ခ်စ္သူရည္းစားလူဖက္ေၾကာင့္ ရန္သူအေပါင္းစုေပါင္းလုပ္
ႀကံလာတတ္သည္။

သားရတနာ မရွိသူမ်ား ထြန္းကာအံ့၊ သားသမီးေၾကာင့္
ဂုဏ္သတင္းၾကားရတတ္သည္။

၂၀၂၀-ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ (၁၇)ရက္
၁၃၈၂-ခုႏွစ္ သီးတင္းကြၽတ္လဆန္း(၁)ရက္ စေနေန႔
ယေန႔ ေရတြင္းေရကန္တူးေဖာ္ျခင္း၊ နည္းပညာတီထြင္ျခင္း၊
ေဆးဝါးျဖန႔္ခ်ီျခင္း၊ အိမ္ေျပာင္း၊ အိမ္တတ္၊ ေလွကားတင္၊
လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း၊ ခရီးသြားလာျခင္း၊ ထီးထိုး၊ ခြဲစိတ္
ကုသခံယူျခင္း တို႔ေကာင္း၏။

(တနဂၤေႏြၿဂိဟ္ ညစက္ ၉နာရီ ၄၆မိနစ္လြန္ တူရာသီ
ေျပာင္းၿပီးျဖစ္၍ အိမ္ေဆာက္၊ အိမ္တတ္၊ ေစ့စပ္၊ လက္
ထက္မဂၤလာအခါရသည္၊ ရွင္ျပဳ၊ နားသ အခါေရွာင့္သင္။)
(တိထီ ၁လုံး နဝရယႀတီပူေဇာ္ပြဲစသည္)
(နံနက္၂နာရီ၃၂မိနစ္လြန္ မလမာသလြတ္သည္။)

အသက္ပိုင္းျခားကေတာ့ အခ်စ္ေရး အသက္ ၁၅ႏွစ္၊
၁၆ႏွစ္၊၂၁ႏွစ္၊၂၃ႏွစ္၂၅ႏွစ္၊၃၃ႏွစ္၊၄၃ႏွစ္ေတြ႕က
အထူးသျဖင့္ ညံမည္။

ခ်စ္မႈေရးရာတြင္ ကံေခတတ္ၿပိး အိမ္ေထာင္က် ကံ
မေကာင္းပါ။ အခ်စ္ေရးသမားမ်ားအတြက္မိမိအားဂုဏ္
သိကၡာက်ဆင္းေစရန္ရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖင့္အမ်ိဳ ူးသား၊အမ်ိဳ းသမီးအခ်ိဳ႕ခ်ဥ္းကပ္လာတတ္သည္။
အခ်စ္ေရးစံပြင့္ သို႔ေသာ္ အခ်စ္အိမ္ေထာင္ေရး ေမတၱာ

ေရးကံမွာ မေရမရာ မႈေတြ၊ တိုးတိုးတိတ္တိတ္ အေျခ
အေနေတြ၊ မျပတ္မသား စိတ္ဒြိဟ ျဖစ္စရာေတြ မ်ားျပားစြာ
ႀကဳံရတတ္ႏွစ္ျဖစ္သည္။

အခ်စ္ေရးမွာ တစ္ပါးသူမ်ားဝင္ေရာက္ၿပိး ခ်စ္သူႏွစ္ဦးၾကား
စိတ္ရႈပ္ေထြးမႈမ်ား ႀကဳံေတြ႕ရတတ္သည္။

စေနသားသမီးမ်ား၏ အိမ္ေထာင္ဘက္ တနဂၤေႏြ,
ၾကာသပေတး,ေသာၾကာ ထိုေနနံသားသမီးႏွင့္ ျပဳထား
သူႏွင့္ ခ်စ္သူ၊ရည္းစား အိမ္ေထာင္ရွင္မ်ားေတြ႕ကေတာ့
အထူးသတိထာသင့္ အထူးညံပါလိမ့္မည္။

အိမ္ေထာင္ေရး ပတ္သက္ၿပီး အဆင္မေျပတေျပျဖစ္မည္။
အိမ္ေထာင္ေၾကာင္း စိတ္ေသာက ေရာက္မည္။
စိတ္ညစ္မည္။

အိမ္ေထာင္ေရးမွာေတာ့ တစ္ဦးနဲ႔ တစ္ဦးအထင္အျမင္
လြဲမွားတာေလးေတြ ႀကဳံၿပီးလမ္းခြဲရတတ္သလို႔ ခ်စ္ဦး
ငယ္ေဟာင္း၊ ခ်စ္သူအသစ္ကိုေမွ်ာ္ရည္တမ္းတျခင္းမ်ား
လည္ျဖစ္ေပၚတတ္ပါသည္။

၂၀၂၀-ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ (၂၄)ရက္
၁၃၈၂-ခုႏွစ္ သီးတင္းကြၽတ္လဆန္း(၈)ရက္ စေနေန႔

