ဒေါက်တာစောယုနွယ်၏ အထူးဗေဒင် ဟောစာတမ်းများ

ဒေါက်တာစောယုနွယ်၏ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁ရက်နေ့ မှ ၇ရက် တစ်ပတ်စာ ဟောစာတမ်းများ

၈ ရက်သားသမီးများအတွက် ( ဖေဖော်ဝါရီလ ၁ရက်နေ့မှ ဖေဖော်ဝါရီလ ၇ရက်နေ့အတွင်း) တစ်ပတ်စာ ဟောစာတမ်းများ

Sun

Monday

Tue

Wed

Yar Hoo

Thu

Friday

Sat