ထီပေါက်စဉ် အစအဆုံး အလွယ်တကူ တိုက်လို့ ရပါပြီ (ထီပေါက်စဉ်အစအဆုံး မတိုက်ရသေးရင် ပြန်တိုက်ကြည့်ပါ)

သိန္းတစ္ေသာင္းခြဲမွဆယ္သိန္းဆုထိ အကၡရာနဲ႔ဂဏန္းအားလုံးအစဥ္လိုက္တူမွရမယ္

#ေဝေဝဆာဆာပေဒသာ(၃)သိန္းဆု
အကၡရာနဲ႔ေရွ႕ဂဏန္း(၅)လုံးအစဥ္လိုက္တူရမည္

#ေဝဆာဆာပေဒသာ(၂)သိန္းဆု
အကၡရာနဲ႔ေရွ႕ဂဏန္း(၄)လုံးအစဥ္လိုက္တူရမည္

#ေဝဆာဆာပေဒသာ(၁)သိန္းဆု
အကၡရာနဲ႔ေရွ႕ဂဏန္း(၃)လုံးအစဥ္လိုက္တူရမည္

#ေဝဆာဆာပေဒသာ(၅)ေသာင္းဆု
အကၡရာနဲ႔ေရွ႕ဂဏန္း(၂)လုံးအစဥ္လိုက္တူရမည္