ယေန႔ ေန႔စက္(၁၂း၃၅)နာရီအတြင္း ေျမသန႔္မဂၤလာ၊
ကေလးထမင္းခြံ၊ နာမည္မွည့္ ေက်ာက္ဆစ္ထုျခင္း၊
ကုမၸဏီစတင္ျခင္း၊ အဓိဌာန္ဝင္ျခင္း၊ ထီးထိုး

နံနက္ (၈း၈)နာရီလြန္ ေရတြင္းတူး၊ ေငြးေၾကးေခ်းဌားျခင္း
တို႔ေကာင္း၏။
(အဌမီပူဇာ)(ေန႔စက္ ၁၂နာရီ ၁၁မိနစ္မွ ေန႔စက္ ၁နာရီ
အတြင္း သႏၶိပူဇာ)

မိမိအသက္ ၁၆ႏွစ္၊၂၅ႏွစ္၊၃၃ႏွစ္၊၄၃ႏွစ္၊၅၂ႏွစ္၊၆၁ႏွစ္၊
၇၀ႏွစ္ ထိုႏွစ္တြင္ မိမိကံၾကမၼာဇာတာကံမ်ား
ထူးထူးျခားျခား ေျပာင္းလဲေနသည္ကို ေတြ႕ရွိရလိမ့္မည္။
ေကာင္းက်ိဴ းကိုျဖစ္ေစ၊ မေကာင္းက်ိဴ း ထိႏွစ္ပိုင္းမ်ား၍
ျဖစ္ေစသည္။

ထူးျခားစြာေကာင္းေသာ ကံအေျခအေနႏွင့္ ဘဝတိုး
တက္ေအာင္ျမင္မႈတို႔ ျဖစ္ထြန္းလာမည္။
အလုပ္ကို ႀကိဳးစားပမ္းစား ေဆာင္႐ြက္ထားမႈေၾကာင့္
ေအာင္ျမင္မႈပန္းတိုင္ကို တက္လွမ္းႏိုင္မည္။

သားသမီးအက်ိဳးေက်းဇူး ခံစားရမည္။ စက္ပစၥည္း ဝင္မည္။
တပည္လက္သားမၿမဲ မိမိကသာ သာသမီးေတြ႕ေရာ
လက္ေအာင္ငယ္သားေတြ႕ေရာ အလြန္အလိုလိုက္
အမိုက္ေစာကားသြားတတ္ ေရွ႕တြင္တစ္မ်ိဳူ းျဖ ကြယ္ရာ
တစ္မ်ိဴ း ႀကဳံေတြ႕ ျဖစ္ေနလိမ့္မည္။

မိမိမွာ အိမ္ေထာင္ေရး တစ္က်က္က်က္ႏွင့္ ျဖစ္တတ္၍
ခဏသာျဖစ္မယ္ ခ်က္ခ်င္းစိတ္ေျပ ခ်စ္ခင္ေနပါလိမ့္မယ္။
ယာယီ မကြဲ႕ပါ။ အိမ္ေထာင္ေရး အဆင္ေျပသာယာလာမည္။
အေမြပစၥည္း ရမည္။ ခ်စ္သူ၏ ပံ့ပိုးကူညီမႈကို ရရွိမည္။
လုပ္ငန္းရွင္၊ အေစခံ၊ ေဆြမ်ိဴ း၊ ဉာတိ၊ မိတ္ေဆြ၊ ပံ့ပိုးကူညီ
မႈကို ရရွိမည္။

နယ္ေဝးေဆြမ်ိဳးမ်ား အိမ္သို႔အလည္အပတ္သြားလာျခင္း၊
အကူညီေပးရျခင္းမ်ားရွိမည္။

က်န္းမာေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ အစားအိမ္၊ ဗိုက္နာ၊ ေလနာ၊
ေခါင္းကိုက္၊ ေခါင္းမႈႏွင့္ အထူး မီးယပ္ေရာဂါ၊ ေသြးေလမညီၫြတ္ေသာ ေရာဂါမ်ား သတိျပဳ ျဖစ္ပြားႏိုင္သည္။

စေနသားသမီးမ်ား မိမိယုံၾကည္ရာ ဘာသာေရး တရား
အတိုင္း အပတ္စဥ္၊ လစဥ္၊ ဒါနကုသိုလ္၊ သီလကုသိုလ္၊ ဘာဝနာ ကုသိုလ္ျပဳလုပ္ၾကပါ။

ေဆာင္႐ြက္စရာကိစၥမ်ား – ယခုႏွစ္တြင္ ခရီးသြားျခင္းႏွင့္
လုပ္ငန္းကိစၥအဆင္ေျပရန္အတြက္ ေဘးရန္ကင္း ဂုဏ္
ေတာ္႐ြတ္ဆိုၿပိး ခရီးသြားျခင္း၊

ေ႐ႊအိုးေရာင္၊ သနပ္ခါးေရာင္၊ အဝါေရာင္ အဝတ္အထည္
မ်ားဝတ္ဆင္ျခင္းႏွင့္ ထိုအေရာင္မ်ားကို အေဆာင္အျဖစ္
အသုံးျပဳႏိုင္သည္။

အက်ိဳးေပးေသာအကၡရာႏွင့္ဂဏန္းမ်ားမွာ
(အ၊ရ၊လ၊သ၊)(၇,၆, ၅,ဝ)

အက်ိဴ းေပးအေရာင္ – ေ႐ႊအိုးေရာင္၊ သနပ္ခါးေရာင္၊ အဝါ
ေရာင္

ေဆာင္ရန္ – နီလာ၊ ေ႐ႊ

ယၾတာ – မိမိအိမ္ဘုရားစင္မွာ ကံ့ေကာ္ၫႊန႔္၊ႀကံၫႊန႔္၊
သက္ကယ္(၁၁)ၫႊန႔္၊ႏွင္းပန္း(၉)ပြင့္ လႉ ေပးပါ။
ေၾကးဖလားျဖင့္ေရေတာ္(၅)ခြက္လႉ ေပးပါ

တန္ခိုးႀကီးဘုရားမွာ ေမြးေန႔ နံနက္(၉း၄၀)အခ်ိန္ အဂၤါနံ
ဘုရားတြင္ သနပ္ခါးေရာင္ဝတ္ဆင္ၿပိး ႏွင္းပန္း(၉)ပြင့္
ကပ္လႉ ပါ။ ဘုရားတြင္(ဝိဇၨာစရဏ သမၸေႏၷာ ) ဂုဏ္ေတာ္
႐ြတ္ဆိုၿပိး ပုတီး(၃)ပတ္စိတ္ပါ။

အသက္႐ြယ္အိုးႀကီးမ်ား၊ သံဃာေတာ္မ်ားႏွင့္ အႀကီးအကဲ
ပုဂၢိဳလ္မ်ားအား အဝတ္အထည္၊ ဆပ္ျပာေမႊးခဲ၊ ထီး၊ ဖိနပ္မ်ားလႉေပးပါ။
ဆရာမင္းသူရ ေဗဒင္ယၾတာ Ph:09751089826

Unicode ဖြင့်ဖတ်ပါ
★★★★★

ဆရာမင်းသူရ ဗေဒင်ယတြာ

ဗြဟ္မဏပုဏ္ဍားတော် နက္ခတ္တဗေဒပညာရှင် ၊
ဗေဒင်နှင့်လက္ခဏာ ဆရာမင်းသူရ
၂၀၂၀ခုနှစ် (၁)နှစ်စာ ဟောစာတမ်း ဆောင်ရန်၊ ရှောင်ရန်
နှင့် ၁ရက်သာ ရက်ကောင်း၊ ရက်မြတ်ထည့်သွင်းပြိး
ဆရာကိုယ်တိုင် စိစစ်တွက်ချက်ရေးသားတင်ပေးလိုက်
သည်။

စနေ သားသမီးများ အတွက် (2020) တစ်နှစ်စာ ဟောစာတမ်း နှင့် ဆောင်ရန်ရှောင်ရန်များ

ဆရာမင်းသူရ (AStro,Page)
09751089826

ဤနှစ်တွင် လုပ်ငန်းသစ်စတင်ခြင်း၊ ထူထောင်ခြင်းများ
ပြုလုပ်ရမည်။ ရပ်ဝေး၌ လုပ်ငန်းဖြစ်ထွန်း အောင်မြင်မှု
ရရှိမည်။ အများကောင်းကျိူ းအတွက် လူအများကို လွှမ်းမိုး
ဦးဆောင်နိုင်သော အစွမ်းသတ္တိပြည့်စုံမည်။

မိမိလက်အောက်ငယ်သား တပည့်တပန်းတို့မှ အကူညီ
ရမည်။

နှစ်ရှည်ဘဝတစ်ခုလုံးဝန်းထမ်းအတွက်သစ္စာရှိပေးဆပ်
နေသူများ ကံအပြောင်းအလဲ မိမိနာမည်ဂုဏ်သတင်း
ကျော်ဇော်ပြိး ရာထူးကြီးနေရာ ထမ်းဆောင်ရမည်နှစ်
ဖြစ်သည်။

အထူးသဖြင့် ဤနှစ် စနေသားသမီများတို့သည် လုပ်ငန်း
ကိစ္စရပ်များအတွက်တော့ “ရာဟု,ကြာသပတေး” ထိုနေနံသားသမီးများနှင့် ဆောင်ရွက်ခြင်းများ၊ ခရီးသွားရာတွင်
အထူးသတိထားသင့်သည်။

စနေသားသမီများတို့သည် ထီးထိုရန် အက္ခရာနှင့်ဂဏန်းမှ (အ၊ရ၊လ၊သ၊) ၇စ, ဝအဆုံးထီးပါ။ စပ်တူရှယ်ယာနှင့်
ဤနှစ်မွေးသော ကလေးနာမည်နဲ့ ထီးထိုးပါ။

၂၀၂၀-ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ(၁၈)ရက်
၁၃၈၁-ခု ပြာသိုလဆုတ်(၉)ရက် စနေနေ့
ရက်ရာဇာ

ယနေ့ နံနက်(၉း၄၉)နာရီ မိနစ်အတွင်း ဘုရားတည်၊ ထီး
တင်၊ လှေကားတင်၊ အိမ်ပြောင်း၊ နာမည်မှည့်၊ ကြေး
သွန်းလောင်းခြင်း၊ ကျောက်သွေးလောင်း၊ နည်းပညာသစ်
တီထွင်ခြင်း၊ ဆေးဖော်၊ ဆေးခန့်ဖွင့်၊ ကုမ္ပဏီဖွင့်လှစ်ခြင်း
တို့ကောင်း၏။

2020ခု ယခုနှစ်တွင် Januaryလ,Mayလ,Novemberလ
များတွင် မည့်သည်ကိစ္စဆောင်ရွက်ရာတွင် သတိထား
ဆောက်ရွင်သင့်သည်။ အရေးကြီးစာချူ ပ်စာတမ်း၊ ဖုန်းနှင့်
ဥစ္စာပစ္စည်းအဖိုးတန်ပစ္စည်းများကျပျောက်တတ်သည်။

စာနယ်ဇင်း၊သတင်းမီဒီယာလုပ်ငန်းများအကြပ်အတည်း
တွေ့ရမည်။ မဟုတ်မမှန် စွတ်စွဲမှုများ ခံရမည်။
သူများ၏ မနာလို တိုက်ခိုက်မှု ကြုံတွေ့ရတတ်သည်။

မဟုတ်မမှန် စွတ်စွဲမှုများ၊ ရန်စခြင်း၊ လုပ်ငန်းတူနှင့် အနီး
အနာပတ်ဝန်ကျင် ပြိုင်ဆိုင်ခြင်း ရန်သူပေါများနေတတ်
သည်ကို သတိထားရလိမ့်မည်။

2020ခု ယခုနှစ်တွင် April,June,July,Augustလ များ
တွင် မည့်သည်ကိစ္စဆောင်ရွက်ရာတွင် အောင်မြင်မှု
ရရှိမည်။

လုပ်ငန်သစ်စတင်းခြင်း၊ အနုပညာဆိုင်ရာများ၊ ပညာရေး
ဝန်ဆောင်မှု၊ ပြည်တွင်း ပြည်ပညာသင်ယူခြင်းနှင့်အလုပ်
အကိုင်များ အဆင်ပြေမည်။ ပြည်ပခရီးသွားလာခြင်းများ
ရှိပြိး စာဖြေ၊စာမေးပွဲများ အောင်မြင်မည်။

မကြာခဏ ခရီသွားရကိန်းရှိ၍ လူမျိုးခွဲများနှင့် ဆက်ဆံ
လုပ်ကိုင်သော အရောင်အဝယ်းလုပ်ငန်းများ အလုပ်ကောင်း
မည့်နှစ်ကာလဖြစ်သည်။

အိမ်ခြံမြေဝယ်ခြင်း၊ အိမ်ခြံမြေလက်မှတ်ရေးထိုးခြင်း၊
ရှယ်ယာဝင်လုပ်ငန်းများ၊ ကုန်းစ္စည်းသို့လောင်းခြင်း၊
ပြည်ပတည့်သွင်းမှုများ အကျိူ းမြတ်စွန်းရရှိပိုင်ဆိုင်ရ
တတ်သည်။

ဘုရားတည်၊ ထီးတင်၊ စေတီပုထိုးပြုပြင်ခြင်း လှူဒါန်းခြင်း၊
ကျောင်း၊မုဒ်ဦးဆောက်ခြင်းနှင့်မင်္ဂလာအလှူတန်းများ
ပေးရခြင်းကြုံတွေ့ရမည်။

၂၀၂၀-ခုနှစ် မတ်လ (၁၄)ရက်
၁၃၈၁-ခု တပေါင်းလဆုတ်(၆)ရက် စနေနေ့ ဝါရမိတ္တု

ယနေ့ ကြေးသွန်းလောင်းခြင်း၊ မြေသန့်မင်္ဂလာ၊ စပါးကျီး
သွင်း၊ ရတနာသွေးခြင်း၊ အသီးဆွတ်ခူးခြင်းတို့ကောင်း၏။
(တနင်္ဂနွေဂြိဟ် နံနက်၂နာရီ ၅၁မိနစ် မိန်ရာသီပြောင်းပြီး
ဖြစ်၍ ရှင်ပြု၊ စလွယ်တင်၊ မင်္ဂလာအခါရ၏။

လက်ထက်၊ ဝိဝါဟမင်္ဂလာနှင့် အိမ်ဆောက်၊ အိမ်တတ်
မင်္ဂလာအခါရှောင့်သင့်၏။)

လူမှုရေး…လူမှုရေး နှင့် ဘာသာရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ
တွင် ကိုယ်တိုင်ဦးစီးရခြင်း၊ အများသဘောတူညီမှုကြောင့်
ကုသိုလ်ရေး လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ရမည်။

လူမျိုးကွဲ၊ ဘာသာကွဲများနှင့်လုပ်ငန်းစပ်တူရှယ်ယာပြုလုပ်
လျှင် အောင်မြင်မှုရတတ်သည်။
သို့သော်လည်း မိတ်ဆွေရင်းခြာများနှင့် အကျိူ းတူလုပ်ငန်း
များတွင် သဘောထားကွဲလွဲမှုများ ကြုံတွေ့ရတတ်သည်။
မဟုတ်မမှန် စွတ်စွဲမှုများ ခံရမည်။

မိမိမှာ ငွေတိုးပေးလုပ်ငန်း မလုပ်ရ၊ လက်လွတ်စလွယ်
ငွေးမပေးရ၊ သူများအတွက် ခံဝန်ခံတမ်း၊ တာဝန်ယူ၊
လက်မှတ်ရေးထိုး၊ မပြုသင့်ပေ တာဝန်ခံပြုလုပ်ပြိး
ယူပေးလျှင် နောက်ဆုံးမိမိက ပေးဆပ်ရကိန်း ဆိုက်တတ်
သည်မို့ သတိပြုပါ။

၂၀၂၀-ခုနှစ် မေလ (၂)ရက်
၁၃၈၂-ခုနှစ် ကဆုန်လဆန်း(၁၁)ရက် စနေနေ့
ရက်ရာဇာ

ယနေ့ နံနက်(ရး၄၅)နာရီလွန် အဓိဌာန်ဝင်ခြင်း၊ ပဉ္စင်းခံ၊
နာမည်မှည့်၊ မြေသန့်မင်္ဂလာ၊ စေ့စပ်၊ လက်ထက်၊ ကုမ္ပဏီထူထောင်ခြင်း၊ အစုရှယ်ယာဝင် ဆိုင်ဘုတ်တင်ခြင်း၊
အိမ်ပြောင်း၊ ဆေးဖော်ခြင်းကောင်း၏။

ထီးထိုးရန်- ၂၀၂၀ခုနှစ် မေလ(၁၆,၂၃)ရက် နို့နှစ်ရောင်
ဝတ်ဆင်၍ ထီးထိုးပါ။

စီးပွားရေး…သံ၊ သွပ်၊ သစ်သီးဝလံ၊ သီးနှံစုံယိုလုပ်ငန်း၊ ရုပ်ရှင်၊စတူဒီယိုထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း၊ အိမ်ပြင်
အိမ်ဆောက်အလှဆင်နှင့် အစုရှယ်ယာဝင်လုပ်ငန်
သံနှင့်သံမဏီလုပ်ငန်တို့ အကျိူ းပေးကောင်း၏။

ဒီနှစ် မိမ်ကိုယ်ကိုယုံကြည်စွာ မိမိစိတ်လိုရာလုပ်ငန်း
ငွေကြေးရင်းနှီး စိုက်ထုတ်ပြိး လုပ်ငန်းစပါ။
ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီး၊ သောကြာသားသမီးတို့နှင့် အကျိူ းတူ
ပူပေါင်း အောင်မြင်ကောင်းကျိူ းပေးမည်။

မိမိအလိုဆန္ဒပြည်ဝနိုင်ရန် မိမိကိုယ်တိုင် ကိုယ်ကျ စီမံ
ခံခွဲပြိး လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ရမည်။

၂၀၂၀-ခုနှစ် ဇွန်လ (၂၇)ရက်
၁၃၈၂-ခုနှစ် ပ-ဝါဆိုလဆန်း(၈)ရက် စနေနေ့
ယနေ့ အဓိဌာန်ဝင်ခြင်း၊ သိဒ္ဓိတင်၊ နေ့လယ်(၁၁း၁၅)နာရီ
လွန် ပန္နက်ရိုက်၊ တိုင်ထူ၊ အုတ်မြစ်ချ အိမ်ပြောင်း၊ ရတနာ

စူးစမ်းရှာဖွေ့ခြင်း၊ မုဒ်ဦး၊မဏ္ဍပ်ဆောက်လုပ်ခြင်း၊
ကုန်းပစ္စည်းသို့လှောင်းခြင်း၊ ကျန်းမာရေးကုသမှုခံယူခြင်း
တို့ကောင်း၏။

ပညာရေး…ပညာရေးတွင် အားထုတ်ကြိုးစားပါက
ထူးချွန်အောင်မြင်လိမ့်မည်။ ရာထူးပြောင်းရွေ့ကိန်းရှိသည်။
ပညာရေးအတွက် စနေသားသမီးများဂုဏ်ထူး၊ဘွဲ့ထူးရ
မည့်။ ဂမ္ဘီရစာပေပညာရပ်များ၊ လျိူှ့ ဝှက်ပညာများ၊ သမိုင်း

ဗီသုကာပညာရပ်များနှင့် ကဗျာ၊ဝတ္ထု၊ပညာပေးစာပေရေ
သားခြင်း လောကီပညာများကို ဝါသနာထုံ လိုက်စားခြင်း
အထင်ကြီး၊ လေ့လာလိုက်စားပါ အထူးကောင်း အထူး
အောင်မြင်၍ ထိရောက်ပြိးနာမည်ကြီးရတတ်ပါသည်။

သြဇာကြီးမားသော ပုဂ္ဂိုလ်တို့မှ ကူညီစောင့်ရှောက်မည်။
ပညာရေးကဏ္ဌအသီးသီးရှိလူကြီး၊လူငယ်လူတန်းစားမရွေး
ဆက်လက်ကြို းစားလုပ်ကိုင်ကြရန်အကြံပြု ပါသည်။

ဝန်းထမ်းလောကတွင်လုပ်ကိုင်နေပါကအမှောင်နည်းလမ်း
ဖြင့်ငွေကြေးရှာဖွေခြင်းကိုလုံးဝစွန့်လွတ်ပါဒုက္ခရောက်
တတ်သည်။

၂၀၂၀-ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ (၁၀)ရက်
၁၃၈၂-ခုနှစ် တော်သလင်းလဆုတ်(၉)ရက် စနေနေ့
ယနေ့ နေ့စက်(၁း၄၆)နာရီ မိနစ်အတွင်း အဓိဌာန်ဝင်ခြင်း၊
ကြေးသွန်းလောင်းခြင်း၊ နာမည်မှည့် ကင်းပွန်တပ်၊

ကုမ္ပဏီထူထောင်ခြင်း အလုပ်လျှောက်ခြင်း၊ မိတ်ဆွေ
သစ်ဖွဲ့ခြင်း ထီးထိုး၊ ခွဲစိတ်ကုသခံယူခြင်း၊ ငွေကြေးချေး
ငှားခြင်း၊ ပယောဂကုသခြင်း တို့ကောင်း၏။

အချစ်ရေးနှင့်အိမ်ထောင်ရေး…အပျို ၊လူပျို များမိမိစိတ်
ကြိုက်ရွေးချယ်ရန်အတွက်အခွင့်အလန်းများရှိသည်။
အပျော်အပါးလိုက်စားခြင်းကြောင့် အချစ်ရေး၊အိမ်ထောင်
ရေးထိခိုက်ပြိး တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး မယုံကြည်စရာများ

ဖြစ်ပေါ်လာတတ်သည်။
သို့သော်အမုန်းပွားစေတတ်သောအပြစ်မကင်းသောအမှု
ကိစ္စများမကြူ းလွန်ရန်သတိပြု ပါ။
ချစ်သူရည်းစားလူဖက်ကြောင့် ရန်သူအပေါင်းစုပေါင်းလုပ်
ကြံလာတတ်သည်။

သားရတနာ မရှိသူများ ထွန်းကာအံ့၊ သားသမီးကြောင့်
ဂုဏ်သတင်းကြားရတတ်သည်။

၂၀၂၀-ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ (၁၇)ရက်
၁၃၈၂-ခုနှစ် သီးတင်းကျွတ်လဆန်း(၁)ရက် စနေနေ့
ယနေ့ ရေတွင်းရေကန်တူးဖော်ခြင်း၊ နည်းပညာတီထွင်ခြင်း၊
ဆေးဝါးဖြန့်ချီခြင်း၊ အိမ်ပြောင်း၊ အိမ်တတ်၊ လှေကားတင်၊
လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်း၊ ခရီးသွားလာခြင်း၊ ထီးထိုး၊ ခွဲစိတ်
ကုသခံယူခြင်း တို့ကောင်း၏။

(တနင်္ဂနွေဂြိဟ် ညစက် ၉နာရီ ၄၆မိနစ်လွန် တူရာသီ
ပြောင်းပြီးဖြစ်၍ အိမ်ဆောက်၊ အိမ်တတ်၊ စေ့စပ်၊ လက်
ထက်မင်္ဂလာအခါရသည်၊ ရှင်ပြု၊ နားသ အခါရှောင့်သင်။)
(တိထီ ၁လုံး နဝရယတြီပူဇော်ပွဲစသည်)
(နံနက်၂နာရီ၃၂မိနစ်လွန် မလမာသလွတ်သည်။)

အသက်ပိုင်းခြားကတော့ အချစ်ရေး အသက် ၁၅နှစ်၊
၁၆နှစ်၊၂၁နှစ်၊၂၃နှစ်၂၅နှစ်၊၃၃နှစ်၊၄၃နှစ်တွေ့က
အထူးသဖြင့် ညံမည်။

ချစ်မှုရေးရာတွင် ကံခေတတ်ပြိး အိမ်ထောင်ကျ ကံ
မကောင်းပါ။ အချစ်ရေးသမားများအတွက်မိမိအားဂုဏ်
သိက္ခာကျဆင်းစေရန်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်အမျို ူးသား၊အမျို းသမီးအချို့ချဉ်းကပ်လာတတ်သည်။
အချစ်ရေးစံပွင့် သို့သော် အချစ်အိမ်ထောင်ရေး မေတ္တာ

ရေးကံမှာ မရေမရာ မှုတွေ၊ တိုးတိုးတိတ်တိတ် အခြေ
အနေတွေ၊ မပြတ်မသား စိတ်ဒွိဟ ဖြစ်စရာတွေ များပြားစွာ
ကြုံရတတ်နှစ်ဖြစ်သည်။

အချစ်ရေးမှာ တစ်ပါးသူများဝင်ရောက်ပြိး ချစ်သူနှစ်ဦးကြား
စိတ်ရှုပ်ထွေးမှုများ ကြုံတွေ့ရတတ်သည်။

စနေသားသမီးများ၏ အိမ်ထောင်ဘက် တနင်္ဂနွေ,
ကြာသပတေး,သောကြာ ထိုနေနံသားသမီးနှင့် ပြုထား
သူနှင့် ချစ်သူ၊ရည်းစား အိမ်ထောင်ရှင်များတွေ့ကတော့
အထူးသတိထာသင့် အထူးညံပါလိမ့်မည်။

အိမ်ထောင်ရေး ပတ်သက်ပြီး အဆင်မပြေတပြေဖြစ်မည်။
အိမ်ထောင်ကြောင်း စိတ်သောက ရောက်မည်။
စိတ်ညစ်မည်။

အိမ်ထောင်ရေးမှာတော့ တစ်ဦးနဲ့ တစ်ဦးအထင်အမြင်
လွဲမှားတာလေးတွေ ကြုံပြီးလမ်းခွဲရတတ်သလို့ ချစ်ဦး
ငယ်ဟောင်း၊ ချစ်သူအသစ်ကိုမျှော်ရည်တမ်းတခြင်းများ
လည်ဖြစ်ပေါ်တတ်ပါသည်။

၂၀၂၀-ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ (၂၄)ရက်
၁၃၈၂-ခုနှစ် သီးတင်းကျွတ်လဆန်း(၈)ရက် စနေနေ့

ယနေ့ နေ့စက်(၁၂း၃၅)နာရီအတွင်း မြေသန့်မင်္ဂလာ၊
ကလေးထမင်းခွံ၊ နာမည်မှည့် ကျောက်ဆစ်ထုခြင်း၊
ကုမ္ပဏီစတင်ခြင်း၊ အဓိဌာန်ဝင်ခြင်း၊ ထီးထိုး

နံနက် (၈း၈)နာရီလွန် ရေတွင်းတူး၊ ငွေးကြေးချေးဌားခြင်း
တို့ကောင်း၏။
(အဌမီပူဇာ)(နေ့စက် ၁၂နာရီ ၁၁မိနစ်မှ နေ့စက် ၁နာရီ
အတွင်း သန္ဓိပူဇာ)

မိမိအသက် ၁၆နှစ်၊၂၅နှစ်၊၃၃နှစ်၊၄၃နှစ်၊၅၂နှစ်၊၆၁နှစ်၊
၇၀နှစ် ထိုနှစ်တွင် မိမိကံကြမ္မာဇာတာကံများ
ထူးထူးခြားခြား ပြောင်းလဲနေသည်ကို တွေ့ရှိရလိမ့်မည်။
ကောင်းကျိူ းကိုဖြစ်စေ၊ မကောင်းကျိူ း ထိနှစ်ပိုင်းများ၍
ဖြစ်စေသည်။

ထူးခြားစွာကောင်းသော ကံအခြေအနေနှင့် ဘဝတိုး
တက်အောင်မြင်မှုတို့ ဖြစ်ထွန်းလာမည်။
အလုပ်ကို ကြိုးစားပမ်းစား ဆောင်ရွက်ထားမှုကြောင့်
အောင်မြင်မှုပန်းတိုင်ကို တက်လှမ်းနိုင်မည်။

သားသမီးအကျိုးကျေးဇူး ခံစားရမည်။ စက်ပစ္စည်း ဝင်မည်။
တပည်လက်သားမမြဲ မိမိကသာ သာသမီးတွေ့ရော
လက်အောင်ငယ်သားတွေ့ရော အလွန်အလိုလိုက်
အမိုက်စောကားသွားတတ် ရှေ့တွင်တစ်မျိုူ းဖြ ကွယ်ရာ
တစ်မျိူ း ကြုံတွေ့ ဖြစ်နေလိမ့်မည်။

မိမိမှာ အိမ်ထောင်ရေး တစ်ကျက်ကျက်နှင့် ဖြစ်တတ်၍
ခဏသာဖြစ်မယ် ချက်ချင်းစိတ်ပြေ ချစ်ခင်နေပါလိမ့်မယ်။
ယာယီ မကွဲ့ပါ။ အိမ်ထောင်ရေး အဆင်ပြေသာယာလာမည်။
အမွေပစ္စည်း ရမည်။ ချစ်သူ၏ ပံ့ပိုးကူညီမှုကို ရရှိမည်။
လုပ်ငန်းရှင်၊ အစေခံ၊ ဆွေမျိူ း၊ ဉာတိ၊ မိတ်ဆွေ၊ ပံ့ပိုးကူညီ
မှုကို ရရှိမည်။

နယ်ဝေးဆွေမျိုးများ အိမ်သို့အလည်အပတ်သွားလာခြင်း၊
အကူညီပေးရခြင်းများရှိမည်။

ကျန်းမာရေးနှင့်ပတ်သက်၍ အစားအိမ်၊ ဗိုက်နာ၊ လေနာ၊
ခေါင်းကိုက်၊ ခေါင်းမှုနှင့် အထူး မီးယပ်ရောဂါ၊ သွေးလေမညီညွတ်သော ရောဂါများ သတိပြု ဖြစ်ပွားနိုင်သည်။

စနေသားသမီးများ မိမိယုံကြည်ရာ ဘာသာရေး တရား
အတိုင်း အပတ်စဉ်၊ လစဉ်၊ ဒါနကုသိုလ်၊ သီလကုသိုလ်၊ ဘာဝနာ ကုသိုလ်ပြုလုပ်ကြပါ။

ဆောင်ရွက်စရာကိစ္စများ – ယခုနှစ်တွင် ခရီးသွားခြင်းနှင့်
လုပ်ငန်းကိစ္စအဆင်ပြေရန်အတွက် ဘေးရန်ကင်း ဂုဏ်
တော်ရွတ်ဆိုပြိး ခရီးသွားခြင်း၊

ရွှေအိုးရောင်၊ သနပ်ခါးရောင်၊ အဝါရောင် အဝတ်အထည်
များဝတ်ဆင်ခြင်းနှင့် ထိုအရောင်များကို အဆောင်အဖြစ်
အသုံးပြုနိုင်သည်။

အကျိုးပေးသောအက္ခရာနှင့်ဂဏန်းများမှာ
(အ၊ရ၊လ၊သ၊)(၇,၆, ၅,ဝ)

အကျိူ းပေးအရောင် – ရွှေအိုးရောင်၊ သနပ်ခါးရောင်၊ အဝါ
ရောင်

ဆောင်ရန် – နီလာ၊ ရွှေ

ယတြာ – မိမိအိမ်ဘုရားစင်မှာ ကံ့ကော်ညွှန့်၊ကြံညွှန့်၊
သက်ကယ်(၁၁)ညွှန့်၊နှင်းပန်း(၉)ပွင့် လှူ ပေးပါ။
ကြေးဖလားဖြင့်ရေတော်(၅)ခွက်လှူ ပေးပါ

တန်ခိုးကြီးဘုရားမှာ မွေးနေ့ နံနက်(၉း၄၀)အချိန် အင်္ဂါနံ
ဘုရားတွင် သနပ်ခါးရောင်ဝတ်ဆင်ပြိး နှင်းပန်း(၉)ပွင့်
ကပ်လှူ ပါ။ ဘုရားတွင်(ဝိဇ္ဇာစရဏ သမ္ပန္နော ) ဂုဏ်တော်
ရွတ်ဆိုပြိး ပုတီး(၃)ပတ်စိတ်ပါ။

အသက်ရွယ်အိုးကြီးများ၊ သံဃာတော်များနှင့် အကြီးအကဲ
ပုဂ္ဂိုလ်များအား အဝတ်အထည်၊ ဆပ်ပြာမွှေးခဲ၊ ထီး၊ ဖိနပ်များလှူပေးပါ။
ဆရာမင်းသူရ ဗေဒင်ယတြာ Ph:09751089826